برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1651 100 1
شبکه مترجمین ایران

صدا

/sedA/

مترادف صدا: آوا، آواز، بانگ، شرفه، صلا، صوت، ندا

برابر پارسی: آوا، آواز، بانگ، سدا

معنی اسم صدا

اسم: صدا
نوع: دخترانه
ریشه اسم: عربی
معنی: انعکاس صوت، پژواک

معنی صدا در لغت نامه دهخدا

صدا. [ ص َ ] (ع اِ) معرب «سدا» است و آن آوازی باشد که در کوه و گنبد وامثال آن پیچد و باز همان شنیده شود و در عربی نیز همین معنی را دارد. (برهان ). بانگ که بر کوه افتد. (بحر الجواهر). آواز که از گنبد و کوه و چاه و غیره بازآید و مطلق هر آواز را نیز گویند. (غیاث اللغات ). ابن الجبل. ابن الطود. ابنةالجبل. بنات رضوی. (المرصع). نوف.بانگ. پژواک. پژوال. چرنگ. صوت. آواز. در عربی صدی است. || (اصطلاح فیزیک ) صدائی است که از انعکاس صوت بوجود می آید. به این قسم که چون امواج صوتی با سطح انعکاس تلاقی نمایند، منعکس میگردند و صدائی نظیر صدای اولی احداث مینمایند، شرط لازم برای اینکه صدا از صدای اصل تمییز داده شود اینستکه فاصله ٔ شخص تا سطح انعکاس لااقل هفده متر بوده باشد :
شجر کافور چون زاید نگوئی حکمتش با من
صدا از کوه چون آید چگونه نی شکر دارد.
ناصرخسرو.
وزآن شبدیز تندرشیهه ٔ او
زمانه پر صدا چون کوهسار است.
مسعودسعد.
هرچه گویم همی بر این سر کوه
پاسخ من همه صدا باشد.
مسعودسعد.
سقفش به صدا پس از دو هفته
بی هیچ مدد نشیدخوانست.
انوری.
گر ز غمم صد یکی شرح دهم پیش کوه
آه دهدپاسخم کوه بجای صدا.
خاقانی.
گر این فصل بر کوه خوانی همانا
که جز بارک اﷲ صدائی نیابی.
خاقانی.
اگر بکوه رسیدی روایت سخنش
زهی رشید جواب آمدی بجای صدا.
خاقانی.
آخر آوازی در کوهی دهی صدائی بازدهد. (سندبادنامه ص 54).
مگر طشت دوشینه کافتاده بود
بوقت سحرگه صدا داده بود.
نظامی.
صدائی برآورد کوه از نهفت
همان را که او گفته بد بازگفت.
نظامی.
این جهان کوه است و فعل ما ندا
بازگردد این نداها را صدا.
مولوی.
پرس پرسان کاین مؤذن کو کجاست
که صدای بانگ او راحت فزاست.
مولوی.
گوئی کدام سنگدل این پند بشنود
بر کوه خوان که باز بگوش آیدش صدا.
سعدی.
ترا که این همه بلبل نوای عشق ...

معنی صدا به فارسی

صدا
( اسم ) آوازی که در کوه و گنبد و امثال آن پیچد و باز همان آواز شنیده شود . توضیح آوازی است که از انعکاس صوت به وجود آید بدین نحو که چون امواج صوتی با سطح انعکاس تلاقی کنند منعکس گردند و آوازی نظیر آواز اول احداث نمایند . شرط لازم برای این که صدا از آواز اصلی تمیز داده شود این است که فاصله شخص تا سطح انعکاس لااقل ۱۷ متر باشد . ۲ - آواز انسان و آوازهایی که از آلات موسیفی حادث شود : صدای جعفر صدای تار . ۳ - بانگ جانوران : صدای گربه صدای سگ . ۴ - پخش اخبار و افکار به وسیله رادیو : رادیوی صدای آمریکا . یا صدا و ندا . بانگ و فریاد داد و فریاد . یا صدای لرزان . آوازی که هنگام خروج از گلو لرزان بیرون آید به سبب حزن ترس و جز آن آواز مرتعش . یا یک دست صدا ندارد ( بی صداست ) توفیق از آن جمعیت است .
[sound] [فیزیک] آنچه تحت تأثیر آشفتگی صوتی پدید آید و با گوش حس شود
[tone] [موسیقی] نتیجۀ ارتعاش های ایجادشده از ساز یا حنجره در موسیقی متـ . صوت 3
( مصدر ) انعکاس صدا در محوطه ای چنانکه بر اثر انعکاس آواز قوی شود .
دهی جزئ دهستان دهشال بخش آستانه شهرستان
( اسم ) محلی که در آن صدا را ضبط و حفظ کنند .
( مصدر ) آواز دادن بانگ دادن .
( صفت ) با صدا با آواز .
[ گویش مازنی ] /sedaa daar/ دارای صدا - داشتن آوازه
( مصدر ) بانگ در آوردن آواز در آوردن از خود .
[ گویش مازنی ] /sedaa dar neyaardan/ مانع از خروج صدا از چیزی شدن - مخفی کردن رازی
( مص ...

معنی صدا در فرهنگ معین

صدا
(صَ یا ص ) [ ع . ] (اِ.)۱ - پژواک ، انعکاس صوت . ۲ - بانگ ، آواز. ۳ - آن چه که شنیده می شود. ، ~ی چیزی را درنیاوردن کنایه از: دربارة آن با کسی سخن نگفتن و رازش را فاش نکردن . ، ~ی کسی را درآوردن کنایه از: موجب خشم و اعتراض او شدن . ،~ی کسی از جای گرم
(تَ. صِ) (اِ.) صدای اندکی خوش ، آواز اندکی خوش .

معنی صدا در فرهنگ فارسی عمید

صدا
۱. آواز، بانگ: تو را که این همه بلبل نوای عشق زند / چه التفات بُوَد بر صدای منکر زاغ (سعدی: لغت نامه: صدا).
۲. آوازی که در کوه یا جای دیگر می پیچد و دوباره به گوش می رسد، آوازی که از انعکاس صوت به وجود می آید: این جهان کوه است و فعل ما ندا / سوی ما آید نداها را صدا (مولوی: ۴۳).

صدا در دانشنامه اسلامی

صدا
صدا در سه معنا به کار می رود: ۱.آنچه شنیده می شود؛ ۲.صوت؛ ۳. آوا.
از آن به مناسبت در بابهای طهارت ، صلات ، حج ، تجارت ، نکاح و دیات سخن گفته اند.
جهر و اخفات
بلند خواندن (آشکار کردن جوهر صدا) در قرائت حمد و سوره نماز صبح و دو رکعت اول نماز مغرب و عشا بر مرد واجب است (جهر)؛ چنان که آهسته خواندن (آشکار نکردن جوهر صدا) در رکعت اول و دوم نماز ظهر و عصر جز نماز جمعه و نماز ظهر جمعه و در رکعت سوم و چهارم واجب است.
گوش دادن به صدای نامحرم و غنا
گوش دادن به صدای زن نامحرم، بدون لذت و قصد ریبه جایز و با قصد لذت و ریبه حرام است. برخی مطلقا جایز ندانسته اند . همچنین به تصریح قرآن کریم، زن هنگام سخن گفتن با نامحرم نباید صدای خود را نازک کند و به گونه مهیج توأم با ناز و عشوه سخن بگوید. گوش دادن به غنا و خواندن آوازی که غنا به شمار می رود حرام است.
جنایت بر صدا
...
یکی از مصادیق احترام به پیامبر صلی الله علیه وآله، احترام هنگام صدا زدن پیامبر صلی الله علیه وآله است. در این مقاله آیات مرتبط با صدا زدن حضرت محمد صلی الله علیه وآله معرفی می شوند.
مؤمنان، موظّف به اجتناب از بالاتر بردن صداى خود، از تُن صداى پیامبر صلی الله علیه وآله:یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواتَکُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِیِّ وَ لا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ کَجَهْرِ بَعْضِکُمْ لِبَعْضٍ ....
حجرات/سوره۴۹، آیه۲.    
اجتناب از بلندتر کردن صداى خود از صداى پیامبر صلی الله علیه وآله، لازمه ایمان:یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواتَکُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِیِّ وَ لا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ کَجَهْرِ بَعْضِکُمْ لِبَعْضٍ ....
حجرات/سوره۴۹، آیه۲.    
بلندتر کردن صداى خود از صداى پیامبر صلی الله علیه وآله، موجب حبط ناآگاهانه اعمال انسان:یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواتَکُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِیِّ وَ لا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ کَجَهْرِ بَعْضِکُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُکُمْ وَ أَن ...


صدا در دانشنامه ویکی پدیا

صدا
صدا یا صوت از انواع انرژی است که از تحرک ذرات ماده بوجود می آیند به این گونه که یک ذره با حرکت (برخورد) خود به ذره ای دیگر ذرهٔ دیگر را به حرکت درمی آورد و به همین ترتیب است که صوت نشر می یابد. صدا ارتعاشیست که توسط حس شنوایی انسان درک می شود. ما معمولاً اصواتی که در هوا حرکت می کنند را می شنویم ولی صدا می تواند در گاز، مایع و حتی جامدات نیز حرکت کند.
سرعت صوت در جامدات به دلیل تراکم زیاد مولکولها، بیشتر از مایعات و در مایعات نیز بیشتر از گازها است. صوت بر خلاف امواج دیگر مانند نور و گرما فقط در محیطی نشر می یابد که ماده وجود داشته باشد و این بدین معناست که اگر بر سطح ماه (که هوایی وجود ندارد) انفجاری روی دهد صدای آن شنیده نخواهدشد. از واحد دسی بل نیز برای اندازه گیری شدت صوت استفاده می کنند. محدودهٔ شنوایی انسان بین ۲۰ تا ۲۰۰۰۰ هرتز می باشد.
صدا ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
صدا (فیلم)
صدا (فیلم ۱۹۹۲)
صدا (فیلم ۲۰۱۰)
صدا (هفته نامه)
صدا (انگلیسی: The Voice) یک مسابقه نمایش استعدادیابی است که در ۲۶ فوریه ۲۰۱۸ از شبکه ان بی سی پخش شد.
«صدا» (فرانسوی: La voix) یک فیلم در سبک درام است که در سال ۱۹۹۲ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به دومینیک زاردی، لائورا مورانته، و ناتالی بی اشاره کرد.
«صدا» (ترکی استانبولی: Ses) یک فیلم در سبک ترسناک به کارگردانی Ümit Ünal است که در سال ۲۰۱۰ من ...

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

صدا در جدول کلمات

صدا
آواز, اوا, بانگ
صدا | نغمه
اوا
صدا پخش کن
بلندگو
صدا پیشه کلاه قرمزی و پسرخاله و بازیگر فیلم های «رفیق بد» و «زیر درخت هلو»
جبلی
صدا زدن
ندا
صدا و آوا
ندا
صدا و صوت
ندا
صدا و نوا
اوا
از گزارشگران فوتبال پیشکسوت صدا و سیما با نام کوچک عطا
بهمنش
از گزارشگران ورزشی پیشکسوت صدا و سیما
کوتی

معنی صدا به انگلیسی

report (اسم)
گزارش ، خبر ، شهرت ، صدا ، انتشار ، اشعار
bruit (اسم)
گزارش ، اوازه ، سر و صدا ، صدا
vocal (اسم)
صدا
throat (اسم)
خرخره ، دهانه ، نای ، صدا ، دهان ، حلق ، گلو
call (اسم)
طلب ، فریاد ، صدا ، دعوت ، ندا ، احضار ، بانگ ، نامبری
tone (اسم)
اهنگ ، صدا ، مقام ، لحن ، دانگ ، نوا ، درجه صدا
noise (اسم)
فریاد ، سر و صدا ، صدا ، شلوغ ، بانگ ، طنین ، اختلال ، قیل و قال ، خش خش ، پا رازیت ، امد و رفته ، شایعه و تهمت
sound (اسم)
درست ، صدا ، بانگ ، صوت ، اوا
vocation (اسم)
کار ، میل ، حرفه ، کسب ، صدا ، احضار ، پیشه ، شغل ، حرفهای ، هنرستانی
roar (اسم)
خروش ، سر و صدا ، غرش ، صدا ، بانگ ، غریو ، توف
yell (اسم)
صدا ، ضجه ، هلهله ، نعره
voice (اسم)
صدا ، بانگ ، صوت ، اوا ، واک
calling (اسم)
صدا ، ندا ، فراخوانی ، پیشه ، پیشه و شغل
phoneme (اسم)
صدا ، صوت ، اوا ، واج ، صدای ساده ، واگ ، حرف صوتی ، صدای صوتی
phone (اسم)
صدا ، صوت ، تلفن ، اوا
tonicity (اسم)
صدا ، نیرو بخشی ، نیروی ارتجاعی
sonance (اسم)
اهنگ ، صدا
tingle (اسم)
صدا ، حس خارش

معنی کلمه صدا به عربی

صدا
توخز , حنجرة , صرخة , صوت , صوتي , نغمة , هاتف
توخز
خمار , غط , کاتم الصوت
صمة
صوت
صوتي
برد , زبد
شخص متصل
انقر , بکاء
دندنة
لهجة
رافق
فجوة
اخرس
صاخب , عنيد
عالي
سجل
لهجة
ترنيم
تناسق الانغام

صدا را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مونا
call or noise
ey
صدا چی میده
یوسفیان
صدا همون صدا بود
صدای شاخه ها و ریشه ها بود
یوسفیان
چیپس
خورد شدن
له شدن
امیر
بانگ
محسن
آواز
حامدبیات
صوت
حمیدرضا دادگر_فریمان
آوا، آواز، بانگ، شرفه، صلا، صوت، ندا
امیرضا پرکار
منصور: انا احب الریا ضته انا ﻻ عب ممتاژ فی کره الق
پارسی دوست
حدس من این است که واژه‌ی صَدا در آغاز بوده است: صَد آ(بن مضارع آمدن)،به معنای چیزی که اگر یک بار بفرستیش، چندین بار بازتابش یا همان پژواکش باز خواهد آمد به ویژه در کوه و مانند آن،
عدد صَد که معرب سَد است دراینجا بیانگر کثرت است.
میرحسین سیاوشی خیابانی
بالاخره صدا خوابید.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• صدا در جدول   • انواع صدا   • معنی صدا   • مجله صدا   • هفته نامه صدا   • ایران صدا دانلود   • صدا چیست   • سایت ایران صدا   • مفهوم صدا   • تعریف صدا   • معرفی صدا   • صدا یعنی چی   • صدا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی صدا

کلمه : صدا
اشتباه تایپی : wnh
آوا : sedA
نقش : اسم
عکس صدا : در گوگل

آیا معنی صدا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )