برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1420 100 1

بهداشت و بنی اسرائیل (قرآن)

بهداشت و بنی اسرائیل (قرآن) در دانشنامه اسلامی

بهداشت و بنی اسرائیل (قرآن)
خداوند در قرآن به قوم بنی اسرائیل در مورد نعمتهای پاکی که به ایشان عطا فرموده اینچنین می فرماید، ای بنی اسرائیل نعمتهائی را که به شما ارزانی داشتیم به خاطر بیاورید...• و ابر را بر شما سایبان ساختیم، و با من (شیره مخصوص و لذیذ درختان) و سلوی (مرغان مخصوص شبیه کبوتر ) از شما پذیرائی به عمل آوردیم (و گفتیم) از نعمتهای پاکیزهای که به شما روزی دادیم بخورید... .
قرآن کریم در مورد توصیه خداوند به بنی اسرائیل برای بهره گیری از غذاهای پاکیزه و سازگار با طبع می فرماید: «یبنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم... • وظـللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوی کلوا من طیبـت ما رزقنـکم.... »ای بنی اسرائیل نعمتهائی را که به شما ارزانی داشتیم به خاطر بیاورید...• و ابر را بر شما سایبان ساختیم، و با من ( شیره مخصوص و لذیذ درختان) و سلوی (مرغان مخصوص شبیه کبوتر ) از شما پذیرائی به عمل آوردیم (و گفتیم) از نعمتهای پاکیزهای که به شما روزی دادیم بخورید... .
اعجاز حضرت موسی
در تفسیر قمی در ذیل جمله : «و ظللنا علیکم الغمام، و انزلنا علیکم»، فرموده : وقتی موسی بنی اسرائیل را از دریا عبور داد، در بیابانی وارد شدند، بموسی گفتند: ای موسی! تو ما را در این بیابان خواهی کشت، برای اینکه ما را از آبادی به بیابانی آورده ای، که نه سایه ایست، نه درختی، و نه آبی، و روزها ابری از کرانه افق برمیخاست، و بر بالای سر آنان می ایستاد، و سایه می انداخت، تا گرمای آفتاب ناراحتشان نکند، و در شب، من بر آنها نازل میشد، و روی گیاهان و بوته ها و سنگها می نشست، و ایشان میخوردند، و آخر شب مرغ بریان بر آنها نازل میشد، و داخل سفره هاشان می افتاد، و چون میخوردند و سیر می شدند، و دنبالش آب مینوشیدند، آن مرغها دوباره پرواز می کردند، و می رفتند.
غذای نیرو بخش
رهروان این بیابان خشک و سوزان، آنهم برای یک مدت طولانی چهل ساله نیاز به مواد غذائی کافی دارند، این مشکل را نیز خداوند برای آنها حل کرد چنانکه در دنباله همین آیه می فرماید: ما من و سلوی را (که غذائی لذیذ و نیروبخش بود) بر شما نازل کردیم. «... وظـللنا علیهم الغمـم وانزلنا علیهم المن والسلوی کلوا من طیبـت مارزقنـکم...» ...و ابر را بر سر آنها سایبان ساختیم و بر آنها من و سلوی فرستاد ...

ارتباط محتوایی با بهداشت و بنی اسرائیل (قرآن)

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی بهداشت و بنی اسرائیل (قرآن)   • مفهوم بهداشت و بنی اسرائیل (قرآن)   • تعریف بهداشت و بنی اسرائیل (قرآن)   • معرفی بهداشت و بنی اسرائیل (قرآن)   • بهداشت و بنی اسرائیل (قرآن) چیست   • بهداشت و بنی اسرائیل (قرآن) یعنی چی   • بهداشت و بنی اسرائیل (قرآن) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بهداشت و بنی اسرائیل قرآن
کلمه : بهداشت و بنی اسرائیل (قرآن)
اشتباه تایپی : finhaj , fkd hsvhmdg (rvHk)
عکس بهداشت و بنی اسرائیل (قرآن) : در گوگل

آیا معنی بهداشت و بنی اسرائیل (قرآن) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران