برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1527 100 1
شبکه مترجمین ایران

امام جماعت

/'emAmjamA'at/

برابر پارسی: پیشنماز

معنی امام جماعت در لغت نامه دهخدا

امام جماعت. [ اِ م ِ ج َ ع َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) پیشنماز :
اگر امام جماعت طلب کند امروز
خبر دهید که حافظ به می طهارت کرد.
حافظ.
و رجوع به ترکیبات امام شود.

معنی امام جماعت به فارسی

امام جماعت
پیشنماز

امام جماعت در دانشنامه اسلامی

امام جماعت
امام جماعت به معنی پیش نمازاست واز آن در باب صلاة، سخن رفته است. ومهم ترین مباحث آن عبارت است از:
امام جماعت باید عاقل
جواهر الکلام،ج ۱۳، ص ۳۲۳.    
موارد جواز وعدم جوازامامت در نماز ، به صورت زیر می باشد؛

موارد عدم جواز در امامت
۱)امامت ممیّز در آستانه ی بلوغ ، به قول مشهور، جایز نیست.
جواهر الکلام،ج ۱۳، ص ۳۲۵.    
...
امام جماعت
امام جماعت یا پیش ْنَماز کسی است که در نماز جماعت جلو می ایستد و دیگران به او اقتدا می کنند. در فقه، امام جماعت باید واجد شرایطی باشد که مهمترین آنها عادل بودن است.
در فقه شیعه برای امام جماعت شرایطی ذکر شده است. این شرایط عبارتند از:
بنابراین، در موارد ذیل نماز جماعت درست نیست:
امام جماعت
این صفحه مدخلی از فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام است
از آن در فقه در باب صلات سخن رفته و مهم ترین مباحث آن عبارت است از:
امام جماعت باید عاقل، بالغ، مؤمن (شیعه دوازده امامی)، عادل، حلال زاده و در صورت مرد بودن همه یا بعضی از نمازگزاران مرد باشد.
امامت ممیز در آستانه بلوغ به قول مشهور و نیز نشسته برای ایستاده، همچنین امی (کسی که قرائت نماز را نمی داند) و لال برای غیرهمسانشان و به قول مشهور، امامت کسی که حرفی را به جای حرفی دیگر تلفظ می کند - مانند تلفظ سین به جای شین - جایز نیست. به قول مشهور، امامت زن برای زن در صورت دارابودن سایر شرایط امام جماعت، جایز است.
به قول مشهور، امامت این افراد کراهت دارد:
برخی امامت اسیر، بافنده، حجامت گر، دباغ، نگهدارنده بول خود و نیز امامت ناقص برای کامل و کامل برای کامل تر را مکروه شمرده اند.
اگر بعد از نماز، بطلان نماز امام به جهت نداشتن شرط صحت مانند طهارت و اخلال در ارکان یا بطلان امامت او به جهت فسق یا کفر محرز گردد، نماز مأموم به قول مشهور صحیح است. لیکن در صحت نماز وی در فرض علم به بطلان امامت پیش نماز به جهت نداشتن سایر شرایط جز فسق و کفر، اختلاف می باشد.
در صورت علم ...

امام جماعت در جدول کلمات

پشت سر امام جماعت نماز خواندن
اقتدا

امام جماعت را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• شرایط امام جماعت از نظر رهبری   • ویژگی های امام جماعت   • عدالت امام جماعت   • شرایط عدالت امام جماعت   • شرایط امام جماعت سیستانی   • شرایط امام جماعت. خامنه ای   • شرایط امام جماعت زن   • شرایط امام جماعت شدن   • معنی امام جماعت   • مفهوم امام جماعت   • تعریف امام جماعت   • معرفی امام جماعت   • امام جماعت چیست   • امام جماعت یعنی چی   • امام جماعت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی امام جماعت

کلمه : امام جماعت
اشتباه تایپی : hlhl [lhuj
آوا : 'emAmjamA'at
نقش : اسم
عکس امام جماعت : در گوگل

آیا معنی امام جماعت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )