برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1574 100 1
شبکه مترجمین ایران

رشد

/roSd/

مترادف رشد: رویش، نشو، نمو، بلوغ، کمال، صلاح، هدایت ، ضلالت، غی، گمراهی

برابر پارسی: رُست، رویش، گُوالِش

معنی رشد در لغت نامه دهخدا

رشد. [ رُ ] (ع مص ) به راه شدن. (از آنندراج ) (غیاث اللغات ) (از منتهی الارب ). هدایت شدن. (از اقرب الموارد). راه راست یافتن. (آنندراج ) (غیاث اللغات ) (ترجمان جرجانی چ دبیرسیاقی ص 52) (مصادر اللغه ٔ زوزنی ). راه راست گرفتن. (تاج المصادر بیهقی ) (یادداشت مؤلف ). || (اِمص ) تمیز نیک و بد. استقامت بر راه حق و تصلب در آن. استقامت در طریق حق و قرار و پایداری در آن. رَشَد. رشاد. بسامانی. برهی. براهی. (یادداشت مؤلف ). استقامت در راه حق با استواری در آن. ضدغی. (از اقرب الموارد). راست ایستادن در راه حق با ثبات و قرار. (منتهی الارب ). || رستگاری. مقابل غی. خلاف گمراهی و نابسامانی و نابراهی. (یادداشت مؤلف ).
- راه رشد؛ راه رستگاری. راه صلاح و صواب : راه رشد خود را بندید [ بوسهل ] و آن باد که در او شده بود از آنجا دور نشد و از تسحب و تبسط بازنایستاد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 334). باد تخت و ملک در سر برادر ما شده بود... و شب روز به نشاط مشغول شده. راه رشد بندید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ج 74).
|| (اِ مص )در تداول فارسی زبانان ، رشد کردن. نمو کردن. بالا کردن. (یادداشت مؤلف ). نشو و نما.
- امثال :
رشد زیادی مایه ٔ جوانمرگی است . (امثال و حکم دهخدا ج 2 ص 868).
- حد رشد ؛ حد تکامل. حد بلوغ. رسیدن به سنی که مسائل اجتماعی و امور زندگی و خیر و شر را بتوان تشخیص داد.
- رشد اجتماعی ؛ تکامل اجتماعی. درک اجتماعی. (یادداشت مؤلف ). فهم و درک مسائل اجتماعی.
- رشد سیاسی ؛ تبحر و آگاهی در سیاست. (یادداشت مؤلف ). درک و استنباط امور سیاسی. فهم سیاسی.
- رشد ملی ؛ تکامل از حیث درک حقوق و وظایف ملی. فهم و درک مسائل ملی و میهنی. (یادداشت مؤلف ).
- رشدیافته ؛ تکامل یافته. ترقی کرده. (یادداشت مؤلف ).
- || هدایت شده : جاه پدران رشیافته ٔ خود یافت. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 312).
|| در شرع رشد عبارت است از سلوک راه راست یعنی صلاح راه دین و اصلاح مال ، کما قال اﷲ تعالی : ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشداً فادفعوا الیهم اموالهم. (قرآن 6/4). (آنندراج ). در فقه ، حفظ مال. اختیار ملایم در تصرفات. (یادداشت مؤلف ).

رشد. [ رَ ش َ ] (ع اِ) راه راست. ...

معنی رشد به فارسی

رشد
براه راست رفتن، ازگمراهی در آمدن، براه راست رفتن، ازگمراهی در آمدن، پایداری درراه
۱ - ( مصدر ) براه راست رفتن . ۲ - از گمراهی بیرون آمدن . ۳ - ( اسم ) هدایت رستگاری . ۴ - راستی . ۵ - پیروزی .
رشد بن سعد از روایت است
[growth] [روان شناسی] مجموعه ای از دگرگونی های جسمی هر موجود به سوی بالیدگی
[economic growth, growth] [جامعه شناسی] افزایش درآمد یا تولید کالا و خدمات نسبت به سرانۀ جمعیت که عموماً براساس تولید ناخالص داخلی اندازه گیری می شود
[crystal growth] [زمین شناسی] رشد یک بلور با پخش شدن مولکول های جسم درحال تبلور بر روی سطح بلور
یا رشد بن سعد مصری مکنی به ابو الحجاج تابعی است .
[catch-up growth] [تغذیه] رشدی سریع تر از سرعت معمول که پس از یک دوره توقف به دلیل بیماری رخ می دهد و عقب ماندگی رشد را جبران می کند
[population growth] [زیست شناسی] تغییر در اندازۀ جمعیت در طول زمان براثر زادوولد و مرگ ومیر و درون کوچی (immigration) و برون کوچی (emigration)
[creeping, creeping growth habit] [کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات] رشد گیاهان خزنده به نحوی که ریشه ها یا ساقه های آنها در سطح زمین پخش می شود
[determinate growth] [کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات] رشدی که براثر وجود جوانۀ انتهایی محدود می شود
[indeterminate growth] [کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات] رشدی که به دلیل نبود جوانۀ انتهایی محدود نمی شود
...

معنی رشد در فرهنگ معین

رشد
(رُ شْ) [ ع . ] ۱ - (مص ل .) به راه راست رفتن ، هدایت شدن . ۲ - بالیدن ، نمو کردن . ۳ - (اِمص .) نمو، ترقی .
(رَ شَ) [ ع . ] ۱ - (مص ل .) هدایت داشتن ، به راه راست شدن . ۲ - (اِمص .) هدایت . مق . گمراهی ، ضلال .

معنی رشد در فرهنگ فارسی عمید

رشد
۱. به راه راست رفتن، از گمراهی درآمدن.
۲. پایداری و ایستادگی در راه راست.
۱. نمو، ترقی، بالیدگی.
۳. [قدیمی] به راه راست شدن، از گمراهی به راه آمدن.
۲. [قدیمی] پایداری و ایستادگی در راه راست.

رشد در دانشنامه اسلامی

رشد
رُشد در دو معنای توانایی حفظ مال و مصرف آن در راه درست و نمو به کار رفته است.از این عنوان در باب حج و به مناسبت در بابهایی نظیر نکاح، وصیت و قضاء سخن گفته اند.
بسیاری از فقها رشد به معنای نخست را به توانایی حفظ و ساماندهی مال به هزینه کردن آن در راههای درست و عقلایی، بدون اسراف و تبذیر و برخی، به ملکه نفسانی آن تعریف کرده اند.
← وحدت دو تعریف در معنا
در اینکه در تحقق رشد، علاوه بر توانایی حفظ مال، عادل بودن شرط است یا نه اختلاف است. قول دوم به اکثر، بلکه به مشهور نسبت داده شده است.
محجوریت کودک
کودک از تصرف در اموال خود به فروختن، اجاره دادن و مانند آن، محجور و ممنوع است و با رسیدن به سن بلوغ و برخورداری از رشد، از محجوریت خارج شده، اموالش در اختیار او قرار می گیرد.
← بالغ غیر رشید
...
رشد
معنی نُنشِزُهَا: رشد و نمو می دهیم (از مصدر انشاز است به معناي رشد و نمو دادن ميباشد)
معنی يَتَزَکَّیٰ: تا رشد و نمو کند - پاک مي شود ( از تزکي به معني رشد در جهت خير و برکت است)
معنی رَّاشِدُونَ: هدايت يافته ها - رشد يافته ها
معنی رَشَداً: رشد - رسيدن به اصل مسائل
معنی رَّشَاد: رشد (رشد یعنی رسیدن به اصل مسائل و سبيل رشاد عبارت است از راهي که سلوک آن آدمي را به حق ميرساند ، و به سعادت دست مييابد . )
معنی مُّرْشِداً: رهبر - رشد دهنده - هدایت کننده (از کلمه رشد به معناي اصابت به واقع که مخالف غیّ و گمراهی و خطا رفتن است )
معنی رَّشِيدٌ: رشد يافته (رشد:رسيدن به اصل مسائل)
معنی يَرْشُدُونَ: رشد يابند (رشد:رسيدن به اصل مسائل و مقصد اصلي)
معنی رُشْدَهُ: رشدش (مقصود از رشد معنايي است که در مقابل غي و گمراهي قرار دارد ، و آن رسيدن به واقع است و منظور از اين که به حضرت ابراهيم (عليه و علي نبينا السلام ) رشدش را داديم اين است که آن حضرت شايستگي و لياقت دريافت اين رشد و رسيدن به واقعيت را داشت )
معنی غَاوِينَ: گمراهان (کلمه غاوون جمع اسم فاعل است و مفرد آن غاوي و مصدرش غي است و غي معنايش خلاف معناي رشد است و رشد به معناي رسيدن به و ...


رشد در دانشنامه ویکی پدیا

رشد
رشد و نمو به تغییرات پی درپی و منظمی گفته می شود که از زمان تولد تا مرگ اتفاق می افتد. این تغییرات در ابعاد گوناگون جسمانی، عاطفی، شناختی و اجتماعی به وجود می آید و دارای الگو و نظم خاصی است و دارای آثار بلند مدّتی در زندگی فرد می باشد. رشد در دو بعد رسش و یادگیری انجام می پذیرد.
رشد یک فرایند مرحله ای اما مداوم و پیوسته است؛ و عموماً به هشت دورهٔ نوباوگی، نوپایی، کودکی، نوجوانی، جوانی، بزرگسالی، میان سالی، پیری
رشد فرآیندی کل گراست و ابعاد مختلفی دارد که مهم ترین آن ها از دین روان شناختی ادراک، زبان، یادگیری، تفکر و حرکت است.
انعطاف پذیری در رشد به این معناست که انسان برای تغییر در مقابل تجربیات مثبت یا منفی زندگی خودش انعطاف پذیر است. متخصصین رشد معتقدند که بر اساس تغییرات گوناگون زندگی فرد دورة رشد نیز می تواند به طور ناگهانی تغییر یابد، این انعطاف پذیری به انسان کمک می کند تا نقایص و اختلالات رشدی را برطرف کند.
رشد ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
رشد
رشد یاخته
هورمون رشد
زیست شناسی رشد
روان شناسی رشد
رشد (دهانه) یک دهانه برخوردی در ماه است.
رشد اقتصادی، دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده است.
افزایش نهاده های تولید (افزایش سرمایه یا نیروی کار)
افزایش بهره وری عوامل تولید
به کارگیری ظرفیت های احتمالی خالی در اقتصاد
رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های رشد

رشد
• «رشد یک فرایند اجتماعی است، یعنی شخصیّتِ انسان در ارتباطاتِ اجتماعی رشد می کند و رشدِ عقلانی، عاطفی و مهارتی انسان در گروِ حضورِ او در جامعه و درگیریِ او با مسائل اجتماعی است. با استعدادترین و باهوش ترین انسان ها را اگر از حضور در جمع و درگیری با مسائلِ اجتماعی محروم کنیم، رشد نخواهند کرد و یا دست کم رشدِ آنان موزون نخواهد بود.»

رشد در جدول کلمات

رشد
نمو
رشد سریع تر درآمدهای اسمی یا پولی سرانه از بازده سرانه واقعی
تورم
رشد و نمو
نشو
رشد کرد و برآمد
رویید
رشد کردن
نمو
رشد یافته
راشد
از مدیران فیلمبرداری کشورمان که کاندیدای دریافت جایزه در جشنواره فجر برای «کافه ترانزیت» و برنده تندیس زرین از جشنواره رشد برای «استشهادی برای خدا» شد
سکوت
اقتصاددانی که معتقد است | رشد اقتصادی در جوامع توسعه نیافته آرام آرام و تابع نوسانات اقتصادی جامعه می باشد و امکان رسیدن به رشد بسیار بالا در یک زمان وجود ندارد
ژوزف شوم پیتر
این اقتصاددان برجسته رابطه ای را که میان درآمد | پس انداز | نرخ رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی وجود دارد بیان می کند
دومار
این اقتصاددان برجسته | رابطه ای را که میان درآمد | پس انداز | نرخ رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی وجود دارد | بیان می کند
دومار

معنی رشد به انگلیسی

increase (اسم)
فزونی ، افزایش ، اضافه ، ترقی ، توسعه ، رشد ، تکثیر
development (اسم)
پیشرفت ، پیش روی ، ترقی ، ظهور ، بسط ، توسعه ، ایجاد ، سیر ، رشد ، نمو ، سیر تکاملی ، تقریر
growth (اسم)
پیشرفت ، افزایش ، ترقی ، اثر ، نمود ، نتیجه ، روش ، رشد ، حاصل ، تومور ، گوشت زیادی ، چیز زائد
formation (اسم)
ساختمان ، صف ، ارایش ، احدای ، تشکیلات ، شکل ، سازمان ، تشکیل ، رشد ، صف ارایی ، ترتیب قرار گرفتن
pickup (اسم)
ترقی ، انتخاب ، رشد ، پیکاپ ، هر چیز انتخاب شده ، تجدید فعالیت ، اشنایی تصادفی ، دستگاه برقی ناقل صدای گرامافون

معنی کلمه رشد به عربی

رشد
تشکيل , زيادة , مراهقة , نمو
ملفوف
نمو
تنامي العلاقات
اِرتفاعُ الأسعاوِ
فاشل
غير ناضج
استفاض
ازدهار , انم , بالغ (فعل ماض) , شمع
فراش
اِرتَفَعَ
عادة
اِتّجاهٌ متزايدٌ
الدول المتنامية

رشد را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حیدر نیک آیین
بالندگی
حامد
شکوفا
علیرضا
نمو
اشکان
رشد درخت : بزرگ شدن درخت
یک معنی رشد ، بزرگ شدن است
رشد کودکان : بزرگ شدن کودکان
درختان سریع الرشد : درختان زود بزرگ شد
Darakhtane zood bozorg shod
این خط سامی به دلیل ناتوانی اش مارا از کاربرد خط لاتین ناگزیر می کند و چه خوب است که این خط بسیار بد و ناکارآمد سامی را که زشت هم است کنار بگذاریم .
نازنین زهرا
رشید ، رویش
فر کیانی
این واژه پارسی ست و همان رستن و رُست در پارسی پهلوی و در اوستایی رَئُد raod
سهیل نظری
رشد باید پارسی باشه، دودمانهای گوناگون آریایی گاهی س را ش گویش میکنند گاهی ش را س، مانند کوروش و کوروس ، هفت سین و هفت سین، پرسیا، پرشیا و...
رشد همان رست اوستایی است
و سامیها از ما گرفتن
ماریا
رفتن به سوی تکامل
معنی جدیدی هست که می گم شاید کسی خدایی ناکرده عقب ماندگی داشته باشه و با اینکه نوزده سال از سنش گذشته ولی می گن 9 سال رشد کرده یعنی بلوغ و تکاملش به اندازه یک فرد 9 ساله است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• سایت رشد راهنمایی   • پست الکترونیکی رشد   • شبکه رشد نمونه سوال   • ساخت ایمیل در رشد   • سایت رشد دانشنامه   • شبکه رشد ششم دبستان   • سایت رشد ابتدایی   • سایت رشد هفتم   • معنی رشد   • مفهوم رشد   • تعریف رشد   • معرفی رشد   • رشد چیست   • رشد یعنی چی   • رشد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی رشد

کلمه : رشد
اشتباه تایپی : van
آوا : roSd
نقش : اسم
عکس رشد : در گوگل

آیا معنی رشد مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )