برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1648 100 1
شبکه مترجمین ایران

تصریح

/tasrih/

مترادف تصریح: آشکارایی، آشکارگویی، تأکید، وضوح ، آشکار گفتن، صریح بیان کردن

متضاد تصریح: تلمیح، تلویح

برابر پارسی: آشکار ساختن، بی پرده، رک وراست

معنی تصریح در لغت نامه دهخدا

تصریح. [ ت َ] (ع مص ) هویدا گفتن. (تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ) (مجمل اللغة). آشکار گفتن. (دهار). گشاده و روشن گفتن ، خلاف تعریض. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). خالص و روشن گفتن. (آنندراج ) : وحسن از اینها همه گفته است ، چه بتعریض و چه بتصریح. (جهانگشای جوینی ). وقت وقت بتعریض و گه گاه بتصریح چنان فرانمودی. (جهانگشای جوینی ). || هویدا کردن. (زوزنی ). پیدا و آشکار کردن کار را. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از آنندراج ). || هویدا شدن. (تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ). پیدا و آشکار شدن. (منتهی الارب ) (از آنندراج ) (ناظم الاطباء). لازم و متعدی است. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). || ظاهر و آشکار کردن چیزی را که در دل داشت. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). آشکار کردن حق ، لازم و متعدی است. (از اقرب الموارد). || ویژه شدن شراب پس از کف انداختن. (تاج المصادر بیهقی ). رفتن کفک شراب و روشن و پاکیزه شدن.(منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). رفتن کفک شراب. (از اقرب الموارد). || خطا کردن تیرانداز و نرسیدن تیر او به هدف. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || نیک سخت شدن سال قحط و صریح و خالص گردیدن در شدت و تنگی. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ) (از اقرب الموارد).

معنی تصریح به فارسی

تصریح
آشکارساختن، سخنی راصریح بیان کردن
۱ -( مصدر ) پیدا کردن هویدا کردن . ۲ - روشن گفتن آشکار گفتن . ۳ - ( اسم ) پیدایی هویدایی . ۴ - آشکار گویی . جمع : تصریحات .
( مصدر ) آشکارگفتنمطلبی را فاش ساختن .

معنی تصریح در فرهنگ معین

تصریح
(تَ) [ ع . ] (مص م .) روشن گفتن ، آشکار ساختن .

معنی تصریح در فرهنگ فارسی عمید

تصریح
۱. آشکار ساختن.
۲. سخنی را صریح بیان کردن.
۳. امر یا مطلبی را فاش و روشن کردن.

تصریح در دانشنامه اسلامی

تصریح
تصریح به آن نوع سخن گفتنی اطلاق می شود که در آن احتمال خلاف ظاهر لفظ نمی رود. از آن به مناسبت در باب نکاح سخن رفته است.
تصریح یعنی روشن و آشکارا سخن گفتن.
احکام تصریح به خواستگاری
تصریح به خواستگاری زن با نبود مانع برای ازدواج با وی جایز، بلکه مستحب است و تصریح به خواستگاری زنی که در ایام عده طلاق بائن یا عدّه وفات به سر می برد حرام است مگر برای شوهر در عدّه طلاق بائن به شرط عدم وجود مانع از قبیل سه طلاقه بودن زن. مردی که زنش را سه طلاقه کرده جز بعد از ازدواج زن با محلل و گرفتن طلاق از وی، نمی تواند به صراحت از او خواستگاری کند؛ هرچند برای دیگران پس از سپری شدن ایام عدّه، تصریح جایز است.هرجا تعریض به ازدواج حرام باشد تصریح به آن نیز حرام خواهد بود.
تصریح واضع به وضع لفظ برای معنا به صراحت، توسط واضع اطلاق می شود.
تصریح واضع، از علایم حقیقت بوده و به معنای آن است که واضع، لفظی را صریح و روشن، برای معنایی وضع نماید، مثل این که آشکارا بگوید: «وضعت لفظ الاسد للحیوان المفترس؛ من لفظ شیر را برای دلالت بر معنای حیوان درنده وضع نمودم».
قبح تصریح به زشتی ذکر صریح بعضی از امور اطلاق می شود و از اسباب استعمال کنایه می باشد.
برای پرهیز از ذکر نام بعضی از زشتی ها، با کنایه به آن اشاره می شود و آن را «قبح تصریح» می نامند و از «اسباب کنایه» است؛ همان گونه که قرآن از «جماع» به واژه های ذیل تعبیر آورده است:۱. مباشرت : (فالآن باشروهن) ؛۲. لمس : (او لامستم النساء) ؛۳. اتیان: (نسآؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انی شئتم) ؛۴. وعده سری: (ولکن لا تواعدوهن سرا) ؛۵. دخول: (من نسآئکم اللاتی دخلتم بهن) ؛۶. رفث : (احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسآئکم).

معنی تصریح به انگلیسی

affirmation (اسم)
تاکید ، تصدیق ، اثبات ، تصریح ، اظهار قطعی
explanation (اسم)
شرح ، تصریح ، تفسیر ، بیان ، تعریف ، توضیح ، تعبیر ، توجیه
specification (اسم)
تصریح ، تشخیص ، مشخصات ، تعیین ، ذکر خصوصیات
stipulation (اسم)
قرار ، تصریح ، قرارداد ، قید ، شرط ضمن عقد
clarification (اسم)
تصریح ، وضوح ، روشنی
reiteration (اسم)
تصریح ، تکرار
gloss (اسم)
شرح ، تصریح ، نرمی ، تفسیر ، حاشیه ، جلا ، تفصیل ، صافی ، توضیح ، سفرنگ ، تاویل ، براقی ، جلوه ظاهر
definitude (اسم)
دقت ، تصریح

معنی کلمه تصریح به عربی

تصریح
اشتراط , تاکيد
موکد
اشترط , اکد , حدد

تصریح را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسین فلاحی
تصریح
از ص ر ح
آشکار ... صراحتا
میرحسین سیاوشی خیابانی
پرونده تصریحی نداشت که قاتل چه کسی بوده.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تصریح چیست   • معنی تصریع   • تسریح   • تسری دادن   • تسریع   • تصدیع   • مفهوم تصریح   • تعریف تصریح   • معرفی تصریح   • تصریح یعنی چی   • تصریح یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تصریح

کلمه : تصریح
اشتباه تایپی : jwvdp
آوا : tasrih
نقش : اسم
عکس تصریح : در گوگل

آیا معنی تصریح مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )