برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1637 100 1
شبکه مترجمین ایران

جامعه

/jAme'e/

مترادف جامعه: اجتماع، جمعیت، سازمان، گروه، مجمع

برابر پارسی: همبودگاه، انجمن، توداک، چبیره، چپیره، هازه، همبود، همزیستگاه

معنی جامعه در لغت نامه دهخدا

جامعة. [ م ِ ع َ] (ع ص ) تأنیث جامع. (اقرب الموارد). گردآورنده. فراهم آورنده. جمعکننده. || (اِ) طوق. (منتهی الارب ). غل. (مهذب الاسماء). غلی که بر گردن و بر دست نهند. (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). نوعی از زیورکه دستها را به گردن فراهم آورد. (اقرب الموارد) (قطر المحیط) (المنجد). || دیگ بزرگ. (دهار). || جرگه. اجتماع. مجتمع. حوزه. حلقه. اجتماع. هیئت اجتماع. مردم یک کشور یا یک شهر یا ده.
- جفر جامعه . رجوع به جفر شود.
- غل جامعه ؛ غلی که بر گردن نهند. || دانشگاه . موسسه ای که شامل عده ای از آموزشگاههای عالی از قبیل دانشکده ٔ طب ، علوم ، ادبیات ، فلسفه و غیره میباشد. (از اعلام المنجد). || گروهی از مرد و زن که به تحصیلات عالی می پردازند. گروهی عرب را مؤسس روش تعلیمات دانشگاهی شمرده اند. این نظام از اندلس به اروپا و از آنجا به سایر نقاط جهان رفته است. جامعه ٔ ازهر قدیمترین جامعه ٔ عالم بشر است در حالی که دانشگاه «سالرنو» ایتالیا که در قرن نهم تأسیس شده قدیمترین دانشگاه اروپائی و دانشگاه آمریکائی بیروت قدیمترین دانشگاه بسبک جدید عالم عرب است. (از الموسوعة العربیة). || قطعه ٔ چوبی که با میخ به دکل کشتی کوبند هنگامی که شکسته شود. (دزی ). || (اصطلاح جامعه شناسی ) وضع و حالت انسانها یا حیواناتی که تحت یک قانون مشترک زیست میکنند. بوسوئه در توضیح این مطلب گوید: «در حقیقت هریک از ما بهردیگری بوجود آمده است ». زنبوران عسل به حالت اجتماعی زندگی میکنند. جامعه بمعانی دیگر نیز آمده از آنجمله است : || اجتماع انسانی یا حیواناتی که تحت قوانین معینی زندگی میکنند. خانواده یک جامعه ٔ طبیعی تشکیل میدهد. || گروهی از مردم که برای رسیدن به هدف مخصوص تحت قواعد معین گردهم جمع آمده اند. همچون جامعه ٔ ادبی و غیره. || جامعه از لحاظ فلسفی ، لوکرس گوید، جامعه یک ابداع انسانی است. هوبس معتقد است که جامعه نتیجه ٔ قراردادی است که بر اثر یک جنگ دائمی بوجود آمده است و بدین ترتیب جامعه از نظر او یک امر طبیعی است.
ماهیت جامعه ، درباره ٔ کیفیت و ماهیت جامعه نیز بحثهای گوناگون وجود دارد. کسانی هستند که وجود جامعه را بعنوان یک مقوله ٔ خاص منکرند و میگویند جامعه مجموعه ای است از افرا ...

معنی جامعه به فارسی

جامعه
بیستمین کتاب از کتب قانونی شریعت موسی است و ظاهرا سلیمان مصنف آن بوده است .
۲- ( اسم ) مونث جامع . ۲- ( اسم ) گروه مردم یک شهر یک کشور جهان و یا صنفی از مردم جامع. بشریت جامع. ایرانی جامع. علما. جمع جوامع . ۳- علاقه . ۴- غل و قید زندانیان .
کتاب بیستمین و از کتب قانونیه است
[society] [باستان شناسی، جامعه شناسی] جماعتی (community) ساختمند از انسان ها که از سنت ها یا نهادها یا ملیت یکسان برخوردارند
[sociopathy] [روان شناسی] ← روان آزاری
مسجد معروف قاهره است و آن اولین جامعی است که در قاهره بنا شده و آن را جوهر که از طرف المعز الدین الله برای فتح مصر آمده بود بنا گذاشت . شروع ساختمان آن در سال ۳۵۹ ه. ق . و پایان بسال ۳۶۱ بود . جامع ازهر امروز عین جامعی که جوهر بنا کرده نیست بلکه همانست با مجموع عماراتی که بعدها در دوره های مختلف بدان اضافه شده . این جامع هم مسجد و هم مدرسه است و نخستین بار برای تدریس فقه شیعه ایجاد شده بود و تاکنون بصورت مدرسه باقی است
دانشگاهی در بیروت
دانشگاه دولتی لبنان
دانشگاه بغداد
[روان شناسی] ← مردم آمیز
[روان شناسی] ← مردم آمیزی
[sociopathy] [روان شناسی] ← روان آزاری
[sociometry] [باستان شناسی، جامعه شناسی] روشی در جامعه شناسی که در آن با برقراری نظام ...

معنی جامعه در فرهنگ معین

جامعه
(مِ عِ) [ ع . جامعة ] (اِ.) گروه مردم یک شهر، کشور، جهان یا صنفی از مردم مانند جامعة بشریت ، سیاه پوستان ، هنری ، و... ،~ مدنی جامعه ای که بر مبنای خواست آزادانه و آگاهانة اکثریت مردم در شکل گیری حکومت و رعایت حقوق بشر و قانون مندانه اداره می شود. ، ~
( ~. شِ) (حامص . اِمر.) دانشی که بررسی و تحقیق دربارة مظاهر مختلف حیات اجتماعی انسان را از طریق علمی مورد مطالعه قرار می دهد.

معنی جامعه در فرهنگ فارسی عمید

جامعه
۱. [جمع: جوامع] گروهی از مردم که با هم وجه اشتراک داشته باشند و در سرزمینی واحد زندگی کنند.
۲. نهادی که به وسیلۀ مؤسسات، افراد، و کشورها برای اهداف ویژ ای تشکیل می شود: جامعهٴ دانشجویان.
* جامعهٴ روحانیت: گروه پیشوایان دینی.
علمی که دربارۀ گروه های مختلف بشری و عادات، اخلاق، آداب، و رسوم آن ها و روابط بین افراد، گروه ها، و طبقات اجتماعی بحث می کند، علم الاجتماع.

جامعه در دانشنامه اسلامی

جامعه
جامعه، عنوان برخی از زیارت نامه های مأثور است. این زیارت نامه ها را به این سبب « جامعه » می نامند که مخصوص امام خاصی نیستند، بلکه به گونه ای انشا و تعلیم شده اند که با خواندن آنها می توان هر یک از ائمه(ع) را از دور یا نزدیک زیارت کرد.
واژه جامعه ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا عنوان برای کتاب های ذیل باشد: • جامعه (اجتماع انسانی)، به معنای مجموعه ای از انسان ها در زندگی همسان، با نیازها، عقاید و اهداف مشترک• جامعه (کتاب)، کتابی نام بردار در روایات شیعه، بـه املای رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) و خط امیرالمؤمنین علی (علیه السلام)
...
به مجموعه ای از انسان ها در زندگی همسان، با نیازها، عقاید و اهداف مشترک گفته می شود.
انسان در میان تمامی جانداران، فطرتا موجودی اجتماعی است و قرآن نیز این حقیقت را در آیاتی مانند «یـاَیُّهَا النّاسُ اِنّا خَلَقنـکُم مِن ذَکَرٍ واُنثی وجَعَلنـکُم شُعوبـًا وقَبائِلَ لِتَعارَفوا...» ، «نَحنُ قَسَمنا بَینَهُم مَعیشَتَهُم فِی الحَیوةِ الدُّنیا ورَفَعنا بَعضَهُم فَوقَ بَعضٍ دَرَجـتٍ لِیَتَّخِذَ بَعضُهُم بَعضـًا سُخریـًّا»، «بَعضُکُم مِن بَعضٍ» و آیات دیگر آورده است. مجموعه رفتارها و روابطی که میان همه انسان ها با دیگران، از جمله طبیعت و دیگر انسان ها وجود دارد از خاستگاهی به نام «جامعه» شکل می گیرد.
تعریف واژه
واژه جامعه از نظر لغوی اسم فاعل مؤنث از مصدر «جمع» و به معنای گردآورنده، فراهم کننده و جمع کننده است. مفهوم «جمع» به معنای گردآوری و فراهم کردن را در آیات زیادی می توان دید؛ مانند «وجُمِعَ الشَّمسُ والقَمَر»، «یَومَ یَجمَعُکُم لِیَومِ الجَمعِ» و «اِنَّ عَلَینا جَمعَهُ وقُرءانَه». این واژه در زبان عربی قدیم صرفا کاربردی لغوی داشته، به معنای اصطلاحی و رایج آن ارتباطی ندارد. در قرآن نیز واژه جامعه و همخانواده های آن به مفهوم رایج و اصطلاحی آن نیامده است. ...


جامعه در دانشنامه ویکی پدیا

جامعه
جامعه در اصطلاح جامعه شناسی گروه (های) انسانی است مشروط بر این که، دارای تعامل انسانی پایدار باشند. این تعامل حتماً تعامل فرهنگ ساختی و احیاناً منجر به تعامل علم ساختی هم هست؛ بنابراین، یک عده مهاجر یا پناهنده که مثلاً در یک اردوگاه، به مدت سه ماه گرد هم آمده اند اگر چه بسیار باشند، جامعه نیستند. زیرا شرط تعامل پایدار و تعامل فرهنگ ساختی را ندارد. در درون جامعه، به دلیل وجود علایق مختلف انسان ها و گروه ها، تضادهای اجتماعی وجود دارند؛ اما با وجود تضاد تعادل و ثبات جامعه حفظ می گردد. در جامعه افراد نقش های گوناگونی را می پذیرند و به همان نسبت از مزایای اجتماعی مختلفی بهره مند می شوند. جامعه شناسی علمی است که مسایل عینی جامعه و پدیده اجتماعی می پردازد.
آناتومی جامعه یا سنة الله: مقدمه ای بر جامعه شناسی کاربردی، فرامرز رفیع پور، تهران: انتشارات کاوه، ۱۳۷۷
جامعه؛ جامعه شناسی.
جامعه (روزنامه)؛ نام یک روزنامه توقیف شده در ایران.
دانشگاه؛ در عربی به دانشگاه گفته می شود.
جامعه (به عربی: جامعة) یک شهرداری در الجزایر است که در ناحیه جامعه واقع شده است. جامعه ۵۰٬۹۱۶ نفر جمعیت دارد و ۴۱ متر بالاتر از سطح دریا واقع شده است.
فهرست شهرهای الجزایر
جامعه (انگلیسی: Society) فیلمی در ژانر معمایی و کمدی ترسناک است که در سال ۱۹۸۹ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به بیلی وارلاک اشاره کرد.
وودی کیث
ریک فرای
...

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

جامعه در دانشنامه آزاد پارسی

جامعه (society)
گروهی وسیع شامل سازمان های متعدد و تعدادی از انسان ها که درطی ادوار از اتکای متقابل اجتماعی و انتظام جمعی بهره مند باشد. جامعه مفهومی است که از روابط بین افراد پدید می آید، اما ماهیتی متفاوت از مجموع خصوصیات فردی را احراز می کند. به تعبیر دیگر جامعه ای کلی است متمایز از اجزای خود و وجود کیفی آن مستقل از افراد است. جامعه یک ابداع انسانی است که ورای افراد موجودیت می یابد و قبل از آن ها بوده و بعد از آن ها نیز باقی خواهد ماند. جامعه نسبت به اجتماع متأخر است، چراکه اعضا در جامعه نه به طور ذاتی و سرشتی، بلکه به گونه ای آگاهانه و ارادی، به خاطر مقاصد و منافع معینی دور هم گرد آمده و اتفاق یافته اند. در جامعه، شبکۀ روابط انسانی از برخورد با نهادها و سازمان های اجتماعی، نظم های اساسی یا الگوبندی هایی را به وجود می آورد که این الگوبندی ها به مثابۀ ابزاری است که به انسان ها در چگونگی برقراری ارتباط با یکدیگر یاری می رساند و برای آن که سازمان اجتماعی سطح مطلوب و جامعه نظم خود را حفظ کند باید رفتارهایی که صورت الگو به خود گرفته، پیش بینی پذیر بوده و استمرار و دوام داشته باشد تا امکان انتقال آن از نسلی به نسل دیگر به راحتی صورت پذیرد. شالودۀ هر جامعه ای به طور نسبی بر پایۀ هنجارها، ارزش ها و آداب و رسومی قرار دارد که در طول سالیان دراز پذیرفته شده و مبین احساسات ریشه دار، عادات و شیوه های ثابت و تجویزشده رفتار هستند و از میان آن ها برخی که مهم تر به نظر می رسند تبدیل به قوانین می شوند و ضمانت اجرا پیدا می کنند. میزان اِعمال نظارت اجتماعی در هر جامعه به توانایی اعضای جامعه در انطباق خود با هنجارهای موجود بستگی دارد. رشد و توسعۀ شهرنشینی و افزایش تقسیم کار و به تبع آن تخصصی شدن جوامع از حیث اقتصادی و اجتماعی، در روابط گروه های درون جامعه دگرگونی ایجاد کرده است. اساس روابط در جامعه، بر رقابت، دنبال کردن منافع شخصی، کارایی فردی، پیشرفت و تخصص گرایی مبتنی است؛ پیوندهای عاطفی ضعیف و موقت است و برخوردها پراکنده و منقطع و فقط به منظور هدف های عملیِ خاص صورت می گیرد. در جامعه نوعی ناشناختگی شکل می گیرد که متأثر از روابط رسمی و غیرشخصی میان افراد است. همبستگی موجود در جامعه بر پایۀ تمایز است و انسان ها تا جایی این همبستگی را حفظ می کنند که نیازهایشان تو ...

نقل قول های جامعه

جامعه
• «جامعه ای که در عمق جان خود پرسشی ندارد، تفکر ندارد و کسی که از تفکّر محروم است، زندگیاش همواره دستخوش امواج و عواملی خواهد بود که نه خود آن ها را پدیدآورده است و نه قدرت و صلاحیّت هدایت زندگی را به جهتی مطلوب در میان این موج ها و عامل ها دارد؛ زیرا نه موج را می شناسد نه دریا را و نه هدفی را که باید به سوی آن برود و طبعاً نه وسایلی را که قادر به مهار امواج و جهت دادن کشتی زندگی او به ساحل امن باشد.» در -> از دنیای شهر تا شهر دنیا، ص ۱۱ و ۱۲
• «در جامعه ای که با حقوق خود آشناست و در آن قانون حکمفرماست، حقوق و حدود همهٔ شهروندان به رسمیت شناخته می شود و دولت و ملت به صورت مجموعه هایی مرتبط مُحِق و مُکلَّف معنا می یابد.»
• «درست است که جامعه فقیر و بیمار و جاهل و دارای تبعیض و فساد، از ابتدایی ترین حقوق خود محروم است و برای رساندن او به حقوقش باید با همه این ها مبارزه کرد، ولی جامعه ای که در آن حق و حرمت مردم برای حاکمیت بر سرنوشت خودشان به رسمیت شناخته نشود، جامعه ای عقب مانده، بی روحیه و بی نشاط است و جامعه بی روحیه و بی امید حتی برای حل مشکل فقر و جهل و تبعیض هم نمی تواند کاری بکند.»
• «انسان ممکن است سیر باشد، ولی ناراضی باشد و انسان ممکن است گرسنه باشد، ولی راضی باشد.»
• «جامعه پیشرو، جامعه برخوردار و جامعه راضی تنها جامعه ای نیست که امکانات مادی اش برآورده شود؛ که باید برآورده شود، بلکه جامعه ای است که در آن قدرت مبتنی بر اراده و خواست مردم باشد، قدرت برآمده از مردم باشد و تحت نظارت مردم باشد.» -> محمد خاتمی
• «زندگی مبارزه ای دائم بین فرد بودن و عضوی از جامعه بودن است.» خاطرات کاملاً واقعی یک سرخ پوست پاره وقت -> شرمن الکسی
• «چیزی که معنای زندگی را می سازد، مردم اند؛ پس باید تلاش کنی تا بی درنگ با مردم پیرامونت و جامعهٔ گسترده ات، خوب باشی.» -> رید هافمن
• «به نظر من وظیفه اصلی در زندگی، خدمت کردن است… به جامعه ام خدمت می کنم. هر شخص نماینده گروهش است. هرگز نباید به جای دیگری فکر کرد. باید برای خودمان کار کنیم یا برای همسر، دختر، مادر، دوستانمان.» -> فیلیپ استارک
• «وقتی در یک اجتماع زندگی می کنیم، محدودیت ها و قیدوبندها و قانون هایی وجود دارد که اگر بتوان ...

جامعه در جدول کلمات

جامعه
توده مردم
جامعه شناس نامدار آلمانی
وبر
جامعه شناس و مردم شناس سرشناس فرانسوی و صاحب کتاب تمایز
پیربوردیو
جامعه نو
حله
افزایش این فاکتور اقتصادی به همراه افزایش نرخ بیکاری از نشانه های رکود تورمی در جامعه است
نرخ تورم
اقتصاددانی که معتقد است اگر کشوری بتواند پس انداز جامعه را افزایش دهد؛ یعنی در مسیر توسعه اقتصادی قرار گرفته است
لوییس
اقتصاددانی که معتقد است اگر کشوری بتواند پس انداز جامعه را افزایش دهد؛ یعنی در مسیر توسعه اقتصادی قرار گرفته است•
ارتور لوییس
اقتصاددانی که معتقد است | رشد اقتصادی در جوامع توسعه نیافته آرام آرام و تابع نوسانات اقتصادی جامعه می باشد و امکان رسیدن به رشد بسیار بالا در یک زمان وجود ندارد
ژوزف شوم پیتر
بخشی از تولیدات جامعه که به مصرف نرسیده باشد و در جوامع مختلف با توجه به شرایط تولید متفاوت است
سرمایه
پزشک و جامعه شناس فرانسوی که کتاب تاریخ تمدن اسلام ازوست
گوستاو لوبون

معنی جامعه به انگلیسی

society (اسم)
اجتماع ، محفل ، گروه ، جمعیت ، انجمن ، شرکت ، مجمع ، مصاحبت ، جامعه ، نظام اجتماعی ، اشتراک مساعی ، انسگان

معنی کلمه جامعه به عربی

جامعه
مجتمع
الأسرة الدولية
جميعة رجال الدين المجاهدين ، رابطة العلماء المجاهدين
رابطة المرأة المسلمة
اشتراکي
اشتراکية
الشرائح الإجتماعية
لااجتماعي
برجوازي

جامعه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جلال توکل
1 - جامعه در زبان عربی به معنی دانشگاه نیز است.
2 - در باره مسجد جامع الازهر : جامع شاره میشود اما در باره دانشاه الازهر کلمه جامعه الازهر بکار میرود
متین
ا. فا. [ع] (مِ عَ) مؤنث جامع، گردآورنده، تودۀ مردم، گروهی از مردم که باهم وجه اشتراک داشته باشند، صنفی از مردم. مردم یک شهر یا کشور. و نیز بمعنی دانشگاه. و غل که بدست و گردن زندانیان ببندند.
مؤخذ: فرهنگ فارسی عمید
اشکان
این واژه و واژه های همخانواده آن ریشه ایرانی دارند چون :

در زبان اوستایی واژه *یم yam به معنای رویهم گذاشتن است که امروزه جم خوانده میشود (مانند yakar که امروزه جگر خوانده میشود) و عرب آنرا جمع مینویسد.

در زبان اوستایی واژه *yǝ̄ma به شکل جم در واژه جمشید (دارای نور دوگانه) و به معنای دوقلو دوگانه به کار رفته است.*پیرس:

Indo-European etymology: Compiled by Sergei Nikolayev on the basis of A. Walde and J. Pokorny's dictionary

علی باقری
جامعه(Society) : [اصطلاح جامعه شناسی] گروهی از مردم با پیوستگی کما بیش پایدار که برای فعالیتهای جمعی خود تشکیل شده اند و احساس می کنند که به یکدیگر تعلق دارند . مجموعه ای از افراد انسانی که با نظامات و سنن و آداب و قوانین خاص با یکدیگر پیوند خورده و زندگی دسته جمعی دارند .
جامعه عبارت است از مجموعه ای از انسانها که در جبر یک سلسله نیازها و تحت نفوذ یک سلسله عقیده ها و ایده ها و آرمانها در یکدیگر ادغام شده و در یک زندگی مشترک غوطه ورند .
جامعه به وسیع ترین معنا به کل مناسبات اجتماعی میان آدمها دلالت دارد . هر انبوهه ای از آدمیان را از هر دو جنس و همه سنین که در یک گروه با دوام و دارای نهادها و فرهنگ کم و بیش اختصاصی خود گرد هم آمده باشند می توان جامعه خواند .
منبع https://rasekhoon.net
علی
جامعه : همایه

برگرفته از کُنش �هماییدن� : جمع شدن، اجتماع کردن، گرد هم آمدن
این کُنشی(فعلی) نوساخته است که برگرفته از هم آی(آمدن) یدن(نشانه مصدری) می باشد و روی هم رفته � هماییدن� میشود.
برخی واژگان که میتوان از آن ساخت: همایه (جامعه)، هماییده(اجتماع)، همایش(جلسه،کنفرانس)، گردهمایی(میتینگ)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• پوشاک جامعه   • جامعه الزهرا قم غیر حضوری   • جامعه چیست   • سامانه پذیرش جامعه الزهرا   • نمونه سوالات جامعه الزهرا   • جامعه الزهرا غیر حضوری   • جامعه حسابداران   • معنی جامعه   • مفهوم جامعه   • تعریف جامعه   • معرفی جامعه   • جامعه یعنی چی   • جامعه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی جامعه

کلمه : جامعه
اشتباه تایپی : [hlui
آوا : jAme'e
نقش : اسم
عکس جامعه : در گوگل

آیا معنی جامعه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )