برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1395 100 1

صراط

/serAt/

مترادف صراط: راه، سبیل، طریق

برابر پارسی: راه

معنی صراط در لغت نامه دهخدا

صراط. [ ص ِ ] (ع اِ) راه راست. (مهذب الاسماء). راه.(ترجمان جرجانی ) (منتهی الارب ). شارع. با سین هم لغتیست در آن. (از منتهی الارب ). سبیل. طریق. یذکر و یؤنث : اهدنا الصراط المستقیم. (قرآن 6/1).
- صراط مستقیم ؛ راه راست :
ای که در دنیا نرفتی بر صراط مستقیم
در قیامت بر صراطت جای تشویش است و بیم.
سعدی (طیبات ).
حروف جمله ٔ «صراط علی حق نمسکه » را اهل جفر حروف نورانیة نامند. (کشاف اصطلاحات الفنون ص 351 ج 1).
- امثال :
به هیچ صراطی مستقیم نیست .
|| پلی است گسترده بر پشت دوزخ که ذکر آن در حدیث صحیح وارد است. و با سین هم لغتی است در آن. (منتهی الارب ). پلی است که بر سر دوزخ باشد و آن از موی باریکتر است و از شمشیر تیزتر. (از منتخب ) (غیاث ). قنطره ٔ دوزخ. (دهار). پلی که میان بهشت و جهنم است. پلی میان بهشت و دوزخ. جسر ممدودبر متن جهنم ادق از موی و احدّ از شمشیر. اهل بهشت بحسب اعمال بد و نیک خویش از آن گذرند برخی مانند برق خاطف و برخی مانند باد وزان و برخی چون اسب تیزرو،و گنهکاران را پای بر آن بلغزد. (دستور العلماء). گفت آن حضرت صلی اﷲ علیه و آله و سلم که زده خواهد شدصراط بر پشت دوزخ. پس می باشم من اول کسی که بگذرد آنرا. و مشهور است که صراط تیزتر است از شمشیر. و باریکتر است از موی و در حدیثی دیگر آمده است که بر بعضی مردم همچنین است. و بر بعضی مثل وادی وسیع و این چنان است که میگویند طول وقوف در محشر بر بعضی مقدار پنجاه هزار سالست و بر بعضی مقدار دو رکعت نماز. و این بنا بر تفاوت اعمال و انوار ایمان است. و آمده است که چون امت بر صراط بلغزند و درمانند فریاد کنند: وا محمدا، پس آن حضرت از شدت اشفاق به آواز بلند نداکند و گوید: رب امتی امتی. سؤال نمیکنم ترا امروز نفس و نه فاطمه را که دختر منست. این مبالغه از غایت اهتمام است از آن حضرت در باب امت و استخلاص ایشان ، و دعای رسل در آنروز این است که : اللهم سلم سلم ، و در حدیث دیگر آمده است که پیغمبر شما قائم باشد بر صراط و بگوید: رب سلم سلم. و قول آن حضرت برای طلب سلامت خواهد بود و از رسل نیز همچنین. و در حدیث آمده است که کسی نیک دهد صدقه را میگذرد بر صراط، هکذا فی مدارج النبوة للشیخ عبدالحق الدهلوی. (کشاف ...

معنی صراط به فارسی

صراط
پل صراط . پلی است بر پشت دوزخ - میان دوزخ و بهشت - که گویند از موی باریکتر است و از شمشیر تیزتر. اهل بهشت بر حسب کارهای نیک و بدی که در دنیا انجام داده اند از آن میگذرند . برخی مانند برق خاطف و بعضی مانند باد وزان و گروهی چون اسب تیزرو اما گنهکاران را پای بلغزد و در دوزخ درافتند . توضیح قس . چینود.
راه، طریق، صراط المستقیم: صراط مستقیم، راه راست
( اسم ) راه طریق . یا صراط مستقیم . راه راست .
شمشیر دراز
کتابی است در مسائل حکمی بقلم میرداماد.
راه راست
مثنویی است اثر طبع امیر حسینی شاعر ( ف. ۷۱۷ ه.ق .).
صراط المستقیم

معنی صراط در فرهنگ معین

صراط
(ص ) [ ع . ] (اِ.) راه ، طریق .

معنی صراط در فرهنگ فارسی عمید

صراط
راه، طریق.
* صراط مستقیم: راه راست: ای که در دنیا نرفتی بر صراط مستقیم / در قیامت بر صراطت جای تشویش است و بیم (سعدی۲: ۵۱۸).
= صراط * صراط مستقیم

صراط در دانشنامه اسلامی

صراط
به معنای راه راست است. به دین و ولایت اهل بیت (ع) نیز «صراط» می گویند؛ زیرا راه رسیدن به کمال و سعادت است .
صراط در قیامت پلی است بر جهنم که تنها با گذر کردن از آن می توان به بهشت رسید.همه انسان ها باید از آن بگذرند. نیکان به سلامت به بهشت می رسند و بدان می لغزند و به دوزخ می افتند .
کیفیت صراط و عبور از آن
چگونگی صراط و عبور از آن، بسته به ایمان و عمل آدمی است. در روایت است که صراط از مو باریک تر و از شمشیر تیزتر است .برخی مانند برق از آن می گذرند و برخی همانند اسبِ تیزرو و برخی همچون پیادگان و برخی به آن می آویزند و گاه آتش آنان را فرامی گیرد و گاه رها می سازد .صراط، در حقیقت، تجسّم راهی است که آدمی در حیات دنیوی پیش گرفته است.او باید از جهنّم سوزان شهوات و هوا و هوس بگذرد تا به بهشت پرهیزگاری برسد دین حق و راه پیامبر (ص) و خاندانش (ع) صراط مستقیم دنیوی است
اقسام صراط
در روایتی آمده است که صراط عبارت از راه معرفت خدا است و دو راه را شامل می شود: یکی در دنیا و دیگری در آخرت.صراط دنیا همان امام معصوم است که باید از او فرمان بُرد. هر کس او را به ولایت بشناسد و به هدایتش اقتدا کند، از صراط اخروی نیز می گذرد و هر کس او را نشناسد، بر صراط می لغزد و به دوزخ می افتد
صراط
صِراط پلی بر روی جهنم است که همه انسان ها در قیامت از آن عبور می کنند. بر اساس برخی از احادیث بر روی صراط مواقفی (ایستگاه هایی) وجود دارد که اعتقادات و اعمال فرد در آن ها حساب رسی می شود. سرعت گذر انسان ها از روی صراط متناسب با اعمال آن ها در دنیاست، برخی به سرعت از آن می گذرند و برخی هزاران سال بر روی آن گرفتار خواهند بود و برخی از آن سقوط کرده، به جهنم می افتند. به اعتقاد شیعیان مهم ترین سوال بر روی صراط سوال از ولایت امامان است.
در قرآن کریم سه کلمه «صراط»، «طریق» و «سبیل» معنایی نزدیک به هم دارند، که معمولاً هر سه به «راه» ترجمه می شود. راغب اصفهانی تفاوت اساسی این سه واژه را چنین بیان می کند: «صراط» به معنی شاهراه، راه اصلی و راه روشن، «سبیل» به معنی راه آسان و هموار، و «طریق» به معنای راهی است که تنها پیاده می توان در آن حرکت کرد.
علامه ت ...


ارتباط محتوایی با صراط

صراط در جدول کلمات

صراط
راه , طریق
پل صراط به عقیده زرتشت
چینود
پل صراط به عقیده زرتشتیان
چینود
پل صراط زرتشتیان
چینوت

صراط را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی لطفی
از واژه های تعریب شده پارسی است،اصل آن سَرات است‌. به معنای راه،جاده،مسیر
شهریار آریابد
صراط : نام پلی در جهان برین که برابر آن در اوستا و پارسی" چینوت" است .
شهریار آریابد
تازی شده واژه پهلوی " سرات " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
سرات چینوت = صراط مستقیم
فر کیانی
صراط: واژه ی صراط که باید آنرا سرات نوشت در فرهنگ واژگان پارسی پهلوی به شکل سْرَت srat و به ماناک راه، طریق و جاده آمده است، این لغت و کلمه از پارسی به اربی رفته است .
ایرزاد
صراط
واژهء پارسی اربیده شده
صراط< سِرات
س:پیشوند به مینهء به سوی بیرون
رات: راست، راد، راه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• شفاف نیوز   • دولت بهار   • رجا نیوز   • جهان   • بولتن   • میدان 72   • جماران نیوز   • خرداد نیوز   • معنی صراط   • مفهوم صراط   • تعریف صراط   • معرفی صراط   • صراط چیست   • صراط یعنی چی   • صراط یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی صراط
کلمه : صراط
اشتباه تایپی : wvhx
آوا : serAt
نقش : اسم
عکس صراط : در گوگل

آیا معنی صراط مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )