برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1426 100 1

اهل ذمه

معنی اهل ذمه در لغت نامه دهخدا

اهل ذمه. [ اَ ل ِ ذِم ْ م َ / م ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) کافران مطیع پادشاه اسلام ، و گاهی عبارت از رعیت باشد. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). کافری که در پناه اسلام باشد. ذمی. زنهاری. پناه آور. رجوع به البیان و التبیین ج 2 ص 35 و تاریخ تمدن جرجی زیدان ج 4 ص 101 و 121 و برای احکام فقهی آن رجوع به کتاب شرایع الاسلام شود.

معنی اهل ذمه به فارسی

اهل ذمه
کافران مطیع پادشاه اسلام

اهل ذمه در دانشنامه اسلامی

اهل ذمه
اهل ذمه یا ذمی (کافر ذمی) به اهل کتاب متعهد به شرایط پیمان ذمه اطلاق می شود. از این موضوع در باب جهاد بحث شده است و در باب‏های خمس، تجارت، ایلاء، وکالت، شهادت، حدود، قصاص و دیات به مناسبت از آن سخن رفته است.
کافران دو گروه‏اند: اهل کتاب (کتابی) و غیر اهل کتاب.

← تکلیف اقسام کفار در قبال اسلام
عقد ذمه از ایجاب و قبول تشکیل شده و با هر لفظی که بیانگر مقصود باشد، می‏توان آن‏ها را ادا کرد.

← طرفین قرارداد ذمه
تعهد پرداخت جزیه به دولت اسلامی، پرهیز از هر آنچه با امان و صلح منافات دارد-مانند تصمیم بر جنگ-پرهیز از آزار رساندن به مسلمانان، تظاهر نکردن به محرمات اسلامی، خودداری از احداث معبد-مانند کلیسا-زدن ناقوس و پایبندی به قوانین و مقررات دولت اسلامی ، از شرایط ذمه است.
شرط اول و آخر باید در عقد ذمه ذکر گردد و در صورت عدم ذکر آن، عقد منعقد نمی‏شود.
مخالفت با شرط دوم موجب بطلان عقد است، هرچند در عقد ذکر نشده باشد.
مخالفت با سایر شرایط در صورتی که در عقد ذکر شده باشد عقد را باطل می‏کند، لیکن در صورت عدم ذکر در عقد، آیا عقد به صرف مخالفت با آن شرط باطل می‏شود یا نه، اختلاف است.

احکام اهل ذمه
...
اهل ذمه
این صفحه مدخلی از قرآن کریم">دائرة المعارف قرآن کریم است
غیرمسلمانان مقیم در سرزمین اسلامی، به موجب قرارداد ذمّه.
اهل در لغت به معنای خانواده، شایسته و سزاوار، ساکن، پیرو کیش یا نظر یا طریقه ای خاص و نیز معانی دیگر و ذمّه از ریشه «ذ ـ م ـ م» به معنای سرزنش کردن آمده است. به نوشته ابن فارس عهد و پیمان را از آن رو ذمام گفته اند که انسان با زیر پا گذاشتن آن سرزنش می شود.
ابوعبید ذمّه را به معنای امان دانسته و برخی دیگر آن را به معنای عهد و ضمان می دانند
ذمه در اصطلاح فقه عقد و قراردادی است که میان مسلمانان و برخی از غیرمسلمانان منعقد می گردد و به موجب آن، این افراد ملزم به پرداخت جزیه و رعایت شرایطی دیگر شده و در برابر، حکومت اسلامی موظف است از مال، جان و دیگر حقوق آنان حراست کند.
به کسانی که این قرارداد با آنان منعقد می گردد «اهل ذمّه» می گویند. سبب نامگذاری اهل ذمّه ...

اهل ذمه در دانشنامه آزاد پارسی

اهل ذمّه
رجوع شود به:اهل کتاب

ارتباط محتوایی با اهل ذمه

اهل ذمه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مستامن   • ذمه در حقوق   • شرایط ذمه   • معاهد   • مستامن یعنی چه   • بر ذمه   • کافر غیر ذمی   • کافر مستامن   • معنی اهل ذمه   • مفهوم اهل ذمه   • تعریف اهل ذمه   • معرفی اهل ذمه   • اهل ذمه چیست   • اهل ذمه یعنی چی   • اهل ذمه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اهل ذمه
کلمه : اهل ذمه
اشتباه تایپی : hig bli
عکس اهل ذمه : در گوگل

آیا معنی اهل ذمه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )