برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1437 100 1

رافع

/rAfe'/

معنی اسم رافع

اسم: رافع
نوع: دخترانه
ریشه اسم: عربی
معنی: بالا برنده، اوج دهنده

معنی رافع در لغت نامه دهخدا

رافع. [ ف ِ ] (ع ص ) بردارنده. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (غیاث اللغات ) (فرهنگ نظام ) (دهار) (مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء). بلندکننده. (مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء) فرازنده. (یادداشت مؤلف ). || بردارنده و رساننده ٔ حدیث از آن حضرت (ص ). (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء): کل رافعة رفعت علینا من البلاغ ؛ ای کل نفس او جماعة مبلغة تبلغ عنا فلیبلغ الی حرمت المدینة. (حدیث ، از منتهی الارب ). || بلند: برق رافع؛برق بلند. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از المنجد). || ناقة رافع؛ شتر ماده ٔ که فله برکشد برپستان. (منتهی الارب ). || پلیس مخفی ، از اینرو بدین نام نامیده شده است که خبر را به رئیس پلیس یا مقام و شخص دیگری گزارش میکند. ج ، رَفَعَة. (ازالمنجد). || رفعکننده. (فرهنگ نظام ). || دادخواه. (آنندراج ) (غیاث اللغات ) (فرهنگ نظام ). بردارنده ٔ قصه بر والی. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ). قصه و حال خود پیش حاکم برنده. (منتخب اللغات )(آنندراج ) (غیاث اللغات ). رافع یا رافع قصه ، شاکی. عارض. دادخواه. متظلم. (یادداشت مؤلف ): طلب رافع قصه کرد و او را در مجلس بنشاند. (ترجمه ٔ محاسن اصفهان ص 94). || قاصد. (فرهنگ نظام ). کسی که پیغام میبرد و پیغام می آورد. (ناظم الاطباء). || قریب گرداننده. (ناظم الاطباء). || برفعکننده ٔ کلمه. (منتهی الارب ). در اصطلاح نحو برفع کننده ٔ کلمه. (ناظم الاطباء). حرکت پیش دهنده کلمه را. (آنندراج ). (غیاث اللغات ). و رجوع به مرفوعات شود. || نامی از نامهای خدای تعالی. (یادداشت مؤلف ). || (اِخ ) نام سی و پنج صحابی است رض. (منتهی الارب ). سی و پنج صحابه است رض و آنان عبارتند از: 1 - رافعبن بدیل ورقاء. 2 - رافع مولی بدیل بن ورقاء. 3 - رافعبن بشیر 4 - رافع مولی رسول اﷲ (ص ) 5 - رافعبن حارث 6 - رافعبن جعدبه 7 - رافعبن ابوالجعد 8- رافع حاری النبی (ص ) 9 - رافعبن ثابت 10 - رافعبن خدیج 11 - رافعبن زید 12 - رافعبن سعد 13 - رافع مولی سعد 14 - رافعبن سنان 15 - رافعبن سهل انصاری 16 - رافعبن سهل بن زید 17 - رافع ابن ظهیر 18 - رافع مولی عائشة 19 - رافعبن عمروبن مخدج 20 - رافعبن عمروبن هل ...

معنی رافع به فارسی

رافع
بردارنده، بلندکننده، بالابرنده، تقدیم کننده
( اسم ) ۱ - بر دارنده بلند کننده بالا برنده . ۲ - بردارنده قصه بشاه یا امیر یا والی عرض حال دهنده . ۳ - رساننده حدیث به حضرت رسول ( ص ) . ۴ - رفع دهنده کلمه .
هندی سید محمد کاظم فرزند ابو القاسم و برادر سید احمد حسین وی از شعرای هندوستان و در خدمت شاه فرخ سیر بود
خوشحال نیکو حال : تا قریب پنج سال در ظل وارف عوارف و کنف عواطف او فارغ البال رافع الحال عمر گذارنیدم .
وی از خدمتگزاران قدیم امیر محمد بن طاهر طاهری بود و سپس به یعقوب لیث پیوست اما او را که ریشی دراز و منظری بسیار زشت و کریه داشت از خود راند . وی آنگاه که احمد بن عبد الله خجستانی در غیاب یعقوب و هنگام لشکر کشی این امیر سیستانی به خوزستان سر به شورش برداشته و از هرات تا بلخ و نیشابور و گرگان بتاخت و تاز و قتل و غارت مشغول گردیده بود با او همدست شد و تا زمانی که یعقوب درگذشت و عمرو لیث برادر او دومین امیر صفاری به سیستان بر گشت در همین حال بود پس از کشمکشی که میان عمر و خجستانی درگرفت و تاخت و تاز و غارت و کشتاری که خجستانی در نواحی هرات و سیستان و خراسان کرد و سپس در شوال ۲۶۸ ق . در حال مستی به دست دو تن از غلامانش کشته شد .
نام او بنا بنوشته محمد رافع کشمیری است صاحب خزانه عامره با نگارش سرگذشت او قصیده یی را که در ستایش صمصام الدوله سروده آورده است
سید محمد رفیع معروف و متخلص به رافع یزدی . از گویندگان صاحب دیوان بود .
اصلا ایرانی و از صحابه رسول و خزینه دار حضرت علی علیه السلام

معنی رافع در فرهنگ معین

رافع
(فِ) [ ع . ] (اِفا.) ۱ - بالابرنده ، بلند کننده . ۲ - بردارندة قصه به شاه یا امیر، عرض حال دهنده .

معنی رافع در فرهنگ فارسی عمید

رافع
۱. بردارنده، بلندکننده، بالابرنده.
۲. تقدیم کنندۀ شکایت یا عریضه برای دادخواهی، شاکی.
۳. جاسوس.
۴. از نام های خداوند.

معنی رافع به انگلیسی

resolver (اسم)
رافع ، برطرف کننده
soarer (اسم)
رافع
ablative (صفت)
کاهنده ، رافع ، اازا ، صیغه الت ، مربوط به مفعول به یا مفعول عنه

معنی کلمه رافع به عربی

رافع
جر

رافع را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• سایت نرم افزار رافع   • دانلود نرم افزار رافع 7 نسخه 64 بیتی   • قیمت نرم افزار رافع   • دانلود نرم افزار رافع 7 برای ویندوز 7   • آموزش نرم افزار رافع   • نرم افزار حسابداری رافع 6   • دانلود برنامه رافع 7   • دانلود نرم افزار رافع 8   • معنی رافع   • مفهوم رافع   • تعریف رافع   • معرفی رافع   • رافع چیست   • رافع یعنی چی   • رافع یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی رافع
کلمه : رافع
اشتباه تایپی : vhtu
آوا : rAfe'
نقش : صفت
عکس رافع : در گوگل

آیا معنی رافع مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )