برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1674 100 1
شبکه مترجمین ایران

حرکت طبیعی

معنی حرکت طبیعی در لغت نامه دهخدا

حرکت طبیعی. [ ح َ رَ ک َ ت ِ طَ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب )مقابل حرکت ارادی و قسری. حرکتی که مبداء آن بسبب امر خارج نبود، و شعور و اراده نیز با وی نباشد، مانند حرکت سنگ از بالا به پائین. (از تعریفات جرجانی ).

معنی حرکت طبیعی به فارسی

حرکت طبیعی
مقابل حرکت ارادی و قسری

حرکت طبیعی در دانشنامه اسلامی

حرکت طبیعی
حرکت طبیعی یکی از اقسام حرکت ذاتی است. حرکت ذاتی حرکتی است که عارض بر ذات جسم می شود و بر سه قسم است؛ حرکت قسری ، ارادی و طبیعی.
حرکت طبیعی مقابل حرکت قسری و ارادی است که مبدا آن میل طبیعی است؛ مثل حرکت آتش به سمت بالا. این حرکت، حرکتی است که نه مانند حرکت قسری، معلول انگیزه خارجی است و نه مانند حرکت ارادی، با شعور و اراده انجام شده است. ابن سینا در کتاب "نجات" می نویسد: حرکت طبیعی حرکتی است که از حالت ملایم به حالت ناملایم می رسد.
نظریات درباره حرکت سنگ به پایین
در مورد اینکه چه چیزی موجب حرکت سنگ به طرف پایین می شود، دو نظریه وجود دارد. قدما معتقد بوده اند طبیعت جسم ثبات دارد، اما این ثباتش از همه جهات نیست. یعنی به این علت که اگر طبیعت یک حالت ثباتی از همه جهت داشته باشد، دیگر نمی توانست علت و منشا حرکات عرضی در اجسام بشود. پس برای توجیه اینکه با وجود ثبات طبیعت، چطور طبیعت می تواند علت امر متحرکی باشد، گفته اند آنگاه که طبیعت منشا حرکات عرضی می شود تغییراتی از خارج به طبیعت ملحق می شود. زیرا طبیعت امری است که ذاتا ثابت است. پس اگر بخواهد به تنهایی علت حرکت بشود، حرکت ذاتا ثابت می شود و حرکت و تغییر نخواهد بود. پس طبیعت وقتی موجب حرکت می شود که حالتی غیر طبیعی با آن مقارن و همراه شود، مثلا شرایطی از خارج به آن اضافه می شود نه اینکه طبیعت تغییر ذاتی داشت باشد؛ اگر سنگی را رها کنیم و این سنگ علت یک حرکت می شود، و طبیعت سنگ است که سنگ را به پایین می آورد ولی طبیعت از جهت یک سلسله ملحقات خارجی یکسان نیست. مراتب حرکت که پیدا می شود، مراتب و درجات نزدیکی شیء به مرکز زمین نیز تغییر می کند و همین مراتب نزدیکی و دوری است که به همراه طبیعت منشا حرکت است. بنابراین بر طبق این نظریه اگرچه امر ثابت نمی تواند علت یک امر متغیر باشد اما اگر شرط آن امر ثابت، متغیر باشد این شرط و مشروط به کمک هم می توانند علت و منشا حرکت قرار بگیرند. این مسئله که به عنوان ربط متغیر به ثابت است از دشوارترین مباحث اسفار است که محل بحث و نظر فلاسفه پس از ملاصدرا است و عده ای مانند میرزا ابوالحسن جلوه به شدت از نظر بوعلی سینا طرفداری نموده و با نظر ملاصدرا مخالفت نموده اند.
کلام ملاصدرا
ملاصدرا در مورد نظریه شیخ الرئیس می نویسد: اگر ...

حرکت طبیعی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی حرکت طبیعی   • مفهوم حرکت طبیعی   • تعریف حرکت طبیعی   • معرفی حرکت طبیعی   • حرکت طبیعی چیست   • حرکت طبیعی یعنی چی   • حرکت طبیعی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حرکت طبیعی

کلمه : حرکت طبیعی
اشتباه تایپی : pv;j xfdud
عکس حرکت طبیعی : در گوگل

آیا معنی حرکت طبیعی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )