برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1387 100 1

حضرت داوود

حضرت داوود در دانشنامه اسلامی

حضرت داوود
یکی از پیامبران بزرگی که علاوه بر قدرت معنوی و نبوّت، دارای حکومت ظاهری وسیع نیز بود، حضرت داوود(علیه السلام)است که نام مبارکش شانزده بار در قرآن آمده است.
واژه داود که در زبان عبری «داوید» تلفظ می شود، به معنای «محبوب» بوده و نام یکی از پیامبران بزرگ بنی اسرائیل می باشد، او اولین پیامبری است که دارای کتاب آسمانی به نام «زبور» بوده و از ذریه اسحاق (علیه السلام) فرزند ابراهیم و هم عصر با «اشموئیل» می باشد و از جمله انبیایی است که دارای حکومت و منصب قضاوت بوده و زبان پرندگان را می دانسته. حضرت داود(علیه السلام) در سر زمینی بین مصر و شام دیده به جهان گشود، او از نواده های حضرت یعقوب است و به نُه واسطه به یکی از فرزندان حضرت یعقوب می رسد، پدرش «ایشا» نام داشت. او صد سال عمر کرد، که چهل سال از آن را حکومت نمود.حضرت داود در روایات اسلامی فرزند «ایشا بن لاوی بن یعقوب است.ایشا، ده پسر داشت که داود از همه کوچک تر بود و به شغل شبانی اشتغال داشت.اما داود (ععلیه السلام) دارای نوزده فرزند بود که از میان آنها سلیمان (علیه السلام) جانشین او شد.
ماجرای قتل جالوت توسط داود
طالوت عهد کرده بود هر کسی بر جالوت غلبه کند دخترش را به عقد او در آورد.امام صادق(علیه السلام)فرمود: خداوند به پیامبر بنی اسرائیل (اشموئیل) وحی کرد: جالوت را کسی می کشد که زرة موسی(علیه السلام) برای تن او اندازه است، و او از فرزندان لاوی بن یعقوب بوده و نامش داود (علیه السلام) پسر «اِیشا» است. اِیشا دارای ده پسر است که داود از همة آنها کو چکتر می باشد. طالوت هنگام بسیج سپاه، برای اِیشا پیام داد که همة پسرانش را حاضر کند، او به این دستور عمل کرد، طالوت زرة موسی را بر تن یکی یکی آنها نمود، ولی برای هیچ کدام اندازه نبود بلکه یا بلند تر بود یا کوتا هتر، طالوت به ایشا گفت: دیگر پسری نداری؟ او عرض کرد: «یک پسر کوچکتر از همه دارم که چوپان گوسفندانم می باشد.» طالوت به دنبال او فرستاد. در بین راه داود همین طور که می آمد در زیر پایش سه سنگریزه که از فیروزه بودند صدایش زدند که ای داود ما را بر گیر.او آمد و زره را پوشید، آن زره برای او اندازه بود، همراه او چند سنگ و یک فلاخن(تیر کمان) بود و طالوت او را همراه لشکر به میدان برد. او بسیار شجاع و نترس بود، هنگامی که لشک ...

ارتباط محتوایی با حضرت داوود

حضرت داوود را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی حضرت داوود   • مفهوم حضرت داوود   • تعریف حضرت داوود   • معرفی حضرت داوود   • حضرت داوود چیست   • حضرت داوود یعنی چی   • حضرت داوود یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حضرت داوود
کلمه : حضرت داوود
اشتباه تایپی : pqvj nh,,n
عکس حضرت داوود : در گوگل

آیا معنی حضرت داوود مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )