برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1636 100 1
شبکه مترجمین ایران

تکلیف فلسفی

تکلیف فلسفی در دانشنامه اسلامی

تکلیف فلسفی
نگاه فلسفی به تکلیف، که نوعی بررسی تحلیلی و تأمل نظری در مبادی تکلیف و غایات آن است، امروزه از مسائل فلسفه فقه و حقوق شمرده می شود.
نگاه فلسفی به تکلیف، که نوعی بررسی تحلیلی و تأمل نظری در مبادی تکلیف و غایات آن است، امروزه از مسائل فلسفه فقه و حقوق شمرده می شود و در فلسفه فعل و فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی نیز به آن می پردازند، ولی از آن جا که در سنّت فلسفی مسلمانان این شاخه ها مستقلاً تحقق نیافته است، ناگزیر مباحثی از قبیل پیش فرضهای خداشناسی (مانند مولا بودن خداوند)، جهان شناسی (نظام عمل و جزای عالم)، انسان شناسی (مانند عبد بودن انسان، و فطری بودن تکالیف)، تکلیف و نیز تقسیم بندیهای گوناگون آن و لزوم تکلیف و حکمتها و غایات مترتب بر آن (بر آوردن نیازهای معنوی و دنیوی، پرورش استعدادهای اخلاقی و انسانی) را به طور پراکنده و در ضمن مباحث متنوع فلاسفه اسلامی باید جستجو کرد.
این مباحث عموماً در حکمت عملی و در پیوند با مباحث سیاسی و اخلاقی مطرح شده است.
بر خلاف کلام و فقه، در فلسفه اسلامی در باره اصطلاح تکلیف کمتر بحث شده اما شریعت و تشریع، نوامیس، احکام و فقه، در واقع کلید واژه هایی هستند که مبحث تکلیف را در خلال آن ها می توان یافت.
چون فقه در واقع نظامی از تکالیف ووظایف چهارگانه ای است که انسان در برابر خالق، خود، انسانهای دیگر و طبیعت دارد، علاوه بر این که موضوع فقه فعل مکلَّف می باشد، بعضاً فلاسفه در اثبات ضرورت نبوت هم به احکام و تکالیف تمسک کرده اند.
در این مقاله مسائل مرتبط با تکلیف از دیدگاه فلاسفه به ترتیب تاریخی و بررسی می شود.

ارتبط مسئله تکلیف با اوامر و نواهی
مسئله تکلیف با اوامر و نواهی واصطلاحاً با گزاره های انشایی مرتبط است و طبیعتاً در بخش حکمت نظری فلسفه اسلامی مجال مطرح شدن نیافته است، اما برخی حکمای مسلمان در حکمت عملی و در پیوند با مباحث سیاسی ـ اخلاقی، به طور حاشیه ای به مسئله تکلیف و جایگاه نظری و غایت و لزوم آن پرداخته اند.

← تکلیف در اندیشه فارابی
 ۱. ↑ محمدبن محمد فارابی، کتاب آراء اهل المدینة الفاضلة، ج۱، ص۱۰۵، چاپ البیر نصری نادر، بیروت ۱۹۸۲. ۲. ↑ محمدبن محمد فارابی، احصاء العلوم، ج۱، ص۱۰۷، ترجمة حسین خدیوجم، تهران ۱۳۶۴. ۳. ↑ محمدبن محمد فا ...

تکلیف فلسفی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تکلیف فلسفی   • مفهوم تکلیف فلسفی   • تعریف تکلیف فلسفی   • معرفی تکلیف فلسفی   • تکلیف فلسفی چیست   • تکلیف فلسفی یعنی چی   • تکلیف فلسفی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تکلیف فلسفی

کلمه : تکلیف فلسفی
اشتباه تایپی : j;gdt tgstd
عکس تکلیف فلسفی : در گوگل

آیا معنی تکلیف فلسفی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )