برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1514 100 1
شبکه مترجمین ایران

تبت (سرزمین)

تبت (سرزمین) در دانشنامه اسلامی

تبت (سرزمین)
تَبَّت، سرزمینی در آسیای مرکزی، واقع در فلات تبت کـه در زبـان تبتی بـود ـ یول و پویول نامیده می شود. این سرزمیـن به گونۀ سنتی شامل ۳ بخش اوـ تسانگ (مرکزی و غربی)، آمْدو (شمال شرقی) و کام (شرقی و جنوب شرقی) بوده است. تبت از دیدگاه تقسیمات کشوری میان استان خودمختار تبت و استان های هم جوار آن در جمهوری خلق چین تقسیم شده، و در نتیجه چند استان و شهرستان خودمختار را تشکیل داده است
تبت اکنون در زبان چینی سیتزان نامیده می شود
BSE۳، ج۲۵، ص۵۴۰.
فلات تبت در آسیای مرکزی و عمدتاً در جمهوری خلق چین واقع است؛ مساحت آن حدود ۲ میلیون کمـ ۲ و میانگین ارتفاع آن۴-۵ هزار کمـ است که در برخی از نواحی به ۶ هزار متر می رسد. فلات تبت از غرب به قراقروم، از شمال به کونلون، از شرق به رشته کوه های چین و تبت و از جنوب به رشته کوه های هیمالیا متصل است. رودهای بزرگ یانگ تسه و هوآنگهو (رود زرد) در چین، و رودهای مِکونگ، برهماپوترا، گنگ و سوتلج در هند از کـوه هـای تبت سرچشمه گرفتـه اند
BSE۳، ج۲۵، ص۵۴۲_۵۴۳.
در مآخذ اسلامی پیرامون قوم تبت افسانه هایی وجود دارد که قابل پذیرش نیستند. شاید شباهت ظاهری نام تبت با تُبَّع سبب شده باشد که مؤلفی چون طبری ــ البته به نقل از دیگران ــ تُبَّع فرمانروای یمن را هم زمان با ویشتاسپ و اردشیر بهمن فرزند اسفندیار نامید. بنا بر نوشتۀ او تُبَّع با مردم حمیر و سپاه بسیار به چین رفت و ۱۲هزار از مردم حمیر را در تبت بر جای نهاد که اهل تبت از آنهایند.
طبری، تاریخ طبری، ج۱، ص۵۶۶-۵۶۷.    
...

تبت (سرزمین) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تبت (سرزمین)   • مفهوم تبت (سرزمین)   • تعریف تبت (سرزمین)   • معرفی تبت (سرزمین)   • تبت (سرزمین) چیست   • تبت (سرزمین) یعنی چی   • تبت (سرزمین) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تبت سرزمین

کلمه : تبت (سرزمین)
اشتباه تایپی : jfj (svcldk)
عکس تبت (سرزمین) : در گوگل

آیا معنی تبت (سرزمین) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )