برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1656 100 1
شبکه مترجمین ایران

حجت (اسماعیلیه)

حجت (اسماعیلیه) در دانشنامه اسلامی

حجت (اسماعیلیه)
حجّت، اصطلاحی که در طول تاریخ اسماعیلیه به معانی گوناگون به کار رفته است.
اسماعیلیان ِ نخستین (پیش از دوره فاطمیان) این اصطلاح را به چند معنا به کار می بردند.
نخست، به همان معنای اصلی شیعی آن بود؛ به اعتقاد اسماعیلیان در هر عصری برای خدا حجتی (پیامبر یا امام) بر روی زمین هست.
اسماعیلیان همچنین کلمه حجت را در مورد یکی از مراتب حدود دین خود، به ویژه جانشین و نماینده مهدی غایب یا امام مستور، به کار می بردند.

← حجت در دوره استتار
جعفر بن منصور الیمن، که در کتاب الکشف داشتن چندین حجت را برای هر امام مجاز دانسته، مشخص کرده است که فقط حجت کبرا می تواند پس از امام زمانِ خود به امامت برسد.

حجت در دوره فاطمیان
در دوره فاطمیان، حجت نام یکی از بالاترین مراتب دعوت در تشکیلات اسماعیلی بود.
مؤلفان اسماعیلیِ اوایل دوره فاطمی، حجت را نقیب و لاحِق و ید نیز نامیده اند.
دوازده حجت وجود داشت که هریک اداره امور دعوت را در یکی از مناطق دعوت، که جزیره (یا جزیرة الارض) خوانده می شد، به عهده داشت.
به عبارت دیگر، هر جزیره تحت نظر یک داعیِ عالی رتبه، که حجت خوانده می شد، قرار داشت؛ مثلاً، خراسان یکی از این دوازده جزیره ناصر خسرو، ۱۹۲۳، ص ۳۹۷) و احتمالا ناصر خسرو حجت آن بود.

← ارجحیت چهار حجت بر دیگران
...

حجت (اسماعیلیه) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی حجت (اسماعیلیه)   • مفهوم حجت (اسماعیلیه)   • تعریف حجت (اسماعیلیه)   • معرفی حجت (اسماعیلیه)   • حجت (اسماعیلیه) چیست   • حجت (اسماعیلیه) یعنی چی   • حجت (اسماعیلیه) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حجت اسماعیلیه

کلمه : حجت (اسماعیلیه)
اشتباه تایپی : p[j (hslhudgdi)
عکس حجت (اسماعیلیه) : در گوگل

آیا معنی حجت (اسماعیلیه) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )