عراق

/~arAq/

برابر پارسی: اراک
شبکه مترجمین ایران

فارسی به انگلیسی

iraq

لغت نامه دهخدا

دوال استخوان با گوشت. || آب صافی. || باران بسیار. ( منتهی الارب ). || قطر طناب تنها. ( از اقرب الموارد ). || باقی مانده گیاه ترش. ( منتهی الارب ). بقایای حمض. ( از اقرب الموارد ). باقی مانده شور گیاه. ( منتهی الارب ). || گرداگرد ناخن. ( اقرب الموارد )( منتهی الارب ). || کِفاف گوش. اطراف گوش. ( ناظم الاطباء ) ( اقرب الموارد ) ( منتهی الارب ). و من الاذن کفافها. ( اقرب الموارد ). || پیرامون سرای. || درز محیط سفره. ( از اقرب الموارد ). || آنچه در شکم است بالای ناف به پهنای شکم. ج ، أعرقة، عُرُق. ( از اقرب الموارد ) ( منتهی الارب ). || اطراف نهر از نزدیک آن تا منتهای آن. ( اقرب الموارد ). ج ، عُرق و عُرُق. ( منتهی الارب ).
عراق. [ ع ِ ] ( ع اِ ) کرانه دریا بدرازا. ج ، عُرق وعُرُق و اعرقه. ( از اقرب الموارد ) ( منتهی الارب ) ( آنندراج ). || درون پر مرغ. ( منتهی الارب ). جوف الریش. ( اقرب الموارد ). || کناره آب. ( اقرب الموارد ) ( منتهی الارب ). || درز، دو تا دوخته در زیر توشه دان و مشک. ( اقرب الموارد ) ( منتهی الارب ). || پوست پاره که بر ملتقای دو چرم در اسفل توشه دان دوزند. دوال که بدان درزهای مشک را فراگیرند.

عراق. [ ع َ ] ( اِخ ) محله بزرگی است به شهر اخمیم مصر. ( معجم البلدان ).

عراق. [ ع ِ ] ( اِخ ) کشور عراق یا عراق عرب در حال حاضر از ممالک ، واقع در جزیرة العرب و همجوار کشور ایران است و حدود آن : از شمال ، ترکیه ، و از شرق ، ایران و از غرب ، سوریه و از جنوب ، نجد و خلیج فارس است و در حدود 442،442 هزارگز مساحت و 7 میلیون جمعیت دارد. این سرزمین از دو قسمت تشکیل شده است ، یک قسمت کوهستانی و قسمت دیگر بیابان سهل و هموار. در حدود یک هشتم آن کوهستانی است و رودها و انهار و غیره در این ناحیه کوهستانی است و اغلب این قسمت کردنشین است و مردم آن به کار گله داری و احیاناً زراعت اشتغال دارند و در حدود 600 هزار نفر مردمی باهوش و مستعد و جنگجویند و از لحاظ آداب و عادت و رسوم و زبان آریائی و از اقوام مادی میباشند. در «سرزمین خلافتهای شرقی » و «الموسوعه » آمده است که بین النهرین بدو قسمت مجزا تقسیم شده است قسمت شمالی یعنی سرزمین قدیم آشور و قسمت جنوبی. عربها قسمت شمالی بین النهرین را جزیره و قسمت جنوبی را عراق نامیده اند و حدود آن از بلاد شرق اردن و از کشورهای آسیائی است.بنابر گفته فرید وجدی 750 کیلومتر طول و سیصد کیلومتر عرض دارد و بگفتار المنجد 500،453 کیلومتر مربع است و سکنه آن در حدود 5 میلیون نفرند و حدود آن شرقاً ایران ، شمالاً ترکیه ، غرباً سوریه و کشور هاشمی اردن و جنوباً کشور سعودی و کویت و خلیج فارس است و در جهت مناطق شرقی کوههای بلند و مرتفعی است که مهمترین آنها کوه های کردستان است. بجز آن منطقه بقیه اراضی وسیعی است که قسمتی از آن ریگ زارست و قسمتی زمین قابل زرع و سرسبز مانند نواحی فرات و دجله و شطعرب.بیشتر بخوانید ...

فرهنگ فارسی

یا عراق عرب کشوریست در مغرب ایران که از شمال محدود است به ترکیه از مغرب به سوریه واردن از جنوب به عربستان سعودی و کویت و خلیج فارس از مشرق به ایران . مساحت آن ۴۳۴٠٠٠ کیلومتر مربع است . قسمت شمال و شمال شرقی و قسمتی از مشرق این کشور کوهستانی و بقیه جلگه است . قسمت کوهستان که بین حوضه وسطای دو رود دجله و فرات تا نزدیک شدن آن دو رود بیکدیگر ( نزدیک بغداد ) قرار گرفته بنام [ الجزیره ] خوانده میشود و قسمتی از سرزمین بین دو رود مزبور که در جلگه قرار دارد بنام [ بین النهرین ] نامیده میگردد. سکنه عراق عبارتند از عرب ایرانیان مخصوصا کردان ( در کوهستانهای شمالی ) . جادر نشینان در دشتهای وسیع غربی و جنوبی ساکن هستند . قسمت عمده سکنه در حاصلخیزترین قسمت عراق یعنی دشتهای واقع بین دجله و فرات زندگی می کنند . جمعیت عراق ۱۱۱۲٠٠٠٠ تن است . کشور عراق جمهوری است . زبان رسمی عربی و دین رسمی اسلام است ( سکنه آن شیعی و سنی هستند ) . دارای ۱۴ ایالت است پایتخت آن بغداد میباشد و شهرهای دیگر آن عبارتند از کربلا نجف خانقین موصل سلیمانیه بصره . محصولات کشاورزی عبارتست از گندم جو برنج پنبه توتون خرما پشم و پوست. مهمترین معدن عراق نفت است . در سال ۱۹۲۸ م . با کشف منابع نفت این مملکت بصورت کشوری جدید در آمد و از کشورهای بزرگ تولید کننده نفت دینا گردید . از نفت عراق مشترکا توسط انگلستان و آمریکا بهره برداری میشود .در سال ۱۹۵۸ م . تولید نفت آن کشور ۳۷٠٠٠٠٠٠ تن بر آورده شده است . علاوه بر آن سنگ گچ دارد . از صنایع آن باید از صالون سازی دباغی سیگار پارچه بافی روغن نباتی و بلورسازی نام برد . کشور عراق در طی دوران خود مکرر دست بدست گشته و دچار جنگها و انقلابات بود . این سرزمین بترتیب توسط آشوریان هخامنشیان یونانیان پارتیان ساسانیان رومیان خلفای عرب ترکان عثمانی تصرف شد . پس از جنگ جهانگیر اول تحت سلطه انگلستان در آمد. و در ۴ ذی القعده ۱۳۳۹ ه.ق . باستقلال نایل گشت و در ۱۹۳۲ م . بعضویت جامعه ملل پذیرفته شد . در تموز ۱۹۲۱ م . مجلس نواب ( مجلس شورای ) ملک فیض اول را بعنوان پادشاه عراق برگزید . پس از مرگ وی ملک غازی بسلطنت رسید و سپس ملک فیصل دوم پادشاه و امیر عبدالاله نایب السلطنه شد . با انقلاب ۱۴ ژویه ۱۹۵۸ م . فیصل و عبدالاله کشته شدند و سلسله خاندان هاشمی عراق منقرض و حکومت مشروطه تبدیل بحکومت جمهوری شد و عبدالکریم قاسم بسمت رئیس دولت و سپس بسمت رئیس جمهور منصوب گردید . در سال ۱۹۶۳ م . بر اثر کودتایی دیگر قاسم کشته شد و عارف جای او را گرفت و رئیس جمهور گردید .
۱ - کرانه نهر یا دریا . ۳ - مقامی است از موسیقی و آن گوشه ایست از نوا که در افشاری و ماهور هم به کار می رود در عراق درجه چهارم از گام نوا نوت شاهد است و درجه سوم فا هم نیم پرده بالا می رود و دیز می شود ولی در موقع فرود به حالت اصلی خود برمی گردد . در حقیقت عراق در نوا در مایه سل بزرگ نواخته می شود .
استخوان که گوشت آن خورده شده باشد آب صافی

فرهنگ معین

(عِ یا عَ ) [ ع . ] ۱ - (اِ. ) ساحل ، کنارة آب . ۲ - مقامی است در موسیقی .

فرهنگ عمید

۱. سرتاسر کنارۀ نهر یا دریا، کرانۀ آب.
۲. (موسیقی ) گوشه ای در دستگاه های ماهور، نوا، و راست پنج گاه، و آواز افشاری از ملحقات دستگاه شور.
۳. (موسیقی ) [قدیمی] از شعبه های بیست وچهارگانۀ موسیقی ایرانی.

دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] عراق یکی از کشورهای مهم و اسلامی خاور میانه و دارای ذخایر مهم نفتی و پیشینه تاریخی غنی است.
کشور کنونی عراق تا قبل از جنگ جهانی اول بخشی از امپراتوری عثمانی محسوب می شد. با آغاز جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی، سرزمین کنونی عراق تحت اشغال انگلستان درآمد و با تصویب جامعه ملل، عراق تحت قیومت انگلستان قرار گرفت. زمانی که عراق به استقلال رسید رژیم پادشاهی اداره امور این کشور را بر عهده گرفت. در سال ، کودتای عبدالکریم قاسم به رژیم پادشاهی در این کشور پایان داد و شروع جمهوری در عراق آغاز شد. در سال با کودتایی دیگر عبدالسلام عارف و سپس عبدالرحمان عارف به قدرت رسیدند. سرانجام با کودتای حزب بعث ، سران بعثی کنترل این کشور را در دست گرفتند.اشغال عراق توسط آمریکا در ماه مارس، به فروپاشی رژیم بعث انجامید. در ماه ژوئن، دولت موقت اداره امور عراق را به دست گرفت و با برگزاری انتخابات و تشکیل مجمع ملی انتقالی در ژانویه، دولت انتقالی عراق شکل گرفت. این دولت با تدوین پیش نویس قانون اساسی آن را در اکتبر به همه پرسی گذاشت و قانون اساسی به تصویب مردم رسید. با برگزاری انتخابات، اعضای مجلس نمایندگان با عضو از سوی مردم عراق انتخاب شدند و سپس اولین دولت دایمی عراق به نخست وزیری نوری المالکی شیعی مذهب آغاز به کار کرد.
موقعیت جغرافیایی
عراق کشوری است که در مرکز خاورمیانه و ساحل غربی خلیج فارس قرار دارد. کل مساحت عراق / کیلومتر مربع است که/ کیلومتر مربع آن را خشکی و/ کیلومتر مربع آن را آب های داخلی تشکیل می دهد. عراق دارای/ کیلومتر مرز خشکی است که/ کیلومتر آن با ایران ، کیلومتر با اردن ، کیلومتر با کویت ، کیلومتر با عربستان سعودی، کیلومتر با سوریه و کیلومتر آن با ترکیه است. علاوه بر این عراق دارای کیلومتر مرز آبی در حاشیه خلیج فارس است.
جمعیت
براساس آخرین آمار مربوط به جولای، جمعیت عراق// نفر است. از این میزان/ درصد زیر سال،/ درصد بین تا سال و درصد نیز بالای سال هستند. نرخ رشد جمعیت در این کشور در حال حاضر/ درصد و نرخ مرگ و میر/ مورد در هر هزار نفر جمعیت می باشد. با وجود این آمارهای دیگری نیز وجود دارد که نرخ مرگ و میر در عراق را به دلیل شرایطی جنگی تا/ مورد در هزار نفر نیز ذکر می کند. امید به زندگی در عراق نیز/ سال است. از جمعیت عراق بین تا درصد عرب، تا درصد کرد و درصد بقیه را ترکمن ها، آشوری ها، یزیدی ها و سایر اقلیت های قومی تشکیل می دهند. از نظر ترکیب مذهبی نیز درصد جمعیت عراق را مسلمانان تشکیل می دهند که بین تا درصد آن شیعه و تا درصد سنی مذهب هستند. درصد باقی مانده را نیز مسیحیان و سایر فرقه های مذهبی تشکیل می دهند.
ساختار اجتماعی فرهنگی
...

[ویکی شیعه] عراق با نام رسمی جمهوری عراق از کشورهای خاورمیانه و جنوب غرب آسیا است. بیشتر مردم این کشور شیعه اند و غالباً در مناطق جنوبی و مرکزی سکونت دارند. اهمیت عراق نزد شیعیان، بیش از هر چیز، به مرقد ۶ تن از ائمه شیعه در شهرهای نجف، کربلا، کاظمین و سامرا و نیز وجود مکان هایی مثل مسجد کوفه و مسجد سهله و سرداب غیبت است. وجود مرجعیت دینی و حوزه علمیه نجف نیز بر اهمیت عراق افزوده است.
وقایع مهم تاریخی، همچون جنگ جمل، صفین، نهروان، واقعه کربلا و قیام مختار در عراق به وقوع پیوست. سابقۀ تشیع در عراق به زمان امام علی(ع) برمی گردد. در این دوره تشیع در عراق گسترش یافت و از آنجا به دیگر مناطق از جمله ایران منتقل شد. هر چند در دولت های شیعی عراق همچون حمدانیان،آل بویه و صفویه شیعیان، کم و بیش در حکومت نقش داشتند، اما با تأسیس دولت عثمانی شیعیان از صحنه سیاسی حکومت عراق طرد شدند. در زمان اشغال عراق به دست انگلیسی ها شیعیان نقش فعالتری یافتند و علمای بسیاری از جمله محمد تقی شیرازی فتوای جهاد علیه انگیسی ها را صادر کردند. در همین دوره بود که حزب الدعوه از مهمترین احزاب شیعی عراق، فعالیت سیاسی خود را آغاز کرد.
با روی کار آمدن حزب بعث، سیاست طرد شیعیان شدّت بیشتری گرفت؛ پس از حمله عراق به کویت شیعیان قیام خودجوشی علیه حکومت (حزب بعث) انجام دادند که به انتفاضۀ شعبانیه معروف شد. در پی این قیام سرکوب شیعیان از سوی نظام حاکم آغاز شد و علاوه بر قتل عام شیعیان، بسیاری از رهبران شیعه زندانی، تبعید و یا کشته شدند.

[ویکی اهل البیت] عراق یکی از کشورهای خاورمیانه است و از شرق با ایران، از شمال با ترکیه، از شمال غرب و غرب با سوریه، از جنوب با عربستان سعودی و از جنوب شرق با کویت همسایه است.
بنادر ام القصر و فاو در همین ناحیه در کنار خلیج فارس قرار دارند. مساحت این کشور 438317 کیلومتر مربع است و قسمت های کوهستانی آن در شمال و شمال شرقی و غرب آن گسترده شده.
در کتاب های «سرزمین خلافت های شرقی» و «الموسوعه» چنین آمده است: بین النهرین به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم می شود که اعراب، قسمت شمالی را جزیره و قسمت جنوبی را عراق نامیده اند. بیشتر این سرزمین را بیابان ها یا جلگه های حاصلخیز اطراف رودهای دجله و فرات تشکیل داده است.
از حدود 4500 سال پیش اقوام گوناگونی بر این سرزمین حکومت کرده اند و می توان گفت: کهن ترین تمدن جهان در بین النهرین در عراق پدید آمده است.
اسکندر مقدونی در سال 33 قبل از میلاد، این سرزمین را تصرف کرد. عراق در سال 302 میلادی تحت سیطره ساسانیان درآمد و مدت ها یکی از ایالات ایران بود.
تیسفون، پایتخت ساسانیان و شش شهر مهم دیگر که مجموعا مدائن نامیده می شوند و نیز کاخ ساسانیان که ایوان کسری نام دارد و امروز جز خرابه ای از آن باقی نیست در عراق امروزی قرار دارند. پس از ظهور اسلام و آغاز فتوحات، تصرف این سرزمین، اولین فتح بزرگ مسلمانان بود.
امام علی علیه السلام در دوران خلافت خود، پایتخت حکومت اسلامی را از مدینه به کوفه که در عراق است منتقل فرمود. بعدها وقتی خلافت از امویان به عباسیان رسید اوضاع اقتضا کرد که پایتخت جدیدی انتخاب شود. از این جهت، منصور دوانیقی شهر بغداد را در حاشیه رود دجله بنا نهاد.
بعد از مدتی این پایتخت رونق یافت و مرکز خلافت عباسیان شد و از آن پس تاکنون همیشه پایتخت بوده است.

دانشنامه عمومی

مختصات: ۳۲°۵۲′۳۰″ شمالی ۴۳°۰۳′۲۰″ شرقی / ۳۲٫۸۷۵۰۰°شمالی ۴۳٫۰۵۵۵۶°شرقی / 32.87500; 43.05556پرچم عراق در سال های (۱۹۲۱–۱۹۵۹)   پرچم عراق در سال های (۱۹۵۹–۱۹۶۳)   پرچم عراق در سال های (۱۹۶۳–۱۹۹۱) و نیز پرچم  در سال های (۱۹۶۳–۱۹۷۲)   پرچم عراق در سال های (۱۹۹۱–۲۰۰۴)   پرچم عراق در سال های (۲۰۰۴–۲۰۰۸)   پرچم عراق در سال های (۲۰۰۸ و تا امروز)
عراق با نام رسمی جمهوری عراق (به عربی: جمهوریة العراق) (به کردی: کۆماری ئێراق) کشوری در خاورمیانه و جنوب غربی آسیا است. پایتخت عراق شهر بغداد است. این کشور از جنوب با عربستان سعودی و کویت، از غرب با اردن و سوریه، از شرق با ایران و از شمال با ترکیه همسایه است. عراق در بخش جنوبی خود، مرز آبی کوچکی با خلیج فارس دارد و دو رود مشهور دجله و فرات که سرآغاز تمدن های باستانی بین النهرین در طول تاریخ کهن این کشورند از شمال کشور به جنوب آن روان هستند و با پیوستن به رود کارون، اروندرود را تشکیل می دهند و به خلیج فارس می ریزند.
گستره عراق ۴۳۸٬۳۱۷ کیلومتر مربع (۵۸ام، نزدیک به یک چهارم ایران) است. بیشتر سرزمین عراق پست و هموار و گرمسیری است. غرب عراق کویر است و شرق آن جلگه های حاصلخیز؛ ولی بخشی از کردستان عراق (شمال شرق) کوهستانی و سردسیر می باشد. همچنین عراق یکی از بزرگترین کشورهای دارای منابع نفت می باشد. این کشور دارای ۱۴۳ میلیارد بشکه ذخایر تاییدشدهٔ نفتی می باشد.
عراق با ۳۲٬۵۸۵٬۶۹۲ نفر (آمار ژوئیه ۲۰۱۴) جمعیت چهلمین کشور پرجمعیت جهان است. عرب ها ۷۵٪-۸۰٪، کردها ۱۵٪–۲۰٪، ترکمنانان، آشوریان و غیره نزدیک ۵٪ از جمعیت عراق را تشکیل می دهند. همچنین حدود ۶۰٪-۶۵٪ درصد مردم عراق شیعه، ۳۲٪-۳۷٪ درصد سنی و ۳ درصد مسیحی و پیروان دیگر ادیان هستند. عراق محل زندگی و خاکسپاری ۶ امام شیعه است و شهرهای نجف، کربلا، کاظمین و سامرا زیارتگاه شیعیان جهان است.عکس عراق

عراق (مقام موسیقی). عراق یک مقام موسیقی است. در موسیقی قدیم ایران، عراق جزء دوازده مقام اصلی بوده است. در موسیقی عربی، عراق جزء خانواده های اصلی مقام ها دانسته نمی شود، اما به عنوان یک از مقام های خانوادهٔ سه گاه وجود دارد.
پورجوادی، امیرحسین (۱۳۷۴). «رساله موسیقی محمد بن محمود بن محمد نیشابوری». معارف. نورمگز (۳۴ و ۳۵). دریافت شده در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶.
طلایی، داریوش (۱۳۹۴). تحلیل ردیف. تهران: نشر نی. شابک ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۰۵-۰۲-۲.
این مقام را به همراه مقام حجاز بیشتر در محافل عوام الناس می نواختند. صفی الدین ارموی این مقام را مقام خوشی (شدّاللذّة) نامیده، و ابن سینا در باب این مقام معتقد بوده که بهتر است این مقام بعد از ظهر نواخته شود.
محمد بن محمود بن محمد نیشابوری اما می گوید این مقام را در صبح نیز می نوازند، و به آن مجلس افروز می گویند. همچنین می گوید در نیمه شب نیز به همراه مخالفک و نهاوند، عراق را نیز می نوازند.
حافظ نیز در اشعار خود به این مقام اشاره می کند:عکس عراق (مقام موسیقی)
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

دانشنامه آزاد فارسی

دجله در نزدیکی موصل
موقعیت. جمهوری عراق در آسیای غربی قرار دارد. از شمال به ترکیه، از شرق به ایران، از جنوب به خلیج فارس و کویت و عربستان سعودی، و از غرب به اردن و سوریه محدود می شود. مساحت این کشور ۴۳۴,۱۳۰ کیلومتر مربع و پایتخت آن شهر بغداد است.سیمای طبیعی. کشور عراق از دو منطقۀ جغرافیایی متمایز تشکیل شده است. نواحی شمالی آن، که تا مرزهای ترکیه و ایران گسترده است، کوهستانی و به الجزیره موسوم است. بلندترین نقطۀ کشور، کوه حاجی ابراهیم، با بلندی ۳,۶۰۷ متر در مرز ایران قرار دارد. نواحی جنوبی را جلگۀ پهناوری فراگرفته که از آبرُفت رودخانه های دجله و فرات پدید آمده است. بر ارتفاع جلگۀ مزبور رو به غرب رفته رفته افزوده شده و در نهایت به صحرای سوریه ختم می شود و در جنوب برعکس رو به کاستی می رود و به ساحل شمالی خلیج فارس منتهی می گردد. بخش هایی از نواحی جنوبی این جلگه را باتلاق ها و مرداب های وسیع فراگرفته و نخلستان های پهناوری در گوشه و کنار آن دیده می شود. کشور عراق که بخش عمدۀ جلگۀ باستانی بین النهرین را شامل می شود، با دو رود بزرگ دجله و فرات و ریزابه های متعددی چون زاب بزرگ، زاب کوچک، و دیاله که عمدتاً از کوهستان های غربی ایران سرچشمه می گیرند مشروب می شود. رودخانه های دجله و فرات که از خاک ترکیه سرچشمه می گیرند، رو به جنوب، به سوی جلگۀ پهناور بین النهرین، روان می شوند و در ۱۶۰کیلومتری شمال خلیج فارس به هم می پیوندند و رودخانۀ عظیم اروندرود (شط العرب) را تشکیل می دهند. این رودخانه در مسیر خود بخشی از خط مرزی ایران را پدید می آورد و پس از عبور از شهر های بصره، خرمشهر، و آبادان در محلی به نام فاو به خلیج فارس می ریزد. کشور عراق به هجده فرمانداری یا استان تقسیم شده است و شهرهای مهم آن عبارت اند از موصل، کرکوک، سلیمانیه، سامره، اربیل، نجف، کربلا، ناصریه، حلّه، و بصره. اقلیم عراق قاره ای است. تابستان ها در منطقۀ جنوبی بسیار گرم و طولانی و شرجی و در منطقۀ شمالی نسبتاً خنک و مطلوب است. زمستان ها در نواحی جنوبی معتدل و شرجی و در نواحی شمالی سرد و سخت است و ارتفاعات آن اکثراً از برف پوشیده می شود. میانگین دمای شهر موصل، در شمال، در دی ماه ۷ درجۀ سانتی گراد و در تیرماه ۳۲ درجۀ سانتی گراد است. میانگین دمای شهر بغداد در دی ماه ۱۰ درجۀ سانتی گراد، در تیرماه ۳۵ درجۀ سانتی گراد است و گاه به ۵۱ درجۀ سانتی گراد هم می رسد. فصل بارندگی کوهستان های شمالی از مهر تا اردیبهشت به درازا می کشد و میانگین بارندگی سالانۀ آن ۳۰۵ تا ۵۵۹ میلی متر است. بارندگی نواحی جنوبی و نزدیک خلیج فارس اندک است و از ۱۵۰ میلی متر بیشتر نمی شود. بارندگی در نواحی غربی، که به صحرای سوریه منتهی می شود، بسیار ناچیز و حتی صفر است. پوشش گیاهی نواحی شمالی و شرقی از نوع گیاهان استپی است و ارتفاعات آن از جنگل های تُنُک پوشیده شده است. نواحی جنوبی نیز اکثراً از گیاهانی مستور است که در برابر دمای زیاد و شوری خاک مقاوم اند. برخی از جانورانی که در عراق زندگی می کنند عبارت اند از پلنگ، آهو، بزکوهی، اسب وحشی، کفتار، گرگ، شغال، گراز، خرگوش و پرندگانی چون عقاب، کرکس، زاغ، جغد، مرغابی و خزندگانی مانند مار و بزمجه.
اقتصاد. جنگ های مکرر و طولانی و تحریم سال های قبل از سقوط صدام حسین، اقتصاد عراق را فلج کرده است. حدود یک سوم از مردم عراق به کشاورزی اشتغال دارند و حدود یک سوم از اراضی کشاورزی به طریق آبی مشروب می شود و سبزیجات و غلات عمده ترین محصولات کشاورزی این کشور به شمار می آیند. زمین های قابل کشت در حوضۀ رودهای دجله و فرات و در دره های شمالی و شمال شرقی این کشور قرار دارند و حدود یک سوم از اراضی عراق را چراگاه های طبیعی تشکیل داده است. صید ماهی در آب های داخلی صورت می گیرد و به مصرف داخلی می رسد. علاوه بر نفت، عمده ترین کانی عراق، انواع فسفات که در تولید کود به کار می رود نیز قسمتی از منابع زیرزمینی این کشور به حساب می آید. میزان تولید نیروی الکتریسیتۀ عراق به حدود۲.۸۴ میلیارد کیلووات ساعت می رسد. این نیرو عمدتاً به شیوۀ برقابی تهیه می شود. ذخایر نفتی عراق ۱۱۲.۵میلیارد بشکه است و بعد از عربستان سعودی دومین تولیدکنندۀ نفت در جهان است. ذخیرۀ گاز آن نیز به ۳,۱۰۰میلیارد متر مکعب می رسد. مساحت اراضی قابل کشت عراق۵.۲میلیون هکتار است و علاوه بر سبزیجات و غلات، خرما، صیفی جات، سیب زمینی، مرکبات، و انگور از محصولات کشاورزی آن محسوب می شود. مساحت جنگل های عراق ۸۳هزار هکتار (یا۰.۲ درصد از مساحت کشور) است و تولید چوب آن سالانه به ۱۷۷هزار متر مکعب می رسد. تولید و پالایش نفت، سیمان، دخانیات، مصالح ساختمانی، مواد شیمیایی و غذایی، مصنوعات فلزی ازجمله فعالیت های صنعتی عراق به شمار می آید.
حکومت و سیاست. براساس قانون اساسی ۱۹۹۰، نوع حکومت عراق جمهوری دموکراتیک توده ای بود و صدام حسین از ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۳ سمت ریاست جمهوری کشور را برعهده داشت. نهاد قانون گذاری این کشور ظاهراً برعهدۀ مجلس شورای ملی بود، که از ۲۲۰ نفر نمایندۀ منتخب مردم تشکیل می شد. سرنگونی رژیم صدام حسین در ۲۰۰۳، نظام حکومتی این کشور را بر هم زد. در ۲۰۰۴ قانون اساسی جدید عراق به تصویب مردم رسید و در ژانویه ۲۰۰۵ مجلس ملی عراق با ۲۷۵ نماینده منتخب مردم تشکیل شد. جلال طالبانی به سمت رئیس جمهور و ابراهیم جعفری و پس از وی نوری المالکی نخست وزیری کشور را برعهده گرفتند.
مردم و تاریخ. جمعیت عراق حدود ۳۱,۶۷۲,۰۰۰ نفر (۲۰۱۰) و تراکم نسبی آن۷۳ نفر در کیلومتر مربع است. رشد سالانۀ جمعیت این کشور۲.۸ درصد است و حدود ۷۷ درصد از مردم آن را عرب های شیعه و سنی تشکیل می دهند. دین رسمی این کشور اسلام است؛ حدود ۷۶ درصد از جمعیت آن در شهرها زندگی می کنند و زبان رسمی آنان عربی است. سرزمین بین النهرین، که میان دو رود بزرگ آسیای غربی یعنی دجله و فرات جا دارد، مهد تمدن های باستانی است. به سبب زمین حاصل خیز و آب فراوانِ این منطقه، دولت شهرهای متعددی در ۳۴۵۰ سال پیش از میلاد در آن جا ایجاد شد. سومری ها و اکدی ها و پس از آن بابلی ها و آشوری ها تا ۶۱۲پ م بر این سرزمین حکومت کردند و دولت های قدرتمندی را به وجود آوردند. در این سال شمال عراق که در دست آشوری ها بود به تصرف مادها درآمد و در ۵۳۸پ م سراسر خاک عراق به امپراتوری ایران پیوست. در ۳۳۱پ م اسکندر مقدونی و سلوکیان آن را تصرف کردند و پس از سلوکیان در قرن دوم پ م اشکانیان بر آن جا تسلط یافتند و پایتخت خود تیسفون یا مدائن را بنا نهادند و به دنبال آن ها ساسانیان بر آن حکمروایی کردند. در میانه های قرن ۷م اعراب مسلمان آن را فتح کردند و در قرن ۸م/۲ق با تأسیس خلافت عباسی شهر بغداد مرکز فرهنگی و اقتصادی و سیاسی جهان اسلام شد. مغولان در ۱۲۵۸م/۶۵۶ق به عراق حمله ور شدند و بیشتر آثار تاریخی و فرهنگی این سرزمین را نابود کردند. سرزمین مزبور در قرن ۱۷م/۱۱ق به دست ترکان عثمانی افتاد و به میدان زد و خورد ایران و عثمانی تبدیل شد. پس از جنگ جهانی اول و سقوط امپراتوری عثمانی، انگلیسی ها کشور جدید عراق را تأسیس کردند و دولتی سلطنتی بر آن گماردند. با کودتای ۱۹۵۸، به رهبری ژنرال عبدالکریم قاسم، نظام سلطنتی عراق ساقط شد و پس از آن دولت های کودتایی یکی پس از دیگری بر سر کار آمدند و حزب بعث در ۱۹۷۹ ادارۀ این کشور را در دست گرفت و صدام حسین، پس از احمد حسن البکر، رئیس جمهور دولت عراق شد. عراق در ۱۹۸۰، به بهانۀ اختلافات مرزی به ایران حمله کرد و به امید پیروزی سریع، که به گمان آنان حاصل فلج شدن قدرت نظامی ایران بعد از انقلاب اسلامی بود، در داخل خاک ایران به پیشروی پرداخت، ولی برخلاف انتظار با مقاومت سرسختانۀ ایران روبه رو شد و پس از هشت سال جنگ و تحمل تلفات جانی و لطمه های مالی بسیار، با ایران صلح کرد و به خاک خود عقب نشینی نمود. صدام حسین در ۱۹۹۰ به کویت حمله کرد و میدان های نفتی این کشور را به آتش کشید. بی توجهی او به هشدارهای سازمان ملل متحد، موجب شد تا نیروهای بین المللی به سرپرستی دولت امریکا با این کشور به جنگ بپردازند و ارتش عراق را به تخلیۀ کویت وادار سازند. در این جنگ نیروهای نظامی عراق به شدت سرکوب شدند و در مقابل صدام حسین که از سوی کرد های شمال و شیعیان جنوب احساس خطر می کرد، به کشتار وسیع آنان پرداخت. سازمان ملل متحد نیز متقابلاً عراق را تحریم اقتصادی کرد و برای حفاظت جان کردها و شیعیان منطقۀ ممنوعۀ پروازی تعیین نمود. دولت امریکا در ۲۰۰۳ به بهانۀ جلوگیری از دستیابی صدام حسین به سلاح های شیمیایی و اتمی و مرگبار و نیز سرکوب تروریسم، به اتفاق دولت انگلستان، بدون توجه به هشدارهای سازمان ملل متحد و با وجود همکاری نکردن بسیاری از کشورها، به عراق حمله کرد و دولت صدام حسین را برانداخت و دولتی موقت برای ادارۀ این کشور تعیین کرد. با وجود این که دولت منتخب مردم برسر کار آمده است، امریکا هم چنان خاک عراق را در اشغال نظامی خود نگاه داشته (۲۰۱۰) است.

نقل قول ها

عراق با نام رسمی جمهوری عراق کشوری در جنوب غرب آسیا و در منطقهٔ خاورمیانه، پایتخت آن بغداد.
• «این درست است که اکثریت در عراق، عرب های شیعه هستند اما آنها وابستگی و پیروی از ایران را نمی پذیرند. نجف، واتیکان شیعه در جهان است و نه قم... همه مراقد امامان و بزرگان شیعه، اینجا در عراق هستند و در ایران تنها مرقد یک امام وجود دارد که او را امام غریب می خوانند. علاوه بر این، حوزه علمیه مرکزی همیشه در عراق بوده است. نجف اشرف، پایه است و این تفاوت بزرگ میان ایران و عراق است...» -> جلال طالبانی
• «من به طور مستقیم فعالیت نیروهای ایرانی در عراق برای برهم زدن امنیت منطقه را می دیدیم. با گذشت زمان من ارتباط بسیار نزدیک بین نیروی قدس که بازوی برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب است و شبه نظامیان عراق را دیدم.» سپس گفت: «شش نفر از افراد سپاه قدس را در هنگام گفت و گو با شبه نظامیان عراقی دستگیر کردیم. همچنین مدارکی از جمله فاکتور تحویل اسلحه های مختلف به شبه نظامیان ثبت و ضبط شد.» -> جرج کیسی
• «صدام حسین که با ملت شریف عراق مواجه شده است و خود را در معرض هلاک می بیند، می خواهد با صحنه سازیها اذهان برادران اسلامی ما را از خود و رژیم منحط خود منصرف کند تا چند صباح دیگر به جنایات خود ادامه دهد. آنکه دستش تا مرفق به خون جوانان غیور عراق آلوده است، می خواهد خود را طرفدار ملت عرب جا بزند... آنکه به خیال خود عروبت را از اسلام والاتر می داند و به اسلام پشت کرده به زعم آنکه ملتهای عرب را به خود متوجه کند، غافل است که ملت عزیز عرب از اسلام چون جان شیرین حفاظت می کند و با دشمنان اسلام، چون اسلاف خود درصدر اسلام به جنگ و ستیز برمی خیزد. صحیفه، جلد ۱۲ - صفحه ۲۳۵، دربارهٔ اخراج ایرانیان از عراق (۲۰ فروردین ۵۹) -> سید روح الله خمینی
• «امروز مردم عراق متوجه شده اند که کدام کشور در روز خطر و گرفتاری کنار آنها قرار دارد و دوست واقعی شان چه کشوری است، البته در عراق خود مردم و علما همه کارها را انجام داده اند اما در عین حال دلگرمی آنها به همسایه و ملت خوبی به نام ایران است. -> حسن روحانی
• «من واقع بین، ولی در عین حال خوش بین هستم. من باور دارم که می توانیم مشکلات را پشت سر بگذاریم. من از میزان منفعت طلبی ها و اقتصاد سیاسی مبنی بر خشونت که در ده سال گذشته بر اثر بحران های پی در پی به وجود آمده کم نمی کنم. این منفعت طلبی ها مانع از پیشرفت عراق و رفاه شهروندان شده است، ولی به فرزندان کشور خوشبینم که به عمق مشکلات پی برند.» -> برهم صالح
• «امیدوارم ثبات و امنیت در همه عراق و کشورهای همسایه عرب برقرارشود... امیدوارم با فراموش کردن گذشته و نگاه به آینده وحدت ملی در عراق برقرار شود» ]] -> عبدالرحمن عارف
• «عراق اکنون به سمت ثبات سیاسی پیش می رود به طوری که نمایندگان سلیقه های سیاسی در خصوص مسائل ملی نظیر مبارزه با داعش متحد شده اند.» -> فؤاد معصوم
• «امروز عراق ما گرفتار حملات تروریستی مصیبت باری گردیده که پشتوانه آنها قدرت های تجاوزگر استکباری و منطقه ای با حربه های نژاد پرستانه و تکفیری و خارج از اسلام هستند و با اتکاء به پول و اسلحهٔ برخی دولتهای منطقه که عمال قدرت های استکباری جهانی هستند این جنایتها صورت می گیرد.» -> سید محمود هاشمی شاهرودی
• «پرچم: در سال ۱۹۵۸ و تأسیس جمهوری عراق، پرچم این کشور شامل رنگ های سیاه، سفید و سبز بود که در وسط آن دایره ای طلایی با ستاره ای قرمز وجود داشت . پرچم امروزی عراق از سال ۱۹۶۳ رایج شده است که شامل نوارهای رنگی قرمز، سفید و سیاه است که برای جمهوری متحد عربی طراحی شده بود (این جمهوری قرار بود از ادغام عراق، سوریه و مصر تشکیل شود. در نوار سفید رنگ وسط این پرچم سه ستارهٔ سبزرنگ وجود دارد که نشانهٔ سه کشور فوق است ولی اتحاد این کشورها جنبهٔ عمیقی نداشت) .» در اثرش چاپ ۱۳۷۰/ ۱۹۹۱م -> رسول خیراندیش

جدول کلمات

بغداد

ارتباط محتوایی

برابر پارسیاراکلغت نامه دهخدادوال استخوان با گوشت. || آب صافی. || باران بسیار. ( منتهی الارب ) . || قطر طناب تنها. ( از اقرب الموا ...فرهنگ فارسییا عراق عرب کشوریست در مغرب ایران که از شمال محدود است به ترکیه از مغرب به سوریه واردن از جنوب به عر ...فرهنگ معین(عِ یا عَ ) [ ع . ] ۱ - (اِ. ) ساحل ، کنارة آب . ۲ - مقامی است در موسیقی .فرهنگ عمید۱. سرتاسر کنارۀ نهر یا دریا، کرانۀ آب. ۲. ( موسیقی ) گوشه ای در دستگاه های ماهور، نوا، و راست پنج گا ...دانشنامه اسلامی[ویکی فقه] عراق یکی از کشورهای مهم و اسلامی خاور میانه و دارای ذخایر مهم نفتی و پیشینه تاریخی غنی ...دانشنامه عمومیمختصات: ۳۲°۵۲′۳۰″ شمالی ۴۳°۰۳′۲۰″ شرقی / ۳۲٫۸۷۵۰۰°شمالی ۴۳٫۰۵۵۵۶°شرقی / 32. 87500; 43. 05556پرچم ع ...دانشنامه آزاددجله در نزدیکی موصل موقعیت. جمهوری عراق در آسیای غربی قرار دارد. از شمال به ترکیه، از شرق به ایران، ...حل جدولبغداد
معنی عراق، مفهوم عراق، تعریف عراق، معرفی عراق، عراق چیست، عراق یعنی چی، عراق یعنی چه، موسیقی عربی، محمد بن محمود بن محمد نیشابوری، نهاوند:نهاوند (مقام موسیقی)، قرن پنجم هجری:سده ۵ (قمری)، عنصرالمعالی، تحول مقام به دستگاه، دستگاه ماهور، موسیقی ایرانی:موسیقی سنتی ایرانی، شکسته:شکسته (گوشه موسیقی)، راست پنج گاه، کرن:کرن (موسیقی)، نت پایه، حزین:حزین (گوشه موسیقی)، کرشمه:کرشمه (گوشه موسیقی)، موسیقی آذربایجانی، کشمیر، آسیای میانه، اویغورها:اویغور، جنس:جنس (موسیقی)، شابک:شماره استاندارد بین المللی کتاب، During, Jean:ژان دورینگ، Encyclopedia Iranica، کربلا عراق، شهرهای عراق، جمعیت شیعه عراق، اربیل عراق، عراق مقصدها، کشور عراق، بغداد عراق، يمن
برچسب ها: لغت نامه دهخدا، لغت نامه دهخدا با حرف ع، فرهنگ فارسی، فرهنگ فارسی با حرف ع، فرهنگ معین، فرهنگ معین با حرف ع، فرهنگ عمید، فرهنگ عمید با حرف ع، دانشنامه اسلامی، دانشنامه اسلامی با حرف ع، دانشنامه عمومی، دانشنامه عمومی با حرف ع، دانشنامه آزاد فارسی، دانشنامه آزاد فارسی با حرف ع، نقل قول ها، نقل قول ها با حرف ع، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف ع
کلمه: عراق
کلمه بعدی: عراق الامیر
اشتباه تایپی: uvhr
آوا: /~arAq/
نقش: اسم خاص مکان
عکس عراق : در گوگل
معنی عراق

پیشنهاد کاربران

عراق، اراک، ایراک . . . . ایران کوچک
و بغداد یعنی خدا داد
بغ به پارسی یعنی خدا و داد هم همان اعطا کردن است.
این واژه اصالتا ترکیست به معنی سرزمین میانی یا وسطی که بین دو رود واقع شد. . . ارا . . . یا اراک
در مورد نام شهر و سرزمین عِراق گفتنی است سوای اینکه این نام به صورت شهر اَراکَّ در نقشه های بطلمیوسی دیده میشود بر روی یک جام آرامی بابلی اواخر عهد ساسانی نیز به صورت شهر و سرزمین ایرَگ به همراه نام میشان ذکر شده است. نام اِراک در فرهنگ لغات اکدی و آشوری به معنی منطقه سر سبز آمده است.
عراق همریشه بانام اوروک یک شهرباستانی سومری درعراق بنظرمی رسد.
ریشه ای ایرانی از زبان پهلوی است که به دیسه �ایراگ� یا �اِراگ� ( به پارسی میانه: 𐭠𐭣𐭫𐭠𐭪𐭥، ērāg ) به معنای �سرزمین پست� بوده، [بسنجید با واژه اراک و عراق عجم] که از واژه �اِر� یا �ایر� ( به پارسی میانه: 𐭠𐭣𐭫، ēr ) به معنای �پایین� و پسوند �ـاگ� ( به پارسی میانه: - 𐭠𐭪𐭥، - āg ) [بسنجید با پسوند ـا در واژگان دانا ( به پارسی میانه: 𐭣𐭠𐭭𐭠𐭪𐭥، dānāg ) و سوزا ( به پارسی میانه: 𐭮𐭥𐭰𐭠𐭪𐭥، sōzāg ) ] ساخته شده است
عِراق
عِراق < اِراغ < اِراک < ایراک = ایران ِ کوچک
در گذشته ها : عِراق عَجَم = ایران و عِراق عَرَب = عِراق
نکته : عَجَم < اَجَم = از نسل ِ جَم / جَمشید
عَرَب < اَرَب =باوَرمَند به " اَر" = خورشید ، آتش ، آذَر
ایران < ایر = باورمند به " آر" = خورشید ، آتش، آذر
یه زمانی مهمترین و پر جمعیت ترین بخش ایران بود و مردمش ایرانی بودن ولی اینو بدونید که درسته اونجا عرب زیاد داره و زبانش عربیه ولی بیشتر مردم اونجا ایرانی هایی هستن که زبانشون عربی شده ولی در کل کسه ننه همشون که هم خودشون رو عرب میدونن هم اینکه هشت سال ایران رو نابود کردن کون لغ همشون حروم زاده هایی هستند که از آمیزش تعداد خیلی زیادی ایرانی با مهاجران اعراب که البته تعدادشون به مراتب کمتر بود پدید اومدن ولی درکل کون لغ همشون چون زبونشون عربیه و خودشون رو عرب میدونن

مردم عراق از نژادهای بسیار مختلفی هستن فقط زبون اکثریتشون عربیه وگرنه طی هزاران سال ( بیش از نیمی از تاریخش جزوی از ایران بوده ) که تحت تسلط حکومتها و نژادهای مختلف بوده، خیلیاشونم نژاد ایرانی دارن، ظاهرشون ( مو رنگی، چشم رنگی، رنگ پوست . . . ) هم با همه کشورهای عربی فرق داره
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما