برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1527 100 1
شبکه مترجمین ایران

سور مدنی

سور مدنی در دانشنامه اسلامی

سور مدنی
به سوره هایی که در مدینه یا پس از هجرت بر پیامبر نازل شده باشد سور مدنی میگویند.
تعریف سور مدنی به سبب اختلاف در ضوابط مکی و مدنی بودن نیز مختلف خواهد بود، که به طور اختصار به آن اشاره می شود:۱. سوره هایی که پس از هجرت نازل شده اند مدنی هستند؛ گرچه در مکه نازل شده باشند. این قول مشهور و مبنای آن، زمان است.۲. سوره هایی که در مدینه نازل شده اند، مدنی هستند. این قول بر اساس معیار مکانی است.۳. سوره هایی که مخاطب آن ها اهل مدینه است، مدنی اند و مخاطب خود را غالبا با «یا ایهاالذین آمنوا» خطاب کرده اند. این قول کلیت ندارد و منسوب به ابن مسعود است.
ویژگی های سوره های مدنی
۱. تفصیل احکام الهی در آن ها.۲. بیان داستان منافقان .۳. طولانی بودن اکثر سوره ها و آیات آن ها .۴. گفت و گو با اهل کتاب و دعوت آنان به اسلام .
اسامی سور مدنی
سوره های مدنی عبارت اند از:بقره ؛ آل عمران ؛ نساء ؛ مائده ؛ انفال ؛ توبه ؛ رعد ؛ حج ؛ نور ؛ احزاب ؛ محمد ؛ فتح ؛ حجرات ؛ رحمن ؛ حدید ؛ مجادله ؛ حشر ؛ ممتحنه ؛ صف ؛ جمعه ؛ منافقون ؛ تغابن ؛ طلاق ؛ تحریم ؛ انسان ؛ بینه ؛ زلزله ؛ نصر .
در قرآن سوره های نازل شده در مدینه را، در اولین مرحله از مراحل زمانی سه گانه «سور مدنی ابتدائیه» می نامند.
برخی از محققان و مولفان علوم قرآنی در مباحث مربوط به سوره های مکی و مدنی کوشیده اند برای هر یک از دو مجموعه سوره های مکی و مدنی مراحلی را از نظر زمانی ترسیم کنند. البته ترسیم این مراحل برای سوره های مدنی آسان تر است؛ زیرا علاوه بر گسترش نسبی اسلام در مدینه - در مقایسه با مکه - ابزار نگارش و استنساخ نیز در مدینه بیشتر فراهم بود.
مراحل زمانی سور مدنی
برای سوره های مدنی - همچون سوره مکی - سه مرحله زمانی ترسیم شده است:۱. مرحله آغازین، که از آن به «سور مدنی ابتدائیه» تعبیر می شود.۲. مرحله متوسط یا همان « سور مدنی متوسطه ».۳. مرحله پایانی که « سور مدنی ختامیه » خوانده می شود.
مصادیق سور مدنی ابتدائیه
مصادیق سور مدنی ابتدائیه را به ترتیب بقره ، انفال ، آل عمران ، احزاب ، ممتحنه ، نساء ، و حدید ...

سور مدنی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سور مدنی   • مفهوم سور مدنی   • تعریف سور مدنی   • معرفی سور مدنی   • سور مدنی چیست   • سور مدنی یعنی چی   • سور مدنی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سور مدنی

کلمه : سور مدنی
اشتباه تایپی : s,v lnkd
عکس سور مدنی : در گوگل

آیا معنی سور مدنی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )