برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1652 100 1
شبکه مترجمین ایران

ثمن

/saman/

مترادف ثمن: ارزش، بها، قیمت، نرخ

برابر پارسی: میوه، سود، بهره، ارزش

معنی ثمن در لغت نامه دهخدا

ثمن. [ ث َ م َ ] (ع اِ) بها. ارز.نرخ. اخش. قیمت. مقابل ِ مثمن و صرف. ج ، اثمان. اَثمُن. اَثمِنة : در میان اهل دیلم غلائی ظاهر شد بسبب تردد لشکر و تفحص از مواضع غلات و اقوات و تاراج کردن آن بی عوضی و ثمنی. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ).
هم ز لطف و جوش جان با ثمن
پرده ای بر روی جان شد شخص تن.
مولوی.
تو وکیلم باش و نیمی بهر من
مشتری شو قبض کن از من ثمن.
مولوی.
گوهر بود کش آب زیادت کند ثمن
گوهر بود که آتشش افزون کند بها.
هر آنکه کنج قناعت بگنج دنیا داد
فروخت یوسف مصری بکمترین ثمنی.
حافظ.
ثمن ، بفتحتین هو ما یلزم بالبیع و ان لم یقّوم به. کذا فی جامع الرموز. فالقیمة ما قوّم به مقوم. والثمن قد یکون مساویاً للقیمة و قد یکون زائداً منه و قد یکون ناقصاً عنه و یجی ٔ ایضاً فی لفظ المال. و الحاصل ان ّ ما یقدّره الاقدان بکونه عوضاً للمبیعفی عقدالبیع یسمی ثَمناً و ما قدره اهل السوق و قرروه فیما بینهم و روّجوه فی معاملاتهم یسمّی قیمة و یقال له فی الفارسیة نرخ بازار. و فی البرجندی ، فی فصل الصرف : قال الفقراء الثمن عندالعرب ما یکون دیناً فی الذّمة و الدراهم و الدنانیر لاتستحق بالعقد الا دینا فی الذّمة و العرض لایستحق بالعقد الا عیناً فکانت مبیعة فی کل حال و المکیل و الموزون یستحق بالعقد تارةًعیناً و تارةً دیناً. فان کان معیّنا فی العقد کان مبیعاً و ان لم یکن معیناً و صحبه الباء و قابله مبیع فهو ثمن. و نوع آخر و هو سلعة فی الاصل کالفلوس فان کانت رائجة کانت ثَمَنا و ان کانت کاسدة کانت سلعة و الثَمَن اذا اطلق یراد به الدراهم و الدنانیر. (کشاف اصطلاحات الفنون ).

ثمن. [ ث َ ] (ع مص ) هشتم هفت کس شدن. || هشت گردانیدن. || هشت یک گرفتن. هشت یک مال ستدن. (تاج المصادر بیهقی ). || بها کردن متاع.

ثمن. [ ث ِ ] (ع اِ) شب هشتم از تشنگی هشت روزه ٔ شتر.

ثمن. [ ث ُ / ث ُ م ُ ] (ع اِ) هشت یک. ج ، اَثمان.

ثمن. [ ث ُ ] (ع اِ) هشت یک. || سه تسو. || هشتم حصه. (لغت نامه ٔ مقامات حریری ): ثمن الدایره ؛ هشت یک دایره. ج ، اثمان.

ثمن. [ ث ُ ] (ع مص ) هشت یک گرفتن. هشتم شدن. ...

معنی ثمن به فارسی

ثمن
هشت یک، یک هشتم چیزی، اثمان جمع، بها، قیمت چیزی ، ثمن بخس: بهای کم
( اسم ) هشت یک یک هشتم ( ۲ . ) ۱/۸- سه تسو . جمع : اثمان .
هشت یک گرفتن هشتم شدن

معنی ثمن در فرهنگ معین

ثمن
(ثَ مَ) [ ع . ] (اِ.) بها، نرخ . ج . اثمان .
(ثُ) [ ع . ] (اِ.) هشت یک ، یک هشتم (۱۸). سه تسو، ج . اثمان .
(ثَ مَ نِ بَ) [ ع . ] (اِ.) کم بها، بی - ارزش .

معنی ثمن در فرهنگ فارسی عمید

ثمن
قیمت چیزی، بها.
* ثمنِ بَخس: بهای کم.

ثمن در دانشنامه اسلامی

ثمن
ثَمَن به معنی بهای کالای مورد معامله است. از این عنوان در باب تجارت و به مناسبت در برخی دیگر از ابواب معاملات و نیز عبادات سخن رفته است.
ثمن به بهایی اطلاق می شود که کالا در برابر آن معامله شده است؛ خواه با ارزش متعارف کالا در بازار برابر باشد یا بیشتر و یا کمتر باشد و تفاوت آن با «قیمت» در همین است؛ زیرا «قیمت» عبارت است از ارزش کالا در بازار و نزد عرف که از آن به «ثمن المثل» تعبیر می شود.
رکن بودن ثمن در عقد بیع
ثمن همچون مثمن (مبیع) از ارکان عقد بیع به شمار می رود و مالیّت داشتن، مملوک بودن، معلوم بودن از جهت جنس و وصف از شرایط آن است.
نقد و مدّت دار بودن ثمن
نقد و مدّت دار بودن هر یک از ثمن و مثمن منشأ تقسیم بیع به چهار قسم شده است: بیع نقد (ثمن و مثمن هر دو نقد باشند)؛ بیع کالی به کالی (هردو مدّت دار باشند)؛ بیع سلف یا سلم (ثمن نقد و مثمن مدّت دار باشد) و بیع نسیه (عکس صورت سوم).
← بیع نقد
...
ثمن
معنی ثُّمُنُ: یک هشتم
معنی ثَمَنٍ: بها - قیمت
تکرار در قرآن: ۱۹(بار)
ثمن المثل به معنی بهای متعارفِ همانند یک کالا در بازار است و از آن به مناسبت در بابهای تفلیس، مضاربه، وکالت و اطعمه و اشربه سخن گفته شده است.
فروختن مال مفلَّس به کمتر از ثمن المثل جایز نیست، مگر آنکه کسی آن را به ثمن‏ المثل نخرد که در این صورت تأخیر فروش آن تنها به جهت مصلحت مفلَّس با عدم رضایت طلبکاران جایز نیست.

احکام ثمن المثل در باب مضاربه
مقتضای اطلاق عقد مضاربه عدم جواز فروختن کالا به نسیه و یا کمتر از ثمن المثل است.

احکام ثمن المثل در باب وکالت
مقتضای اطلاق عقد وکالت در خرید و فروش، آن است که وکیل به ثمن المثل معامله کند و چنانچه کالا را گران‏تر از ثمن‏المثل بخرد و یا ارزان‏تر از آن بفروشد، صحّت معامله منوط به اجازه موکّل خواهد بود.

احکام ثمن المثل در باب اطعمه و اشربه
...
...

ثمن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آوا
ارزش، بها، قیمت، شرکت پیشبرد فناوری ثمن
حامد
Consideration
سینا
ارزش ، قیمت ، درآمد حاصله ، منافع ، منفعت، سود از (عین ، زمین)
محمد
یک هشتم
محمود
ارزش،بها

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ثمن معامله   • ثمن مبیع چیست   • معنی کلمه ثمن چیست   • معنی کلمه سمن   • ثمن یعنی چه   • مثمن   • ثمن در ارث   • مثمن چیست   • مفهوم ثمن   • تعریف ثمن   • معرفی ثمن   • ثمن یعنی چی  

توضیحات دیگر

معنی ثمن

کلمه : ثمن
اشتباه تایپی : elk
آوا : saman
نقش : اسم
عکس ثمن : در گوگل

آیا معنی ثمن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )