برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1562 100 1
شبکه مترجمین ایران

سوره توبه

سوره توبه در دانشنامه اسلامی

سوره توبه
سوره توبه، نهمین سورۀ قرآن کریم، دارای ۱۶ واحد موضوعی (رکوع)، ۱۲۹ (یا ۱۳۰) آیه، ۴۹۷‘۲ کلمه و ۷۸۷‘۱۰ حرف می باشد.سوره توبه به دو نام "توبه" و "برائت" شناخته می شود و از آن در باب صلات سخن رفته است.
نخستین نام مشهور این سوره «توبه» است که از صدر اسلام تا عصر حاضر نگارش این عنوان بر کتیبه آغاز سوره در مصاحف بلاد مختلف اسلامی معمول بوده است. سبب نام گذاری سوره، فراوانی کاربرد کلمه «توبه» و هم خانواده های آن در این سوره نسبت به دیگر سوره های قرآن کریم و طرح و شرح سرگذشت درس آموز توبه ۳ تن از متخلفان غزوۀ تبوک در این سوره است. دومین نام مشهور این سوره «برائت» است که این نام از کلمه آغازین سوره برگرفته شده، و یادگار سنت دیرین نام گذاری سوره های قرآنی با سرآغاز آنهاست. برخی از قرآن شناسان «برائت» را نام اصلی سوره، و «توبه» را نام دیگر آن دانسته اند.
نامهای متعدد برای این سوره
این سوره پس از دو سورۀ حمد و «قل هوالله» بیشترین شمار نام های متعدد را به خود اختصاص داده است؛ چنان که قرآن شناسان، برخی ۸ نام، برخی ۱۰ نام، برخی ۱۲ نام، و برخی دیگر ۱۴ نام، همراه با سبب نام گذاری آنها برشمرده اند که «فاضحه»: رسواگر؛ «مُبَعْثِرة »: افشاگر؛ «مُقَشقِشه»: پیرایشگر و «بَحوث»: کاوشگر، از آن جمله است. بقاعی سبب نام گذاری سورۀ توبه (برائت) به نامهای دیگر را بازگشت معنا و مفهوم همه آن نامها به «برائت» ــ نـام اصلی و مقصود اصلی سوره ــ دانسته است.
استحباب قرائت سوره توبه
بر استحباب قرائت سوره توبه در هر ماه تأکید شده است.
معرفی سوره توبه
...
سوره توبه
سوره توبه از سوره های مدنی قرآن و نهمین سوره در ترتیب کتابت و سیزدهمین در ترتیب نزول است. این سوره را به سبب کاربرد مکرر کلمه توبه با اشتقاقات مختلف آن و احکام و دو مصداق مهم از توبه پذیری خداوند، توبه نام گذاشته اند. همچنین در این سوره بر برائت (بیزاری) خداوند و رسول او از مشرکان و اعمال آنان تاکید شده و بدین رو، سوره برائت برخلاف سوره های دیگر قرآن بدون « بسم الله الرحمن الرحیم » نازل شده است. برائت از سوره های طوال و کثیرالاسم است و نام های متعددی برای آن نقل گردیده است.
ب ...


سوره توبه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سوره توبه   • مفهوم سوره توبه   • تعریف سوره توبه   • معرفی سوره توبه   • سوره توبه چیست   • سوره توبه یعنی چی   • سوره توبه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سوره توبه

کلمه : سوره توبه
اشتباه تایپی : s,vi j,fi
عکس سوره توبه : در گوگل

آیا معنی سوره توبه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )