برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1578 100 1
شبکه مترجمین ایران

باران

/bArAn/

مترادف باران: بارش، ذهاب، مطر

معنی اسم باران

اسم: باران
نوع: دخترانه و پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: bārān) (در علوم زمین) قطره های آب که بر اثر مایع شدن بخار آبِ موجود در جو زمین ایجاد می شود، (در عرفان) باران کنایه از فیض حق تعالی و رحمت شامله اوست، که از عالم غیب بر ممکنات فایض گردد و ممکنات بر حسب مراتب استعداد، استفاضه نمایند غلبه عنایات را نیز که در احوال سالک حاصل شود از فَرَح و تَرَح باران گویند - قطره های آب که بر اثر مایع شدن بخار آب موجود در جوّ زمین ایجاد می شود و بر زمین می ریزد

معنی باران در لغت نامه دهخدا

باران. (اِ) ترجمه ٔ مطر وبا لفظ باریدن و دادن و زدن و گرفتن و خوردن و استادن و چکیدن و گذشتن مستعمل است. (آنندراج ). قطره های آبی که از ابر بر روی زمین میریزد و سبب حصول آن تحثر بخار آبی است که ابر از آن حاصل شده و بادهائی که از روی دریا میوزد چون مقدار زیادی بخار آب با خود دارند موجب باران میشوند. و آب باران جهت آشامیدن بسیار نیکوست و صابون بخوبی در آن کف میکند و برای آشامیدن این آب را نیز با صافی باید صاف کرد. (ناظم الاطباء). قطره های آب که از ابر فروچکد. بارش. کاخ. (برهان ). کاخه. اشک ابر. سرشک ابر. رُبْعة. رجوع به ربعه و لغت محلی شوشتر (نسخه ٔ خطی کتابخانه ٔ لغت نامه ) ذیل همین کلمه شود. باران ریزه ریزه کم ، رِش رِش. (ایضاً همان کتاب : رش رش ). رجوع به شعوری ج 1 ورق 180 شود. مَطَر. (ترجمان القرآن ) (منتهی الارب ). غَیْث. (ترجمان القرآن ) (تاج المصادر بیهقی ). عَفاء. قَطْر. قَطْره. رَجْع. (منتهی الارب ) (ترجمان القرآن ). حَیا. طَفَل. مَصْدة. نَزَل. وَسیق. نضیضة. ماعون. هَفاة. هَلّه. رِزْق. رَشَم. عُرْهوم. قَسْم. خَدَر. صَوْب. صَیوب. صَیّب. کِفَی ّ. وَدْق. (منتهی الارب ) :
عطات باد چو باران دل موافق خوید
نهیبت آتش و جان مخالفان پده باد.
شهید.
سپیده سیم رده بود و در و مرجان بود
ستاره ٔ سحری قطره های باران بود.
رودکی.
آن قطره ٔ باران بر ارغوان بر
چون خوی به بناگوش نیکوان بر.
کسائی.
بابر رحمت ماند همیشه دست امیر
چگونه ابر کجا توتکیش باران است.
عماره.
همانا که باران نبارد ز میغ
فزون زآنکه بارید بر سرْش تیغ.
فردوسی (از اسدی ).
چه باران بدی ناودانی نبود
بشهر [ ری ] اندرون پاسبانی نبود.
فردوسی.
ویحک ای ابر بر گنهکاران
سنگگ و برف باری و باران.
عنصری.
سر و رویم چون نیل ، زبان گشته تمنده
ز بالا در باران ، ز پس و پیش بیابان.
عسجدی.
صاعقه گردد همی وسیله ٔ باران.
ابوحنیفه ٔ اسکافی.
بنجشک چگونه لرزد از باران
چون یاد کنم ترا چنان لرزم. ...

معنی باران به فارسی

باران
قطره های آب که در نتیجه سرد شدن و مایع، شدن بخارهای آب موجود در جو زمین حاصل، میشود و به زمین می ریزد
( صفت اسم ) قطره های آبی که از ابر بر زمین فرو ریزد مطر .
دهی از لار
[volcanic rain] [زمین شناسی] بارانی که پس از فوران آتشفشان براثر میعان بخارهای همراه فوران می بارد متـ . باران فورانی eruption rain
( مصدر ) فرود آمدن باران نزول بارش باران باریدن .
( مصدر ) ایجاد باران کردن .
[supercooled rain] [علوم جَوّ] بارش به صورت مایع در دمای کمتر از انجماد
[acid rain] [شیمی] بارانی که حاوی اسیدهای حاصل از واکنش های شیمیایی در جوّ زمین است
( مصدر ) باران آمدن
[rain shadow] [مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست و جنگل] محدوده ای در بادپناه کوهستان که در آن میزان بارش کمتر است
[rain crust] [علوم جَوّ] نوعی برف پوسته ناشی از یخ زدن دوبارۀ بلورهای سطحی برف که بارش باران آنها را ذوب یا نم دار کرده است
( مصدر ) طلب باران کردن استسقا.
( اسم صفت ) آنچه باران بدان رسیده و تر کرده باشد : کشت باران دیده .
[interception , interception loss] [مهندسی منابع طبی ...

معنی باران در فرهنگ معین

باران
( اِ.) قطره های آبی که به صورت پیاپی از ابر می بارد. مجازاً: ریزش فراوان و پیاپی چیزی . ، ~ آمدن و خون شستن کنایه از: بلای عظیم آمدن و باعث قتل عام شدن .

معنی باران در فرهنگ فارسی عمید

باران
(زمین شناسی) قطره های آب که در نتیجۀ سرد و مایع شدن بخارهای آب موجود در جو زمین حاصل می شود و بر زمین فرو می ریزد.
* باران بهاری: بارانی که در فصل بهار بیاید.
* باران مصنوعی: بارانی که با پخش کردن مواد شیمیایی بر فراز ابرها به وسیلۀ هواپیما به وجود آید.
* باران سرخ: بارانی که لکه های سرخ بر زمین باقی می گذارد و آن به علت وجود ذرات غباری است که از بعضی صحراها به خصوص صحراهای افریقا به طبقات بالای جو رفته و با قطره های باران به زمین فرو می ریزد.
هر چه باران به آن رسیده و تر شده باشد.
= بارش سنج
پناهگاه و هرجایی که از باران به آن پناه ببرند.
سایه بان و هرچه مانع ریختن باران بر سر مردم باشد.
اشک بار، اشک ریز: در میان آب و آتش هم چنان سرگرم توست / این دل زار نزار اشک بارانم چو شمع (حافظ: ۵۹۴).
۱. فروریختن چیزی از جایی به شکل فرو ریختن ستارگان: از شاخ شکوفه ریز گویی / کرده ست فلک ستاره باران (خاقانی: ۳۴۵).
۲. (صفت) پُرستاره.
عمل ریختن گلوله های پیاپی توپ یا تفنگ بر مواضع دشمن.

باران در دانشنامه اسلامی

باران
باران قطره های آب، در حال فرو چکیدن از ابر است؛ که در این مقاله نظرات دانشمندان یونانی و اسلامی درباره ماهیت و فرایند بارش باران، رابطه شبنم و باران، خواص دارویی باران و همچنین باران در قرآن و روایات و جایگاهش در فقه اشاره می شود.
باران ، از پدیده های جوی که بیشتر طبیعی دانان قدیم (از یونانیان گرفته تا مسلمانان ) در مبحث آثار علوی از آن بحث کرده اند. آراء دانشمندان دوره اسلامی درباره باران و دیگر آثار علوی ، از عقاید دانشمندان یونان ، به ویژه ارسطو، تئوفراستوس و مؤلف الآراء الطبیعیه تأثیر بسیار گرفته بود.
← آناکسیمنس
شبنم و شبنم یخ زده و رابطه آن با باران و برف را از دیدگاه دانشمندان یونانی و طبیعی دان های اسلامی می آوریم.
← ارسطو
گفتنی است که برخی از طبیعی دانان میان ِ پدید آمدن زمین لرزه و باراش باران بسیار و نیز نباریدن باران در مدت طولانی (خشک سالی ) رابطه قائل می شده اند.مثلاً آناکسیمنس می پنداشت که بارش ِ باران های سنگین و طولانی یا خشک سالی موجب شکسته شدن زمین های مرتفع (یا قلل کوه ها) و سقوط آن ها بر زمین های پست می شود و این سقوط نیز زمین لرزه را پدید می آورد.دموکریتوس نیز بر آن بود که زمین پر از آب است و هر گاه بارش باران آنچنان باشد که آب باران نتواند در گودال های زمین جای گیرد، ناگزیر از آن گودال ها خارج می شود؛ نیز هر گاه بر اثر خشک سالی زمین ناحیه ای خشک شود، آب از جاهای پرتر به جاهای خالی آن هدایت می شود و در هر دو حالت انتقال مقادیر فراوان آب زمین لرزه را پدید می آورد.ارسطو در رد نظریه این دو آورده است که زمین لرزه معمولاً در نواحی مشخص روی می دهد، در حالی که خشک سالی یا بارش باران در این نواحی تفاوت محسوسی با سایر نقاط ندارد. ارسطو خود نیز به تأثیر بارش باران در پدید آمدن زلزله اشاره می کند. به نظر وی بارش باران بر زمین (که ذاتاً خشک است ) و سپس تابش آفتاب و گرمای درونی زمین ، مقادیر فراوانی باد در داخل و بیرون زمین پدید می آورد که موجب پدید آمدن زلزله می شود. زمین لرزه غالباً در بهار یا پاییز و هنگام باران یا خشکی شدید (یا خشک سالی ) روی می دهد، زیرا در این مواقع مقادیر بسیاری بخار تولید می شود. المپیدروس پس از رد نظرات آناکسیمنس و دموکریتوس ، بر نظریه ارسطو در این باره صحه گذ ...


باران در دانشنامه ویکی پدیا

باران
باران (پارسی میانه: واران) قطرات آب ریزی است که در نتیجه فشردگی بخار آب موجود در جو زمین شکل می گیرد و هنگامی که به اندازه کافی سنگین شد تحت تأثیر نیروی گرانش سقوط می کند.
باروری ابرها
باران مؤلفه مهم چرخه آب محسوب می شود و نقش مهمی را در شکل گیری آب های شیرین سطح زمین ایفا می کند.باران شرایط مطبوعی را برای ایجاد و حفظ زیست بوم های متنوع طبیعی فراهم و بهره برداری های انسانی را مانند تولید محصولات کشت زمینی و تولید برق در نیروگاه ها را هموار می سازد.
وقتی هوای گرم به بالای آسمان صعود می کند، بخار آب را هم همراه خودش به بالا به داخل آسمان می برد. در بالای آسمان، بخار آب سرد می شود و قطره های آب دور ذرات ریز گرد و غبار موجود در هوا تشکیل می شود. مقداری از بخار آب هم به شکل کریستال های ریز یخ منجمد می شود که قطرات آب سرد شده را جذب می کند. قطرات به شکل کریستال های یخ، منجمد می شود و کریستال های بزرگ تری را تشکیل می دهد که ما آن ها را برف ریزه می نامیم. موقعی که برف ریزه ها سنگین می شوند، پایین می افتند. برف ریزه ها در مسیرشان رو به پایین با هوای گرم تر برخورد می کنند و ذوب می شوند و به صورت قطرات باران در می آیند.
قطر قطرات باران معمولأ بیش از ۰/۵ میلی متر است و قطرات بین ۰/۲ - ۰/۵ میلی متر را بارانک یا ریزباران نم نم باران میگویند که نوعی از  بارش است. نم نم باران به وسیلهٔ ابر پوشنی و ابر پوشن کومه ای تولید می شود. در بسیاری از موارد قطره های کوچکتر از ۰/۲ میلی متر عمومأ پیش از رسیدن به زمین بخار می شود. کد متار برای نم نم باران DZ است. بیشتر باران ها دارای قطره هایی بین ۱ و ۲ میلی متر هستند اما در بعضی طوفانها قطرات بزرگتراز ۵ میلی متر نیز دیده شده است.
عکس باران
باران (به انگلیسی: The Rain) نام چهارمین آلبوم موسیقی از مجموعه چهار آلبوم حاصل همکاری هنرمندانِ گروه موسیقی غزل است. این آلبوم تلفیقی از موسیقی کلاسیک ایرانی و هندی می باشد.کیهان کلهر در این اثر کمانچه، شجاعت حسین خان، سی تار و ساندیپ داس طبلا می نواز ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

باران در دانشنامه آزاد پارسی

باران (rain)
نوعی بارش، که در آن قطره های مجزّای آب از ابر به زمین می ریزد. این قطره ها براثر تجمّع قطره های ریزی تشکیل می شوند که از میعان بخار آب موجود در هوا به وجود می آیند. میعان بخار آب، معمولاً، نتیجۀ بالارفتن و خنک شدن هواست. باران به سه صورت تشکیل می شود: باران جبهه ای (یا چرخندی)باران کوهستانو باران همرفتی. باران جبهه ای در مرز یا جبهه ای بین یک تودۀ هوای گرم استوایی و یک تودۀ هوای سرد قطبی می بارد. بخار آب موجود در هوای گرم سرد می شود میعان می کند و ابر و باران تشکیل می دهد. باران کوهستان هنگامی می بارد که جریان هوا از رشته کوهی عبور کند. در این حالت هوا سرد می شود و باران می بارد. باران همرفتی که در اقلیم های گرم می بارد بر اثر بالا رفتن و خنک شدن ناگهانی هوایی می بارد که در نتیجۀ مجاورت با گرمای شدید سطح زمین گرم شده است. در این حالت بخار آب موجود در هوا میعان می کند و در نتیجه باران شدیدی می بارد. باران همرفتی معمولاً با طوفان تندریهمراه است و شدت آن در نواحی شهری به سبب دمای بالا بیشتر است.

نقل قول های باران

باران
• «آبان ماه را بارانکی، دی ماه را برفکی، فروردین ماه شب ببار روز ببار.» -> ضرب المثل فارسی
• «آن کریم است کو چو ابر بهار// چون بریزد بخندد آخر کار// نه چو ابری که در زمستان ها// رو کند ترش وقت باران ها» -> مکتبی شیرازی
• «ابر اگر آب زندگی بارد// هرگز از شاخ بید بر نخوری» -> سعدی
• «ابر با آن تیره رخساری که پوشد روی روز// مردم چشم است دهقان را ز باران داشتن» -> قاآنی شیرازی
• «ابر باید که به صحرا بارد// زان چه حاصل که به دریا بارد» -> عبدالرحمن جامی
• «ابر شو تا که چو باران ریزی// بر گل و خس همه یکسان ریزی» -> عبدالرحمن جامی
• «اگر باران به کوهستان نبارد// به سالی دجله گردد خشک رودی» -> سعدی
• «باران آمد ترک ها به هم رفت.» -> ضرب المثل فارسی
• «باران از سنگ دریغ نیست و صحبت از ناپذیر دریغ است.» -> خواجه عبدالله انصاری
• «باران به صبر پست کند گرچه// نرم است روی آن که خارا را» -> ناصرخسرو
• «باران که در لطافت طبعش خلاف نیست// در دشت لاله روید و در شوره زار خس» -> سعدی
• «باران که می بارد، تو می آیی / باران گل، باران نیلوفر / باران مهر و ماه و آیینه / باران شعر و شبنم و شبدر» -> احسان خواجه امیری
• «به دعای گربه سیاه باران نمی آید.» -> ضرب المثل فارسی
• «به نرمی ظفر جوی بر خصم جاهل// که کُه را به نرمی کند پست باران» -> ناصرخسرو
• «به هنگام سختی مشو ناامید// از ابر سیه بارد آب سپید» -> نظامی
• «باز باران / با ترانه / با گوهر های فراوان / می خورد بر بام خانه / من به پشت شیشه تنها ایستاده /: در گذرها / رودها راه اوفتاده.» -> گلچین گیلانی
• «پند به نادان، باران است در شوره زار.» -> سعدی
• «چشمه از سنگ برون آید و باران از میغ// انگبین از مگس نحل، دُر از دریابار» -> سعدی
• «چو بسپردم من اندر تشنگی جان// مباد اندر جهان یک قطره باران» -> فخرالدین اسعد گرگانی
• «خزان زندگی من فرارسیده، می خواهم مثل درختان باروری باشم که با یک تکان میوه های لذیذ هم چون باران از آن می ریزد.» -> لودویگ وان بتهوون
• «دانای بی عمل، ابر ...

باران در جدول کلمات

باران
مطر
باران اندک
رش, رش, رشن
باران بهاری
وسمی
باران پیاپی
دیمه
باران تند و شدید
وابل
باران تند و کم دوام
رگبار
باران خودمانی
فلس
باران ریز
طل
باران ریز و پراکنده
نم نم
باران ریزه
رش

معنی باران به انگلیسی

hydrometeor (اسم)
تگرگ ، وجود بخاراب در هوا ، باران ، برف
rain (اسم)
بارش ، باران ، بارندگی

معنی کلمه باران به عربی

باران را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مارال آلا
چرخش آب
روژان
به معنی نعمت
ساناز
به معنی آرامش
رویا
اسم خیلی ارامش بخشیه
Baran
به معنی روح و روان،به معنای اسمان💧💦💦☔️☔️☔️🌧🌧🌧🌧
Baran.bt
به معنی رحمت الهی
مبینا
باران فقط اسم دختر لطفا درستش کنید
روژان
باران یعنی رحمت خداوند بر زمینیان و اشاره به فضل و رحمت حق تعالی.و از مراحل رسیدن سالک به عرفان
مژگان
تنها اسمی که هیچ وقت تکراری نمیشه.باران نوید بخش امید و برکت و وسعت رزق.اسمی که هزار بار هم بشنوم برام قشنگه.اگر خدا بهم دختر بده اسمش رو باران خانم میذارم
مامان باران
باران یعنی رحمت آسمانی که از طرف خداوند به زمینیان عطا میشود. هدیهٔ آسمانی
رسم آزادی
به عشق نام توسامان گرفته ام جانا
برای عصرظهورت زمان گرفته ام، جانا
"به راه آمدنت دیده صید ره کردم"
نشانه ات زترنم باران گرفته ام،جانا
باران
به نظر من اسم من معنی کامل آرامش هستش ولی چون هم اسم پسرودختر هستش نارا حتم که چرا باران باید اسم پسر هم باشه آخه هر وقت پسر خالم عرفان منو میبینه میگه اسم تو پسرونست. لطفن پاسخ دهید
باران
اسم من باران هست و من خیلی اسمم را دوست دارم ولی موندم که باران هم اسم دخترونه هست وهم اسم پسرونه، معنی اسم من واقعی زندگی و عشق و........
مرجان
یکی از مراحل عرفان که صوفی طی میکند.اسمی فلسفی و زیبا
باران
اسم باران به معنای پاکیزگی هستش اسم باران فقت برای دختران است
باران
من فکرمی کنم اسمم به معنای پاکیزگی هستش
باران
اسم من هم باران هست این اسم فقط برای دختر ها به کار برده میشه
بارو
بارو : بارو اسم دخترانه لری است . بارو به معنای باران است .
محمد
باران به معنی لطف و هدیه آسمانی و از اسامی فوق العاده زیبای دخترانه
علیرضا
در زبان پارتی :واران
باران
باران یعنی لطافت هدیه آسمانی
باران
بارن اسم دختر یا پسر معنی خوبش رو از دست نمیده پدرومادرم میگن معنی اسمم رحمت الهی مورد نیاز تمامی جهان است
مهناز
پاك است و پاكي و تميزي و طراوت را مي آورد
نگاه لطف پروردگار را برهمه بندگانش يادآور است وتجلي الرحمن والرحيم است
بستن چشم و خيس شدن زير باران و لغزش قطراتش در روي صورت شادي و پرواز روح وارامش است
باران
اسم بسیار زیبایی است و اینکه دخترونه ست یا پسرونه ست از زیبایی و لطافت اسم کم نمیکنه.
به معنی رحمت آسمانی ، پاکیزگی ، طراوت و لطافت است.
مینا
این اسم تکراری هستش و بنظرم جالب نیس
باران اصلا نباید اسم میشد
مثل اینکه اتشفشان بشه اسم
یا سیل بشه اسم
یا باد اسم دختر باشه ایشششش
باران چرته و اصلا از این اسم داغون ، قدیمی و مزخرف خوشم نمیاد
مامانم میخواست اسم منو بذاره باران ولی بابام نذاشت
هرموقع مامانم نگام میکنه میگه اسمت زشته اسم باران قشنگ تره...هه مامانم اشتباه میکنه اسم خودم از همه عالم بهتره
مامان باران
تقریبا همه آدما عاشق باران هستن
کمتر شاعری هست که توی اشعارش این کلمه زیبا روبه کارنبرده باشه
البته افرادی هم ممکنه دوست نداشته باشن اما حق توهین هم ندارن
همراز
به معنای طراوت
علی باقری
باران: باران در پهلوی در ریخت واران wārān بکار می رفته است . ))
((جهان را چو باران به بایستگی
روان را چو دانش به شایستگی))
(نامه ی باستان ، جلد اول ، میر جلال الدین کزازی ، 1385، ص 296.)
باران
باران آرامشه....قشنگه...صداش قشنگن...حس رهایی....آزادی...لطافت... معنی اسم باران فراتر از اون چیزیه که واقعا هست و خوشحالم که اسمم بارانه اونایی که از این اسم خوششون نمیاد مجبور نیستم سرچ کنن و نظر بدن یا باید دیدشونو عوض کنن
بارانباران یعنی آرامش ... لطافت... طراوت...زندگی ...لطف خدا
ناشناس
درست حرف بزن
باران
باریدن باران، اسمی دخترانه
ذهابی
باران : معنی: قطره‌های آب که بر اثر مایع شدن بخار آبِ موجود در جو زمین ایجاد می‌شود .

مترادف باران: بارش، ذهاب، مطر .
ذهابی
باران به معنی رحمت آسمانی ، مایه حیات ، زندگی بخش ، طراوت و لطافت است.

ذهاب مترادف باران است . ذهابی از طایفه خوب و نجیب حسنوند است. ذهابی از خرم آباد.
دریا
اسم من دریا هستش معنی دریا و باران زیاد تفاوتی با هم نداره دریا هم به معنی آب هستش باران هم همینطور ولی اینکه من از اسمم خیلی راضیم چون اسمم با آب سر کار داره و منم از اب خیلی خوشم میاد🙏
مرضیه
باران
باران به معنای: قطره‌های آب که بر اثر مایع شدن بخار آبِ موجود در جو زمین ایجاد می‌شود؛ (در عرفان) باران کنایه ازفیض حق تعالی و رحمت اوست. غلبه عنایات را نیز که در احوال سالک حاصل شود از فَرَح و تَرَح باران گویند.
ریشه مربوط به: فارسی
سالیز
یامور = باران ، یامور اسم دختر با ریشه ترکی است .
باران
وقتی باران می بارد یعنی اسمان به گریه می افتد...
باران
باران اسم دختر ایرانی ولی در ترکیه اسم پسر هم باران میزارن....
وقتی بارون میباره به این معنا است که اسمان دلش گرفته دار گریه می کنه
Farhood
باران، هوای بارانی
!come in out of the wet
بیا تو و از باران بگریز!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• باران خواننده زن   • باران عاشقانه   • باران اهنگ   • باران ببار   • متن باران   • باران بهاری   • باران شعر   • باران خواننده ویکی پدیا   • معنی باران   • مفهوم باران   • تعریف باران   • معرفی باران   • باران چیست   • باران یعنی چی   • باران یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی باران

کلمه : باران
اشتباه تایپی : fhvhk
آوا : bArAn
نقش : اسم
عکس باران : در گوگل

آیا معنی باران مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )