لباس نماز گزار هم تذکر فرموده اند که در ذیل به آن اشاره می رود. قرآن کریم در باب ضرورت پاک نگاه داشتن لباس و تطهیر آن"> لباس نماز گزار هم تذکر فرموده اند که در ذیل به آن اشاره می رود. قرآن کریم در باب ضرورت پاک نگاه داشتن لباس و تطهیر آن" /> لباس نماز گزار هم تذکر فرموده اند که در ذیل به آن اشاره می رود. قرآن کریم در باب ضرورت پاک نگاه داشتن لباس و تطهیر آن">
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1438 100 1

بهداشت لباس (قرآن)

بهداشت لباس (قرآن) در دانشنامه اسلامی

بهداشت لباس (قرآن)
خداوند متعال در قرآن کریمش راجع به طهارت نماز گزار">لباس نماز گزار هم تذکر فرموده اند که در ذیل به آن اشاره می رود.
قرآن کریم در باب ضرورت پاک نگاه داشتن لباس و تطهیر آن از آلودگی می فرماید: «وثیابک فطهر» و لباست را پاک کن. (از امام صادق علیه السلام نقل شده است: «و ثیابک فطهر»، یعنی جامه خود را کوتاه کن تا به زمین کشیده نشود و آلوده نگردد. )
اصلاح عمل
بعضی از مفسرین گفته اند: این عبارت کنایه است از اصلاح عمل. و سخن این مفسر بی وجه نیست، برای اینکه عمل آدمی به منزله جامه ای است برای جان آدمی که حامل عقائد او است، چون ظاهر، عنوان و معرف باطن است، و در کلام عرب بسیار دیده می شود که از طهارت باطن و صلاح عمل به طهارت جامه کنایه می آورند.
تزکیه نفس
بعضی گفته اند: این تعبیر کنایه است از تزکیه نفس، و پاک نگه داشتن آن از لکه های گناهان و زشتی ها، بعضی دیگر گفته اند: مراد از پاک داشتن جامه کوتاه کردن آن است، تا از نجاست (های روی زمین) پاک بماند، چون وقتی دامن جامه بلند بود، به زمین می ساید، و ایمن از آلوده شدن به نجاست نمی ماند.
تطهیر از کفر و معاصی
...

ارتباط محتوایی با بهداشت لباس (قرآن)

بهداشت لباس (قرآن) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی بهداشت لباس (قرآن)   • مفهوم بهداشت لباس (قرآن)   • تعریف بهداشت لباس (قرآن)   • معرفی بهداشت لباس (قرآن)   • بهداشت لباس (قرآن) چیست   • بهداشت لباس (قرآن) یعنی چی   • بهداشت لباس (قرآن) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بهداشت لباس قرآن
کلمه : بهداشت لباس (قرآن)
اشتباه تایپی : finhaj gfhs (rvHk)
عکس بهداشت لباس (قرآن) : در گوگل

آیا معنی بهداشت لباس (قرآن) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران