باغ

/bAq/

مترادف باغ: بستان، بوستان، حدیقه، روضه، فردوس، گلستان، گلشن، لاله زار، ملک

متضاد باغ: راغ

معنی انگلیسی:
garden

لغت نامه دهخدا

باغ. ( اِ ) بستان. روضه. مشترک است در عربی و فارسی و جمع آن در عربی بیغان است. ( غیاث اللغات ) ( مهذب الاسماء ). گلستان. صاحب آنندراج گوید: از مولوی حبیب اﷲخان شنیده شد که باغ لغت عربی است و بیغان جمع آن... در عرف هندیان به کاف فارسی خوانند و این از توافق لسانین بود - انتهی. محوطه ای که نوعاً محصور است و در آن گل و ریاحین و اشجار مثمر و سبزی آلات و جز آنها غرس و زراعت میکنند. ( ناظم الاطباء ). آبسالان. ( برهان ). بوستان. ج ، باغات و این جمع تراشیده فارسی زبانان متعرب است. ( از آنندراج ). در پهلوی : باغ «مناس 269» سغدی : باغ ، گیلکی : باک . فریزندی : باک ، نطنزی : باگ. سرخه ای و شهمیرزادی : باک. ( حاشیه برهان قاطع چ معین ). حدیقه. ( انجمن آرای ناصری ) ( برهان ). جایی که در اودرختان میوه دار و گل آور باشد. ( هفت قلزم ). عُلجوم ؛ باغ بسیاردرخت. ( منتهی الارب ). مَغلوبَه ؛ باغ بهم نزدیک و درهم و پیچیده درخت. ( منتهی الارب ) :
ببگماز بنشست بمیان باغ
بخورد و بیاران او شد نفاغ.
ابوشکور.
کجا باغ بینی همه راغ بود
کجا راغ بینی همه باغ بود.
ابوشکور.
آمدآن نوبهار توبه شکن
پرنیان گشت باغ و برزن و کوی.
رودکی.
شاه دیگر روز باغ آراست خوب
تختها بنهاد و برگسترد بوب.
رودکی.
شکوفه همچو شکاف است و میغ دیباباف
مه و خور است همانا بباغ در صراف.
ابوالمؤید.
فخن باغ بین ز ابر و ز نم
گشته چون عارض بتان خرم.
دقیقی.
سروتن بشستی نهفته بباغ
پرستنده با او نبردی چراغ.
فردوسی.
سوی میوه و باغ بودیش [ خسروپرویز ] روی
بدان تا بیابد زهر میوه بوی.
فردوسی.
چو اندر بره خور نهادی چراغ
پسش دشت بودی و در پیش باغ.
فردوسی.
دگر شارسان برکه اردشیر
پراز باغ و پر گلشن و آبگیر.
فردوسی.
خداوندا یکی بنگر بباغ و راغ و دشت اندر
که گشته از خوشی و نیکویی و پاکی و خوبی.
منوچهری.
هر کجا باغی بود آنجا بود آواز مرغ
هر کجا مرغی بود آنجا بود تیرسفین.
منوچهری.
باغ همچون تخت بزازان پر از دیبا شود
باد همچون طبل عطاران پر از عنبر شود.
عنصری.
بیشتر بخوانید ...

فرهنگ فارسی

بوستان، زمینی که دور آنرا دیوار کرده و، انواع درختان در آن کاشته باشند
( اسم ) ۱ - محوطه ای معمولا محصور که در آن انواع درختها و گلها کاشته باشند حدیقه . ۲ - چهر. محبوب . ۳ - روزگار گیتی جهان . یا باغ ارم . یا با عقل بدیع . بهشت . یا باغ رفیع . بهشت . یا باغ رنگین . گیتی جهان . یا باغ سخا . ۱ - گیتی جهان . ۲ - مردم صاحب همت . یا باغ پر ستاره . باغی که پر از گلهای شکفته باشد . یا باغ قدس . بهشت . یا باغ وسیع. بهشت .
دهی از لار

فرهنگ معین

[ په . ] ( اِ. ) زمینی که دور آن را دیوار کشیده و در آن میوه یا گل کاشته شده است ، بوستان . ، توی ~ نبودن کنایه از: ۱ - متوجه اصل مطلب نبودن . ۲ - پخته نبودن .

فرهنگ عمید

زمینی که دور آن را دیوار کرده و انواع درختان در آن کاشته باشند، بوستان.
* باغ ارم: [قدیمی]
۱. [مجاز] بهشت.
۲. باغی مانند بهشت.
۳. باغی که شداد ساخت: دید باغی نه باغ بلکه بهشت / به ز باغ ارم به طبع و سرشت (نظامی۴: ۶۷۶ ).
* باغ بهشت:
۱. بهشت.
۲. باغ بسیار باصفا که از خرمی مانند بهشت باشد: در زمینی درخت باید کشت / کآورد میوه ای چو باغ بهشت (نظامی۴: ۵۵۱ ).
* باغ خلد: [قدیمی] بهشت، باغ بهشت.
* باغ سیاووشان: (موسیقی ) [قدیمی] از الحان قدیم ایرانی.
* باغ شهریار: (موسیقی ) [قدیمی] از الحان قدیم ایرانی.
* باغ شیرین: (موسیقی ) [قدیمی] از الحان سی گانۀ باربد: چو کردی باغ شیرین را شکربار / درخت تلخ را شیرین شدی بار (نظامی۱۴: ۱۸۱ ).
* باغ وحش: محوطه ای که در آن انواع حیوانات اهلی و وحشی را برای تماشای مردم نگه داری می کنند.

گویش مازنی

/baagh/ باغ به معنی مطلق آن شامل هر نوع باغی اعم از باغ های صیفی کاری، جالیز و میوه

دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] باغ ، محوطه ای غالباً محصور، ساخته انسان با بهره گیری از گل و گیاه ، درخت ، آب و بناهای ویژه که بر قواعد هندسی و باورها مبتنی است . و از آن به مناسبت در باب های خمس، تجارت، مساقات، اجاره، اطعمه و اشربه و احیاء موات سخن رفته است.
واژه : واژه باغ در فارسی میانه و نو به کار رفته است . در فارسی میانه مانوی به صورت b'w و در سغدی به صورت bag به معنای قطعه یا پاره ای از زمین است که مترادف با واژه اوستایی baga و سنسکریت bhaga به معنای بخش ، سهم ، دارایی و بهره به کار رفته است . baga در ختنی ، bag در ارمنی ، و baga شکل آرامی شده این واژه در تلمود به معنای زمین مشترک است . کلمه «باغ » در ترکیب های مختلفی به کار رفته است ؛ از جمله باغ بدیع به معنی بهشت ، باغ سیاوشان و باغ شهریار که نام دو نوا در موسیقی ایرانی است ، و نیز باغ شیرین که از الحان باربدی است و بعضی فرهنگ ها آن را لحن چهارم به شمار آورده اند، اما در خسرو و شیرین نظامی سی و یکمین لحن یاد شده است .
پیشینه
دریافت و باور انسان از باغ به عنوان بهشت و اشاره متون مذهبی به آغاز خلقت آدم و حوّا در باغ بهشت ، قدیم ترین نشان اهمیت باغ در روند حیات انسان است . داده های باستان شناختی محوطه چغامامی در عراق (در غربی ترین کوهپایه های زاگرس ، نزدیک مرز ایران ) نمایشگر رواج کشاورزی همراه با آبیاری ساده به روش افشان در پیش از هزاره ۶ق م است ؛ حدود ۵۰۰۰ق م کانال های جانبی متعددی نیز در این محل ایجاد شده است . اما درباره احداث باغ تا هزاره ۳ق م مدرکی در دست نیست . احتمالاً از اوایل هزاره ۳ق م باغ های سلطنتی در مصر وجود داشته است ؛ متون اساطیری و مذهبی سومری نیز در این هزاره اشاره به باغ های معابد در بین النهرین دارند. در منابع به کاخ - باغ هایی در بابل اواخر هزاره ۳ و اوایل هزاره ۲ق م اشاره شده است و پس از آن در متون آشوری میانه از توجه شاه به باغ ها و باغ داری و تلاش برای خو دادن درخت های وارداتی به محیط زیست تازه سخن رفته است . در اوایل هزاره یکم ق م باغ های شاهانه یکی از ویژگی های بیت المقدس بودند؛ همچنین می توان به باغ های شاهانه ای در سرزمین اورارتو اشاره کرد. در واقع در هزاره یکم ق م آشوری ها پدیدآورندگان باغ های یادمانی در خاور نزدیک بودند و گستره شگفت آوری از باغ های سلطنتی پدید آوردند. کشت درخت ها روی سازه های مرتفع در سده ۷ق م در آشورِ نو الهام بخش ابداع طرح های پیچیده تری مانند «باغ های معلق » بابل در اوایل سده ۶ق م شد. یونانیان نیز باغ های زیادی داشتند، اما آن ها باغ های تزیینی را ابداع نکردند، بلکه فقط از بوته ها و درخت ها برای زیبایی معبدها و محوطه اطراف ورزشگاه ها سود می جستند. تنها در دوره رومی ها بود که به ساخت گونه های مختلف باغ به شکل های مجزا یا وابسته به بنا پرداختند و دیوارهای شهر پمپئی را با صحنه های نقاشی بسیار بزرگ شامل درختان ، گل ها و جانوران و پرندگان آراستند. رومی ها باغ زینتی نساختند، ولی ساخت باغ های تفریحی بخشی از زندگی آن ها بود و هدف باغبانان احداث ساختار طبیعی جذاب بود.
باغ در ایران
سابقه باغ در ایران را می توان به دو دوره قبل و بعد از اسلام تقسیم کرد.
← قبل از اسلام
...

[ویکی الکتاب] معنی بَاغٍ: ستمگر(باغی) - متجاوز- افراط کار- از حد گذرنده
معنی بَاقٍ: باقی -ماندگار
معنی جَنَّتَهُ: باغ او
معنی جَنَّتَانِ: دو باغ - دوبهشت
معنی جَنَّتَکَ: باغ تو
معنی جَنَّتَیْنِ: دو باغ - دوبهشت
معنی رَوْضَاتِ: باغ و بستانهایی که حسن منظر و خوشبویی آن به نهایت رسیده باشد
معنی رَوْضَةٍ: باغ و بستانی که حسن منظر و خوشبویی آن به نهایت رسیده باشد
معنی جَنَّةِ: باغ (وجه تسمیه اش این است که پوشش درختان مانع از دیدن زمین می شود)-بهشت
معنی أَقْنَیٰ: سرمایه قابل ذخیره بخشید(قنیه به معنای اموال ماندنی از قبیل خانه و باغ و حیوان بخشید)
معنی فِرْدَوْسِ: بهشت - بالای بهشت (در مورد این کلمه هم ضمیر مذکر استفاده می شود وهم مؤنث و به طوری که گفته شده کلمهای است رومی به معنای بستان و بعضی هم گفتهاند کلمهای است سریانی به معنای تاکستان و اصل آن فرداس بوده ، و بعضی دیگر گفتهاند کلمهای است سریانی و به معنای ...
معنی لَوْلَا: اگر نبود - چرا نشد (در عباراتی نظیر "وَلَوْلَا دَفْعُ ﭐللَّهِ ﭐلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ " معنی اگر نبود می دهد وقتی در ترکیب با فعل بیاید معنی چرا نشد یا چرا می دهد مثل "وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَکَ قُلْتَ مَا شَاءَ ﭐللَّهُ ":چرا وقتی به باغ خ...
ریشه کلمه:
بغی (۹۶ بار)

«باغ» یا «باغی» از مادّه «بغی» به معنای طلب است; و «عاد» یا «عادی» از مادّه «عدو» به معنای تجاوز می باشد، و در سوره «نحل» به معنای طلب لذت، و یا حلال شمردن حرام الهی تفسیر شده است. البته، در روایاتی که از طرق اهل بیت(علیهم السلام)به ما رسیده، گاهی «باغی» به معنای «ظالم» و «عادی» به معنای «غاصب» تفسیر شده، حتی «باغی» به معنای کسی که بر ضد امام، قیام کند و «عادی» به معنای «دزد» آمده است.

[ویکی فقه] باغ (قرآن). باغ به بوستان دارای انواع درختان و نباتات گفته می شود.
باغ، محوطه ای معمولا محصور است که در آن از انواع درخت ها و گل ها کاشته باشند.
خمس باغ
اگر کسی زمینی را تبدیل به باغ کند که پس از افزایش قیمتش آن را بفروشد باید خمس میوه و رشد درخت ها و نیز زیادی قیمت باغ را بپردازد. اگر قصدش از احداث، فروختن میوه و استفاده از درآمد باغ باشد حکم سرمایه را دارد؛ امّا اگر قصدش استفاده از محصولات آن برای رفع نیاز خود و خانواده (نه فروختن) باشد، از مئونه محسوب می شود.
عناوین مرتبط
باغ دار متکبر، باغهای میوه، پیدایش باغ، نابودی باغ، نقش باغ.

دانشنامه عمومی

باغ زمینی است که برای پرورش گل، میوه و درختان حصارکشی شده باشد. [ ۱]
صورت فارسی میانه واژه، همان باغ و صورت فارسی باستان آن باگَ بوده است به معنی بخش یا تقسیم یا قطعه زمین زیر کشت. [ ۲] [ ۳]
باغ، واژه ای فارسی است که در پهلوی و سغدی نیز به همین شکل به کار برده می شده. دیگر واژهٔ به کاررفته در زبان های ایرانی برای باغ واژهٔ «پردیس» است که این خود واژه ای است برگرفته از پارسی باستان ( پارادئزا ) به معنی باغ و بوستان. پارادئزا در اوستا نیز دو بار به کار رفته است. این واژه در پهلوی پالیز شده و در فارسی دری هم به کار رفته است، هرچند که امروز پالیز ( جالیز ) را کشتزار خیار و هندوانه و گاه سبزی کاری گویند. در دوران هخامنشیان و بعد از آن سرتاسر ایران پر بود از باغ های بزرگ و باشکوه، به گونه ای که گزنفون نیز چندین بار از آن ها یاد می کند. این باغ ها که در روزگار خود بی نظیر بود در دیگر تمدن های بزرگ سابقهٔ این چنینی نداشت و مردم بسیاری نقاط جهان را جالب نظر آمد؛ به همین دلیل به اقتباس از ایرانیان باغ هایی در بسیاری نقاط جهان ساخته شد و همان واژهٔ فارسی برای نام گذاری آن ها به کار برده شد. امروزه این واژه در زبان یونانی به صورت Paradeisos به معنی باغ، و زبان های فرانسه و انگلیسی به ترتیب Paradis و Paradise به معنای بهشت به کار می رود. [ ۴]
از حافظ:
[ ۵]
از سعدی:
[ ۶]
از مولوی:
باغ عدن طبق شرحی که در باب دوم سفر پیدایش از کتب مقدس یهودیان و مسیحیان، در عهد عتیق آمده، باغی است که با تمامی درختان خوش منظر توسط خدا در عدن به طرف شرق غرس می شود و نخستین انسان یعنی آدم پس از آفرینش، در آن قرار می گیرد تا کار آن را بکند و از آن مراقبت نماید. محل دقیق باغ عدن موضوع جدل و اندیشه در میان متفکران دینی است. بین کسانی که به واقعی بودن آن معتقدند، نظریه های گوناگون موقعیت آن را مکان هایی مانند سرچشمه های دجله و فرات در جنوب بین النهرین، آفریقا یا رأس خلیج فارس حدس می زنند. برخی نیز آن را یک استعاره دانسته اند.
عکس باغعکس باغعکس باغعکس باغعکس باغعکس باغ

باغ (اردبیل). باغ یک روستا در ایران است که در استان اردبیل واقع شده است. [ ۱]
عکس باغ (اردبیل)

باغ (فیلم ۱۹۹۰). باغ ( انگلیسی: The Garden ) فیلمی به کارگردانی درک جارمن است که در سال ۱۹۹۰ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به تیلدا سوئینتن و مایکل گاف اشاره کرد.
عکس باغ (فیلم ۱۹۹۰)

باغ (فیلم ۱۹۹۵). «باغ» ( اسلواکی: Záhrada ) یک فیلم به کارگردانی مارتین شولیک است که در سال ۱۹۹۵ منتشر شد.
عکس باغ (فیلم ۱۹۹۵)

باغ (فیلم ۲۰۰۶). «باغ» ( انگلیسی: The Garden ) فیلمی در ژانر ترسناک به کارگردانی دان مایکل پال است که در سال ۲۰۰۶ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به کلودیا کریستیان، لانس هنریکسن، ویکتوریا جاستیس، و شان یانگ اشاره کرد.
عکس باغ (فیلم ۲۰۰۶)

باغ (فیلم ۲۰۰۸). «باغ» ( انگلیسی: The Garden ) فیلمی در ژانر مستند است که در سال ۲۰۰۸ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به دنی گلاور و داریل هاناه اشاره کرد.
عکس باغ (فیلم ۲۰۰۸)
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلف

دانشنامه آزاد فارسی

محوطه ای غالباً محصور، ساختۀ انسان با بهره گیری از گل و گیاه و درخت، آب و بناهای ویژه که بر قواعد هندسی و نیز نوع باورهای انسانی مبتنی است. باور انسان از باغ به منزلۀ بهشت و اشارۀ متون مذهبی به آغاز خلقت آدم و حوا در باغ بهشت، قدیمی ترین نشان اهمیت باغ در حیات انسان است. باغ از روزگار قدیم در همۀ تمدن ها ازجمله مصر و چین وجود داشته است. در عصر اسکندر مقدونی باغ سازی در یونان پیشرفت بسیار کرد. رومی ها نیز با اقتباس از باغ های یونانی باغ های بسیاری احداث کردند. در ایران باستان پیشینۀ باغ به زمان هخامنشیان بازمی گردد. کاوش های صورت گرفته در پاسارگاد حاکی از آن است که واحدهای معماری این شهر به صورت مجموعه ای در میان باغی بزرگ قرار داشته است. با اسلام آوردن ایرانیان باغ سازی، که در پیش از اسلام رواج داشت، در ایران ادامه یافت. ملکشاه سلجوقی چون اصفهان را به پایتختی برگزید چهار باغ هایی در این شهر احداث کرد. پیش از تیموریان، حکمرانان آق قویونلو نیز به باغ سازی پرداختند، ازجمله مهم ترین آن ها باغ هشت بهشت در تبریز بود. در متون از باغ هایی از دورۀ حکومت آل مظفر یاد شده است، ازجمله باغ هایی در شهر یزد. بیشتر باغ های دورۀ صفوی در دو شهر قزوین و اصفهان و سواحل جنوبی بحر خزر در شرق مازندران احداث شده اند. از دوران زندیه شماری باغ باقی است که باغ نظر، باغ جهان نما در شیراز، و باغ دولت آباد یزد از آن جمله اند. در دورۀ قاجار باغ سازی در تهران توسعه یافت و با توسعۀ ارتباط با اروپا عناصری از باغ سازی غربی در طرح باغ های ایرانی راه یافت. ازجمله باغ های مهم دورۀ قاجاریه در تهران عبارت اند از قصر قاجار، اتابک، نظامیه، باغشاه، و باغ فردوس. باغ ایرانی از نظر طرح و نقشه به سه دسته تقسیم می شود: ۱. باغ های مسطح و کم شیب؛ ۲. باغ های شیب دار و صفه بندی شده و سکودار؛ ۳. باغ های احداثی در زمین های عارضه دار طبیعی با دریاچه ها. شکل هندسی باغ های زینتی عموماً مستطیل است. ورودی و خیابان بندی باغ ها به ترتیب به نوع استفاده ای که از باغ می شده و نقشه و شکل کلی باغ بستگی دارد. جوی ها نیز هم حالت آبنما دارند و هم برای آبیاری باغ استفاده می شوند. گیاهان باغ به پنج دسته تقسیم می شوند: درخت های بی بر، درخت های بی بر تزیینی، درخت های میوه، گل، و چمن. برخی باغ های تاریخی ایران در این دانشنامه معرفی شده اند.

جدول کلمات

بستان

مترادف ها

arboretum (اسم)
کشاورزی، باغ

bower (اسم)
الاچیق، باغ، سایبان

garden (اسم)
باغ میوه، باغ، باغچه، بوستان، فردوس

tope (اسم)
باغ، درختستان، گنبد بودایی، برج بودایی

فارسی به عربی

حدیقة

پیشنهاد کاربران

بسم حق
باغ
بنده سعی می کنم با سند حرف بزنم
( فرهنگ ترکی سوزلوک تالیف ع - ح - داشقین )
این کتاب در بین ترک ها و ایرانیان رواج دارد و در سایت های ایرانی نیز به فروش می رسد. انتشارات یاران
...
[مشاهده متن کامل]

صفحه ۱۵۷ کتابی که من در دست دارم
باغ:ایپ ، ساپ
باغالاماق:دویونله مک، بوکمه ک
و…
خلاصه باغ در معنی نخ یا طناب
باغلا به معنی ببند
باغلاماق از مصدر بستن
دوستان به این میگن مراعات النظیر :
اگر بخواهیم به زبان ساده بگوییم، مراعات نظیر یعنی اینکه در کلام واژه هایی بیاوریم که از نظر مفهوم با هم تناسب داشته باشند. برای مثال، اگر در بیتی کلمات برگ و درخت و ریشه و ساقه را بیاوریم، در واقع از آرایه مراعات نظیر استفاده کرده ایم.
یا باغ و داغ ( کوه ) و بوستان و سبز رنگ و …
یا بستن با چه چیز ساپ یا ایپ باغلا با چی با ایپ ساپ یا باغ که از اینجا گرفته شده دو معنی نخ هست
خب پس بین اینها ارتباطی خیلی واضح هستش
زبان ترکی ریشه دارد هم ریشه در تاریخ و فرهنگ هم ریشه فعلی
۲ ) پسوند
اخ - اق - اک - اغ - و…
باخ یاخ چاخ یا چاق چال قال ( بمان ) گل ( بیا ) گُل
سلجوق قفقاز قپچاق قاچاق - دونه مک
یاندیر ماخ دوویوشمک دویماخ و…
همه میدانند که این پسوند ها متعلق به زبان ترکی است
که طبیعی است در استثنا عاتی در زبان عربی و دری و … پدیدار شود
مثل پوشاک خوراک
ولی تورکی بودن پسوند عوض نمی شود
باغ به معنی مکان یا زمینی در حصار که باز ارتباطی میان باغلاماق دارد
اما در زبان فارسی؟!
این کلمه کاملا تورکی است
پسوند چه یا جه نیز ترکی است که در باغچه باغجه بالاجا
یا بالاجه و بلاچه که به معنی بچه کوچولو ی شیطون هست
کوچوک هم ترکی است که در فارسی از پسوند لو یا لی که باز ترکی است استفاده شده
ایرانلی ایرانلو که مربوط به تلفظ و لهجه های متفاوت است
در برخی ایرانلی و در برخی لهجه ها ایرانلو هستش
در ضمن زبان سغدی یک زبان مستقل هستش زبان ناحیهٔ حاصلخیز سغد، واقع در میان آمودریا و سیردریا بوده است. مرکز سغدی ها سمرقند بود. زبان سغدی در آغاز در درۀ رودخانۀ زرافشان و نواحی پیرامون رایج بود و بعداً به عنوان زبان میانجی در بخش بزرگی از سمرقند رواج یافت.
خب این زبان قبل از زبان پارسی بودش
زبان پهلوی که میگم همون لهجه پارتی هستش که در زمان رضا و محمد رضا بهش پهلوی گفتن قبل از اون حال نام پهلوی در تاریخ و ادبیات برده نشده بود
پس نتیجه این همه سخن
زبان پارسی ریشه در تاریخ کهن ندارد همش دروغ های رضا و محمدرضا بود برای از بین بردن زبان های بومی ایران و جایگزینیش با فارسی که از خود چیزی ندارد حتی ریشه فعل
هدفشون از بین بردن زبان کردی و لری و بختیاری و ترکی اَزاری و قشقای و ترکمنی و عربی و هندی بود
ننگ بر پهلوی و …

در پاسخ به جناب بی نام:
1 - برای دانستن و پی بردن به ریشه واژه ها باید نخست تاریخ و جغرافی ( ژِئوگرافی ) نژادی که به آن زبان سخن می گفتند را مطالعه نماییم .
2 - باید باورهایی که در گذشته در ذهنمان داشته ایم را پس از پی بردن به واقعیت بدون تعصب تغییر دهیم و نیز برای ثابت کردن باورهای نادرست پافشاری و لجاجت نکنیم.
...
[مشاهده متن کامل]

3 - برخی واژه ها در زبان های مختلف شبیه هستند و لزومی ندارد همان واژه باشد برای نمونه �دار� در فارسی درخت است در عربی نام مکان و در ترکی به معنای تنگ می باشد ( داریخماق دلتنگ شدن ) .
مانند شعر شاعر بزرگ مولانا که می فرماید:
چهار کس را داد مردی یک درم هریکی افتاده از شهری به هم
فارسی و رومی و ترک و عرب جمله با هم در نزاع و درغضب
فارسی گفتا ازین چو وارهیم بیاکاین را به انگوری دهیم
آن یکی دیگر عرب بود گفت لا من عنب خواهم نه انگور دغا
ترکی گفتا که ای کزم من نمیخواهم عنب خواهم عزم
رومی را گفتا ترک کن این قیل را خواهم من استافیل را
4 - در مورد واژه هایی که پرسیده اید بهتر است خود نیز جستجویی بنمایید تا به گفته های من برسید
برای نمونه :چای نامی است که ایرانیان به چا ( در زبان چینی ) داده اند .
دارچین : درختی که از چین آمده و در فارسی میانه داریچنیک بوده است.
سماق :در فارسی سماک بوده و از زبان سریانی گرفته شده .
اریک :واژه فارسی است و الوگ نیز گفته می شود عربی آن قیسی می باشد .
5 - هر واژه ای که به صورت فعل ترکی در آمده بطور مطلق ترکی نیست :
برای نمونه :باغیشلاماک ( از بخشش فارسی ) - قاییتلاماک ( از قید کردن عربی ) و . . .
6 - در کشور ترکیه نامهای فارسی بسیار موجود است که در خود ایران استفاده نمی شود و این نشان می دهد آنها نخست فارس زبان بوده و سپس ترک زبان شده اند :
بولنت ( بلند ) - بوسه - هنده ( خنده ) - ابرو - گوربوز ( گرگ بز ) - ژرف - مرت ( مرد ) - یارن ( از یار ) - دیدم ( از دیده ) - سینم ( از سینه ) - یشیم ( یشم ) - سوده و . . . .
7 - برخی واژه ها نیز هست که ما در ایران عربی آنرا استفاده می کنیم در ترکیه فارسیش را:
رچل ( مربا ) - چارک ( ربع ) - درزی ( خیاط ) - آبدست ( وضو یا غسل ) - یابانجی ( خارجی ) - چپراز ( مورب ) - دولاب ( کمد ) - پاپوش ( کفش ) - زنگین ( ثروتمند ) و . . . .

واژه باغ از پارسی میانه 𐭡𐭠𐭢 ( bāɣ ) ، از پارسی باستان *bāgah ( "باغ، باغ" ) ، از پروتوایرانی *bāg�h، از پیش هندی - ایرانی *bʰāg�s ( "بخش، سهم، تخصیص" ) ، از پیش هندی - اروپایی *bʰeh₂g - ( "تقسیم کردن، توزیع کردن، تخصیص دادن" ) .
...
[مشاهده متن کامل]

منابع ها. فرهنگ واژه های اوستا
فرهنگِ سَنسکریت فارسی
ریشه شناسی واژگان شیرین ایرانی
فرهنگ زبان ایرانی باستان
فرهنگ ریشه شناختی زبان فارسی
فرهنگ فارسی به پهلوی
فرهنگنامه کوچک پهلوی
فرهنگِ سَنسکریت - فارسی

اقای رضا مدیاتک.
شما از کجا میگید که امرود اریک دارچین گل سماق گیلاس چای فارسیه؟ اینا همه ترکی هستن
گل از g�lmək مصدره . اگه از زبان دیگه وارد شده بود نمیتونستیم mək یا maq رو اضافه کنیم و مصدر بشه
دارچین دار به معنای درخت ار دورماق
گیلاس از ترکیب گیل و اس .
باغلاماق که درترکی استفاده میشه با فعل کمکی هست . اینجا شک میکنیم که اصلش ترکی باشه . اما اصلش درواقع این نبوده
از بوغماق boğmaq به معنای خفه کردن گرفته شده
در پاسخ به جناب مستر حسین که دانشش اینقدر کم است که تفاوت واژه ها را نمی داند باید بگویم :
1 - باقی که شما می گویید به معنای �گره� می باشد و ربطی به باغ فارسی ندارد .
2 - باقلاماک یعنی بستن چه ارتباطی به باغ و بوستان دارد .
...
[مشاهده متن کامل]

3 - باقلانتی یعنی ارتباط یا بستگی که باز هم بی ربط است.
4 - باغیشلاماخ لهجه ترکی بخشش است .
5 - شما واژه ها را تغییر می دهید و می خواهید صاحبش شوید شما به
مشغول الذمه عربی می گویید شولوذومه به مژدگانی فارسی می گویید مشتلق حالا از کدام اتیمولوژی با این میزان دانش کمتان دفاع می نمایید.

باغ ترکی هست دوستان یک کلمه در یک زبان اصلی ریشه و فعل داره و کلمات هم ریشه داره۱. باغ ۲. باغلاماک ۳. باغلانتی . . . اصالت کلمه اینجوری مشخص میشه ( اتیمولوژی ) و یا کلمات ترکیبی گلباغ ( دستبند ) همچنین بخوانید باغیش ( بخشش ) باغشلاماخ باغیشلانماخ ( بخشندگی/ بخشیده شدن ) . . .
در پاسخ به مطالب بی ربطی که پانترکها اینجا نوشته اند باید بگویم واژه باغ فارسی بوده و در کتابهای واژه نامه ترکی هم به آن اشاره شده است:
Kelime K�keni
Fars�a bāġ باغ "her �eşit bah�e" s�zc�ğ�nden alıntıdır. Fars�a s�zc�k Orta Fars�a ( Pehlevice veya Part�a ) bāg "1. kısmet, pay, m�lk, 2. bah�e" s�zc�ğ�nden evrilmiştir.
...
[مشاهده متن کامل]

و به اعتراف خود ترکها زمانیکه آنها در کشوری بی آب و خشک مانند مغولستان زندگی کرده اند چیزی شبیه باغ ندیده اند که برایش واژه بسازند حتی واژه ای معادل �میوه� هم ندارند و نیز نام بیشتر میوه ها و سبزیهاو گلها را از فارسی گرفته اندهمانند : انجیر - انار ( نار ) - خرما - امرود - اریک ( آلو ) - خیار - بادنجان - اسفناج - دارچین - زنجبیل - شفتالو - نارنج - ترنج - لیمو - کنگر ( انگینار ) - پسته ( فیستیق ) - بادام - تره - بنفشه ( منکشه ) - گل - سبزه - چای - گیلاس ( کیراز ) - ترب ( تورپ ) - گشنیز ( کیشنیش ) - نخود - زرپران ( زعفران ) - سماق و . . . .

واژه باغ
معادل ابجد 1003
تعداد حروف 3
تلفظ bāq
نقش دستوری اسم
ترکیب ( اسم ) [پهلوی: bāy]
مختصات ( اِ. )
آواشناسی bAq
الگوی تکیه S
شمارگان هجا 1
منبع واژگان مترادف و متضاد
لغت نامه دهخدا
باغ یک واژه ی کاملا تورکی هست
باغ از باغلاماک میاد . به جایی که دورش دیوار یا حصار کشیدن بخاطر بسته بودن باغ میگن
دوستمون بالا مثال قشنگی زده مثلا برای خریدن سبزی میگی بیر باغ گوو ور یعنی یک بسته سبزی بده
...
[مشاهده متن کامل]

باغلاما رو داریم که برای لحاف تشک استفاده میشه که لحاف دشکو توش میزارن و میبندنش
یک واژه ی کاملا واضحتر که تورک بودن این کلمه رو ثابت میکنه
قولباغ= دستبند
پس میبینید که باغ و باغچا کاملا تورکی هستن

صورت فارسی میانه کلمه همان باغ و صورت فارسی باستان آن باگَ بوده است به معنی بخش یا تقسیم یا قطعه زمین زیر کشت.
باغ، واژه ای فارسی است که در پهلوی و سغدی نیز به همین شکل بکار برده می شده. دیگر واژه به کاررفته در زبان های ایرانی برای باغ واژهٔ �پردیس� است که این خود واژه ای است برگرفته از پارسی باستان ( پارادئزا ) به معنی باغ و بوستان. پارادئزا در اوستا نیز دو بار بکار رفته است. این واژه در پهلوی پالیز شده و در فارسی دری هم بکار رفته است، هرچند که امروز پالیز را کشتزار خیار و هندوانه و گاه سبزیکاری گویند. در دوران هخامنشیان و بعد از آن سرتاسر ایران پر بود از باغ های بزرگ و باشکوه، به گونه ای که گزنفون نیز چندین بار از آن ها یاد می کند. این باغ ها که در روزگار خود بی نظیر بود در دیگر تمدن های بزرگ سابقه اینچنانی نداشت و مردم بسیاری نقاط جهان را جالب نظر آمد؛ لذا به اقتباس از ایرانیان باغ هایی در بسیاری نقاط جهان ساخته شد و همان واژه فارسی برای نامگذاری آن ها به کار برده شد. امروزه این واژه در زبان یونانی به صورت Paradeisos به معنی باغ، و زبان های فرانسه و انگلیسی به ترتیب Paradis و Paradise به معنای بهشت بکار می رود.
...
[مشاهده متن کامل]

منبع http://www. encyclopaediaislamica. com/madkhal2. php?sid=4560
https://lamtakam. com/dictionaries/dehkhoda/160206/باغ

پردیس
#باغ یا باگ
باغ تازی شده واژه باگ پارسی است به چم و معنی بخش و بوستان
دگرگونی این واژه را از ۵هزار سال پیش تا کنون نگاه میداریم :
آریایی : *bʰāg�s. باگاس. باگ و بوستان
ایرانی کهن: *bāg�h. باگاه بخش و باگ ( باغ ) و بوستان
...
[مشاهده متن کامل]

اوستایی: bāga. باگا
پهلویی ( زبانان اشکانیان ) : bāɣ. باگ ( باغ )
پارسی نو ( ساسانیان ) : b�ğ. باگ ( باغ )
فارسی ( پارسی تازی شده بعد ورود اوراب ( عراب ) : باغ
این واژه در زبان های پارسی بومی ایران به ریخت زیر کاربرد دارد:
بلوچی: باگ
سغدی: پاگ
پشتو: باغ
این واژه به زبان ترکان و هندی ها هم راه یافته اشت:
هندی: Hindi:�बाग़� ( bāġ )
آذری: Azerbaijani:�bağ
قزاقستانی و ازبکی : باغ و بواغ Kazakh:�бақ� ( baq ) , �бау� ( bau )
تورکی: Turkish:�bağ
References
Dehkhoda, Ali - Akbar� ( 1931– ) , “باغ”, in�Dehkhoda Dictionary Institute, editors, �Dehkhoda Dictionary� ( in Persian ) , Tehran:�University of Tehran PressMacKenzie, D. N. � ( 1971 ) , “bāɣ”, in�A concise Pahlavi dictionary, London, New York, Toronto: Oxford University Press
@iranaryan مارا در ایتا دنبال کنید
چنانچه از فرسته و پیام های ما خرسند و خشنود هستید دیگران را نیز به اینجا فرا خوانید.

#باغ یا باگ
باغ تازی شده واژه باگ پارسی است به چم و معنی بخش و بوستان
دگرگونی این واژه را از ۵هزار سال پیش تا کنون نگاه میداریم :
آریایی : *bʰāg�s. باگاس. باگ و بوستان
ایرانی کهن: *bāg�h. باگاه بخش و باگ ( باغ ) و بوستان
...
[مشاهده متن کامل]

اوستایی: bāga. باگا
پهلویی ( زبانان اشکانیان ) : bāɣ. باگ ( باغ )
پارسی نو ( ساسانیان ) : b�ğ. باگ ( باغ )
فارسی ( پارسی تازی شده بعد ورود اوراب ( عراب ) : باغ
این واژه در زبان های پارسی بومی ایران به ریخت زیر کاربرد دارد:
بلوچی: باگ
سغدی: پاگ
پشتو: باغ
این واژه به زبان ترکان و هندی ها هم راه یافته اشت:
هندی: Hindi:�बाग़� ( bāġ )
آذری: Azerbaijani:�bağ
قزاقستانی و ازبکی : باغ و بواغ Kazakh:�бақ� ( baq ) , �бау� ( bau )
تورکی: Turkish:�bağ
References
Dehkhoda, Ali - Akbar� ( 1931– ) , “باغ”, in�Dehkhoda Dictionary Institute, editors, �Dehkhoda Dictionary� ( in Persian ) , Tehran:�University of Tehran PressMacKenzie, D. N. � ( 1971 ) , “bāɣ”, in�A concise Pahlavi dictionary, London, New York, Toronto: Oxford University Press
مارا در ایتا دنبال کنید
@iranaryan
چنانچه از فرسته و پیام های ما خرسند و خشنود هستید دیگران را نیز به اینجا فرا خوانید.

باغ در ترکی به معنای بند هست
مثال بیر باغ گوی ورین = یک بند سبزی بدهید
باغ و دوگون به معنی گره که کاربرد متفاوت دارند
باغلاماک یعنی بستن
دوگون لمک یعنی گره زدن
که گره در ترکی = دوگون
و بست و بند = باغلاماک
همچنین باغ در ترکی معنای بوستان دارد
واژه ( باغ ) واژه ای پارسی است که در زبان پارسی میانه - پهلوی نیز بکار می رفته است.
چنانکه در رویه هایِ 16 و 210 از نبیگِ ( فرهنگنامه کوچک پهلوی ) نوشته یِ ( دیوید مک کنزی ) آمده است:
باغباغ
باغ ریشه پارسی داره و همریشه با واژه راغ هست
واژه ای پارسی است ک از زبان های ایرانی ریشه گرفته نه ترکی
باغ یک واژه ی پارسی است که ریشه پارسی و سُغدی دارد ولی وارد ترکی هم شده و در ترکی برای این واژه معنی پیدا نشده
باغ واژه ای پارسی است که در پارسی پهلویBaĝ و در اوستایی Baga
غ از زبان های ایرانی به ویژه سغدی، پارسی، کوردی ریشه گرفته
واژه باغ ( باگا در پهلوی ) در همه ی زبانهای ایرانی وجود دارد و همراه با انبوهی از واژگان ایرانی دیگر از زبان ایرانی آذری به ترکی راه یافته و وارد ساختار فعل ترکی هم شده است.
باغ ریشه پارسی دارد و مراجعه کنید به دهخدا و معین . . . . به گفتن و تعصب های بی جای شما نیست که تمممام کلمات رو ترکی میدونید . . عزیزان ناراحت نشید ولی ترکی خودش شاخه ای از پارسیه . . . چون زبان و نوشتار عثمانی ها پارسی بوده . . دیگه سند از این محکم تر؟؟؟
انگلیسی"garden"
فرانسوی"jardin"
باغ یک واژه پارسی، پهلوی است که دیگران هم از آن استفاده کرده اند.
صورت فارسی میانه کلمه همان باغ و صورت فارسی باستان آن باگَ بوده است به معنی بخش یا تقسیم یا قطعه زمین زیر کشت.
باغ، واژه ای فارسی است که در پهلوی و سغدی نیز به همین شکل بکار برده می شده.
...
[مشاهده متن کامل]

معرب باگ=باغ=بگ=بغ
واژه بغداد دو نوع ریشه اصلی گوناگون داشته است. قابل اطمینان ترین موردی که توافق بیشتری بروی آن گردیده لفظی است که از ترکیب پارسی باستان با نام �باگا� داتا ) به وجود آمده که واژه پارسی میانه �بگدات / بگداد�از آن گرفته شده؛ و سرانجام به واژه فارسی امروزی و عربی �بغداد� تغییر یافته است. ریشه دیگر نیز از پارسی �باگ – داد� یا �بگ - دا - دو� ( ترجمه �باغ خداوند� ) گرفته شده است.
بغلان، افغانستان ( به لاتین: Baghlan ) یک شهر در افغانستان=بغ لان
بگرام ( بدون تغییر ) شهری باستانی در هشتاد کیلومتری شمال کابل و در ولایت ( استان ) پروان افغانستان است. بگرام از دو کلمه مشتق شده یعنی �باگ� و �رام� به مفهوم �باغ رام� یا �باغ خدا�.
بغداتی یکی از قدیمی ترین روستاها در منطقه تاریخی ایمرتی در کشور گرجستان است. نام آن دارای اصالت همان پایتخت عراق ، بغداد است.

باغ یک واژه ی پارسی ست که در فرهنگ واژگان اوستایی به شکل băga به ماناک share, property, garden در کتاب ریشه یابی علی نوری آمده است. . . . در فرهنگ واژگان اوستایی فریدون جنیدی و احسان بهرامی به دیسه ی ِِبغ= beqe باغ آمده است
باغ
1 ) اشتقاق واژه . واژه فارسی دری و میانه «باغ»؛ فارسی میانه مانوی b'w ( بویس، ص 26 ) ؛ سُغدی مسیحی g B' در اصل به معنای تکه یا پاره زمین، ( بنونیست، ص 105؛ گرشویچ، ذیل ش 1136 ) ؛ ختنی bؤga ( بیلی، ذیل واژه ) به معنای بخش، بهر؛ ارمنی bag ( ایوازیان، ص 21؛ آچاریان، ج 1، ص 373 ) با معانی تکه، بخش، سهم، میراث، با واژه گاهانی ga ¦ ba ، اسم خنثی به معنای بخش، بهر، برخ ( یسنا 51، بند 1؛ بارتولومه، ستون 952 ) و هندی باستان ga ¦ bha ، اسم مذکر به معنای بخش، ملک، بهر که در ترکیب ga ¦ mi - bha ¦ bhu ( مونیر ـ ویلیامز، ص 763، ذیل همین ترکیب؛ ترنر، ذیل ش 9430 ) به معنی قطعه زمین یا سهمی از ملک آمده است، برابر و همگی از ریشه باستانی bag * ( بخش کردن ) هستند که مصدر بَخْتَن در فارسی میانه و بخشیدن در فارسی نو به معنی بخش کردن از آن آمده است. نظیر همین گسترش معنایی در واژه عبری leq ¦ e ¤ h ( سهم، بخش ) که بعداً معنی کشتزار یافته ( و نباید با eqlum اَکّدی و حَقْل عربی به مفهوم مزرعه اشتباه شود ) و در ho klإros و tئmإros یونانی نیز دیده میشود ( ایرانیکا ، ذیل «باغ» ) ، وام واژه آرامی ¦ a ¦ g ¦ ba در تلمود به معنی زمین مشترک نیز از همین اصل است ( دالمان، ص 45 ) .
...
[مشاهده متن کامل]

واژه رَز در فارسی نو و میانه به معنی تاکستان ( احتمالاً از ریشه raod ( اوستایی «روییدن» ) ، در گویشهای طبری و خوانساری و گویشهای شمال غربی ایران مرادف واژه باغ و به همین معنی به کار میرود و بهترین شاهد آن ترکیب «خرمه رز» به معنای باغ خرّم، و «رزان» به معنی باغها و درختستانها، در تاریخ طبرستان است ( ج 1، ص 72، 300؛ کیا، ص 238 ) . کاربرد ترکیب Dadbaka - bag در کنار Dadbaka - ras و اطلاق آنها به زمین قابل کشت در اسناد یونانی اورامان از کاربرد همزمان باغ و رز به یک معنی از روزگار باستان حکایت دارد. هزوارش رز در فرهنگ پهلوی به صورت کَرْما ( درعربی کَرْم ) و در اسناد اورامان ونسا آمده است ( آیلرز و مایرهوفر، ص 92، آیلرز و شاپکا، ص 379 ) . واژه ایرانی پالیز که در فارسی نو به معنای مزرعه صیفی کاری است و در اصل به معنای مطلق باغ به کار میرفته و به صورت فالیز معرب شده، از صورت اوستایی pairi - za ¦ dae ( و صورت مفروض فارسی باستان paridayda * ) است که وام واژه یونانی hت Parؤdeisos به معنای «آغل صحرایی چارپایان» بهشت و نیز «فردوس» عربی برگرفته از آن است.
منابع: ابناسفندیار، تاریخ طبرستان ، چاپ عباس اقبال، تهران 1320 ش؛ اوستا. یسنا. گاثاها، مجموعه اوستا، گاثاها: سرودهای زرتشت ، گزارش پورداود، تهران 1354 ش؛ ماریا ایوازیان، وام واژههای ایرانی میانه غربی در زبان ارمنی ، تهران 1371 ش؛ محمدصادق کیا، واژه نامه طبری ، تهران 1316 ش؛
H. Acharian, Haieren Armatakan Bar aran , Yerevan 1971; H. W. Bailey, Dictionary of Khotan Saka , London 1979; Ch. Bartholomae, Altiranisches Wخrterbuch, Strasburg 1940; E. Benveniste, Grammaire Sogdienne , 2. e Partie, Paris 1929; M. Boyce, A word list of Manichean Middle Persian and Parthian , Leiden 1977; G. Dalman, Aramجisch - Neuhebrجisches wخrterbuch , Frankfurt 1901; W. Eilers, M. Mayrhofer, "kurdisch bu ¦ z und die indogermonisehe "Buchen" - Sippe. . . ", Mitteilungen fدr Die Anthropologische Gesellshaft Wien , 92 ( 1962 ) ; W. Eilers, V. Schapka, "Mitteliranische Mundarten" aus der Sammlung W. Eilers 1: Die Mundart von Chunsar , Wiesbaden 1976; Encyclopaedia Iranica, s. v. "Ba ¦ g ¦ " ( by W. Eilers ) ; I. Gershevitch, A grammar of Manichean Sogdian , Oxford 1961; M. Monier - Williams, A Sanskrit - English dictionary , Oxford 1976; R. L. Turner, A comparative dictionary of The Indo - Aryan languages , London 1973.
/ ایرج پروشانی /
2 ) سابقه . باغ از دیرینهترین روزگار وجود داشته و در همه تمدّنها از جایگاه با اهمیتی برخوردار بوده است. در قصص راجعبه آدم و حوا، این دو از بدو ظهور در باغ بودهاند ( برای مثال رجوع کنید به سفر پیدایش، 2: 8؛ بقره: 35 ) . قدیمیترین اشارهها به باغهای جهان، در برخی منابع تمدنهای کهن، چون مصر و چین، دیده میشود. وجود باغ در مصر قدیم از نقشهای آثار باستانی آن سرزمین پیداست. در طیوه ( = طیبه/ تِبای/ تِب ) ، شهر قدیم و مشهور مصر، در نقشه باغی متعلق به چهارده قرن پیش از میلاد، حوضی دیده میشود منقّش به مرغان و پرندگان دریایی که گرداگرد آن نقشهایی از گیاهان و درختان میوهدار و نهالها و بوتههای گل وجود دارد ( برای آگاهی از سابقه باغ در ایران رجوع کنید به ادامه مقاله ) .
در عصر اسکندر مقدونی، باغسازی در یونان پیشرفت بسیار کرد و باغهای زیادی در سرزمینهای یونانی ساخته شد. رومیها با اقتباس از باغهای یونانی، چه در اطراف ساختمانهای قدیم و چه به صورت مجزا، باغهای بسیاری احداث کردند. باغهای شهر رُم، که اغلب اقتباس از طرح باغهای شرقی است، نشانه توجه به زیباییهای طبیعی و نیز رفاه و ثروت طبقات متمکّن رومی است؛ بویژه آنکه آب وهوای شبه جزیره ایتالیا و فراوانی آب برای رشد و پرورش گل و گیاه مساعد بوده است. بر دیوارهای کاخ پمپئی، منظرههای زیبایی از باغ با نقش و نگار و به رنگهای مختلف دیده میشود. همچنین در تالار وسیع زیرزمینی آن باغچهای ساخته بودند با دیوارهای منقش به منظرههایی از باغهای سرسبز با درختان گل و میوه و پرندههای زیبا.
در قرن سیزدهم میلادی مارکوپولو به چین رفته و تفرجگاههای قوبیلای قاآن را دیده است. معمولاً در چین باغ به طور طبیعی به وجود میآید، و تصویرهایی که نقاشان چینی با هنرنماییهای خاص خود کشیدهاند، زیبایی آنها را با جلوههای خاصی نشان میدهد. باغهای ژاپنی به تأثیر از هنر باغسازی چینی ساخته شده است.
منابع : رجوع کنید به بخش باغ در سرزمینهای اسلامی، منابع ذیل «ه ».
/ عبداللّه چغتایی ( با اندکی تلخیص از: د. اردو ) /
3 ) باغ در نظر مسلمانان. اهمیت باغ در زندگی گذشته . . .

مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ٢٦)

بپرس