برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1668 100 1
شبکه مترجمین ایران

دنباله دار

/donbAledAr/

معنی دنباله دار در لغت نامه دهخدا

دنباله دار. [ دُم ْ ل َ / ل ِ ] (نف مرکب ) دم دار. (ناظم الاطباء). دارای دنبال. هر چیز که دارای دم باشد. هر چیز که دنبال و ذیل و زایده دارد.
- چشم دنباله دار ؛ چشم سرمه کشیده ای که سیاهی سرمه از گوشه ٔ بیرونی آن تجاوز کرده باشد. (ناظم الاطباء).
- ستاره ٔ دنباله دار ؛ ذوذنب. (ناظم الاطباء) (یادداشت مؤلف ). ستاره ای است که دارای دم درازاست. ذو ذنب. رجوع به ذوذنب و دنباله داران شود.
|| (ص مرکب ) دراز. (ناظم الاطباء). ممتد. هر چیز که دنباله و بقیه داشته باشد: داستان دنباله دار؛ عقبه دار. (ناظم الاطباء). داستان ممتد و طولانی. و رجوع به دنباله در همه ٔ معانی شود.
- بهانه ٔ دنباله ٔدار ؛ بهانه ٔ عقبه دار. (ناظم الاطباء).
- سرمه ٔ دنباله دار ؛ سرمه ای که تا دیرگاهی بپاید. (ناظم الاطباء).
- مستی دنباله دار ؛ مستی که دیرگاهی بینجامد. (ناظم الاطباء).

معنی دنباله دار به فارسی

دنباله دار
( صفت ) ۱ - هر چیز که دارای دم باشد . ۲ - هر چیز که دنباله و بقیه داشته باشد : داستان دنباله دار . یا ستاره دنباله دار ستارهای که دارای دم درازیست ذوذنب .
[نجوم] ← ستارۀ دنباله دار
[long-period comet] [نجوم] دنباله داری که دورۀ مداری آن بیش از دویست سال باشد
[sun-grazing comet, sungrazer, Kreutz sungrazer] [نجوم ] دنباله داری که فاصلۀ حضیض آن از خورشید در حدود قطر خورشید است
[periodic comet, short-period comet] [نجوم] دنباله داری که در مداری بیضی شکل به دور خورشید می گردد و دورۀ تناوب آن معمولاً کمتر از دویست سال است
ستاره دنباله دار
[reverse tiller] [حمل ونقل دریایی] دسته سکانی که به پشت سکان نیز امتداد یافته است
ذوذنب این ستارگان به منظومه هایی غیر از منظومه شمسی متعلق اند
[comet] [نجوم] جسمی از یخ و غبار در حال گردش به دور خورشید که وقتی به نزدیک خورشید می رسد، بخشی از آن بخار می شود و دُم بلندی به دنبال هستۀ آن در فضا کشیده می شود متـ . دنباله دار
[Cometary Nebula] [نجوم ] سحابی ای که شبیه به دنباله دارهاست
خط سرمه که در گوش. چشم از جانب بنا گوش کشند .
...

معنی دنباله دار در فرهنگ معین

دنباله دار
( ~.) (ص فا.) ۱ - هر چیز که دنباله و بقیه داشته باشد. ۲ - هر چیز که دارای دم باشد.
( ~دُ لِ) (اِمر.) جرمی ابر مانند با هسته ای نورانی که مداری متغیر به دور خورشید دارد و هنگامی که مدارش از نزدیک خورشید می گذرد دنباله ای درخشان از خود آشکار می کند.

معنی دنباله دار در فرهنگ فارسی عمید

دنباله دار
۱. دارای دنباله، آنچه دارای دم دراز باشد.
۲. آنچه دنباله و بقیه داشته باشد.

دنباله دار در دانشنامه ویکی پدیا

دنباله دار
دنباله دار یک گلولهٔ برفی کیهانی است که از گازهای منجمد، سنگ و گرد و غبار ساخته شده و تقریباً به اندازهٔ یک شهر کوچک است. ساختار دنباله دار شامل سه بخش هسته، گیسو و دم است. هسته بخش مرکزی آن است و از گرد و غبار و گاز و یخ ساخته شده است. وقتی که دنباله دار نزدیک خورشید می شود، یخ های موجود در هستهٔ آن تبخیر می شود و تبدیل به ابر بزرگی پیرامون دنباله دار می شود که گیسو نام دارد. نیروی مغناطیسی بسیار قوی است و طناب ها، گره ها و نوارهایی تولید می کند که دم یونی را از دم گرد و غباری جدا می کند.
پیشوند پی (P): پیشوند دنباله دارهای دوره ای است.
پیشوند سی (C): پیشوند دنباله دارهای غیر دوره ای است.
پیشوند اکس (X): پیشوند دنباله دارهایی است که نمی توان مدار معنی داری برای آن محاسبه کرد.
پیشوند دی (D): پیشوند دنباله دارهایی است که دیگر وجود ندارند یا پنداشته می شود که ناپیداست.
سرچشمه و منشأ دنباله دارها، ابر اورت یا کمربند کویپر است. دنباله دارها، غیر دوره ای و دوره ای هستند که غیر دوره ای ها گرانش محدود به خورشید ندارند و مدار آن ها به شکل سهمی است. دنباله دارهای دوره ای نیز شامل دنباله دارهای بلند مدت (بسیار بیشتر از ۲۰۰ سال) و کوتاه مدت (۲۰ تا ۲۰۰ سال) است. در نام گذاری دنباله دارها، از نام کاشفان آن ها –یک شخص یا فضاپیما– استفاده می شود. اتحادیهٔ بین المللی اخترشناسی رهنمودی برای نام گذاری دنباله دارها مشخص کرده است.
دنباله دارها تفاوت هایی با دیگر اجرام منظومهٔ خورشیدی از جمله سیارک ها، شهاب وارها، شهاب ها و شهاب سنگ ها دارند که مهم ترین آن ها چیزی است که آن ها از آن ساخته شده اند. برای نمونه، سیارک ها از فلزات و مواد سنگی و دنباله دارها از یخ، گرد و غبار و مواد سنگی ساخته شده اند. دنباله دارها انواع قابل توجهی مانند دنباله دار بزرگ و مسیر خورشیدی دارند. دنباله دارهای بزرگ آن قدر بزرگ نیستند که با چشم غیرمسلح دیده شوند؛ با این حال وقتی به خورشید نزدیک می شوند، سطوح یخی آن ها تبخیر می شود و مقدار زیادی از گاز و گرد و غبار آن ها فرار می کند و جو و دم های بسیار بزرگی شکل می گیرد که دیدنی و قابل توجه است. این دنباله دارها، دنباله دارهای بزرگ نامیده می شوند. دنباله دار مسیر خورشیدی نیز طبقهٔ ویژه ای از دنب ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

دنباله دار در دانشنامه آزاد پارسی

دنباله دار (comet)
جسم یخی کوچکی که معمولاً در مسیر بیضی شکل کشیده ای بر گرد خورشید در گردش است، و فراتر از سیّارۀ پلوتو می رود. هر دنباله دار، هسته ای مرکزی به پهنای چند کیلومتر دارد که بیشتر آمیزه ای از یخ و غبار است. با نزدیک شدن دنباله دار به خورشید، هسته که متشکل از یخ و گاز است گرم می شود و گاز و غبار آزاد شده گیسویی تشکیل می دهند که پهنای آن به ۱۰۰هزار کیلومتر می رسد. گاز و غبار در پی گیسو روان می شود و یک یا چند دنباله شکل می گیرد. دنباله ممکن است میلیون ها کیلومتر گسترده شود. بعضی از دنباله دارها، ازجمله دنباله دار هالی، بیشتر اوقات در درون مدار پلوتو می مانند. هنگامی که دنباله دار هالی در مسیر مدار خود به خورشید نزدیک می شود این احتمال وجود دارد که به مداری در اطراف یکی از سیاره ها سقوط کند. دنباله دارها معمولاً هنگام طلوع یا غروب خورشید از زمین دیده می شوند. دنباله دارها انواع بسیار متفاوتی دارند و براساس مدار، ترکیب، نسبت یخ به غبار، و مقدار مواد فرّار منجمدشدۀ غیر آب، مثل متان و مونوکسید کربن، و اندازه هایشان مشخص می شوند. بیشتر دنباله دارها در مدارهایی هذلولی گون به سوی خورشید می آیند و فقط یک بار دیده می شوند؛ دیگر دنباله دارها، دنباله دارهای دوره ای، منظماً در مدارهای بیضی شکل حرکت می کنند. دنباله دار هالی دورۀ تناوب ۷۶ساله دارد و یکی از بزرگ ترین دنباله دارهای شناخته شده، و دارای هسته ای در حدود ۷×۷×۱۵ کیلومتر است. دنباله دار انکه، با دورۀ تناوب ۳.۳ساله، یکی از کوتاه ترین دوره های تناوب را داراست. این دو معروف ترین نمونه های دنباله دارهای دوره ای اند. در حال حاضر تصور می شود که دنباله دارهای نادوره ای و آن هایی که دورۀ تناوب بسیار طولانی دارند اکثراً از اَبرِ اوْرت، که بسیار دورتر از مدار پلوتو قرار دارد، سرچشمه می گیرند. این ابر احتمالاً میلیاردها پیش دنباله دار را در خود جا داده است و در هر دهه فقط تعداد اندکی از آن ها، بر اثر گرانش، به بخش داخلی منظومۀ خورشیدی کشیده می شوند. مدار دنباله دارهای دوره ای حاکی از سرچشمۀ متفاوت آن ها است. این سرچشمه کمربند کوئیپریا ناحیه ای فراتر از مدار نپتون است. این ناحیه نیز شمار عظیمی از اجسام را در خود جا داده است. بیشتر این اجسام به قدری کوچک اند که با شیوه های معمولی قابل شناسایی نیستند، ا ...

دنباله دار در جدول کلمات

ستاره دنباله دار معروف
هالی

معنی دنباله دار به انگلیسی

protracted (صفت)
مدید ، دنباله دار

معنی کلمه دنباله دار به عربی

دنباله دار را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• ستاره دنباله دار در جدول   • معنی ستاره دنباله دار   • نام ستاره دنباله دار در جدول   • نام دیگرستاره دنباله دار   • ستاره دنباله دار هالی   • نام ستاره دنباله دار معروف   • ستاره دنباله دار ابی   • دیدن ستاره دنباله دار   • معنی دنباله دار   • مفهوم دنباله دار   • تعریف دنباله دار   • معرفی دنباله دار   • دنباله دار چیست   • دنباله دار یعنی چی   • دنباله دار یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی دنباله دار

کلمه : دنباله دار
اشتباه تایپی : nkfhgi nhv
آوا : donbAledAr
نقش : صفت
عکس دنباله دار : در گوگل

آیا معنی دنباله دار مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )