برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1424 100 1

ارجاسپ

معنی اسم ارجاسپ

اسم: ارجاسپ
نوع: پسرانه
ریشه اسم: اوستایی-پهلوی
معنی: دارنده اسب با ارزش، از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه توران و چین در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی

ارجاسپ در دانشنامه ویکی پدیا

ارجاسپ
اَرجاسپیا اَرجاسب یکی از شاهان خیون ها است که تیره ای از اقوام باستان بودند. در شاهنامه پادشاه ترکان چین و توران است. تبارنامه های گوناگونی برای او آورده اند. طبری او را پسر شاوسپ، برادر افراسیاب نوشته است. در مجمل التواریخ او را نوهٔ افراسیاب دانسته اند؛ ولی بلعمی او را برادر افراسیاب آورده است.
فهرست تورانیان در شاهنامه
پادشاهی او هم زمان با پادشاهی گشتاسپ و کیش زرتشت در ایران است. زرتشت دین خود را به گشتاسپ عرضه داشت و گشتاسپ او را پذیرفت، اما ارجاسپ به این بهانه که گشتاسپ آیین کهن را رها کرده به ایران می تازد.
در این یورش چندین نفر از خویشان گشتاسپ همچون پسرش زریر در این جنگ کشته می شود، ولی در پایان، اسفندیار پسر بزرگ گشتاسپ در هزیمت سپاه ارجاسپ از ایران کامیاب می شود. در نوشته پهلوی یادگار زریران، ارجاسپ دستگیر، قطع عضو شده، و سپس آزاد می شود؛ ولی در شاهنامه او از چنگ ایرانیان می گریزد. شکست ارجاسپ را گویند که در کوه مَد-فْرَیاد مابین پَدِشْخْوارگر و کومیش رخ داده است.
سال ها پس از ماجرای فوق، گشتاسپ به اسفندیار بدبین شده و او را در دژ گنبدان زندانی می کند و خودش هم از بلخ پایتخت ایران راهی سیستان می شود. ارجاسپ با شنیدن دربند بودن اسفندیار و نبودن گشتاسپ در بلخ بار دیگر به ایران می تازد و لهراسپ، پدر گشتاسپ را کشته و دختران گشتاسپ که به آفرید و همای نام داشتند اسیر و به رویین دژ می برد. گشتاسپ در پایان به پیشنهاد وزیر خود جاسپ، اسفندیار را از بند رها و اسفندیار با عبور از هفت خوان اسفندیار به رویین دژ رسیده ارجاسپ را می کشد و خواهران خود را از بند او می رهاند.
عکس ارجاسپ


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارجاسپ در دانشنامه آزاد پارسی

اَرجاسْپ
در شاهنامۀ فردوسی ، نوادۀ اَفراسیاب و پادشاه توران و معاصر کِی گُشتاسب کیانی و زَردُشت . اَرجاسپ به سبب جنگ های بسیارش با ایرانیان و نیز به سبب بنانهادن دژی مستحکم با نام رویین دژ مشهور است . در یکی از این جنگ ها شماری از برادران و پسران گشتاسپ کشته شدند. لُهراسپ ، پدر گُشتاسپ، را نیز که از فرمانروایی دست شسته و در بَلخ گوشه گرفته بود، کشت . یکی دیگر از رویدادهای معروف روزگار او اسیرشدن هُمای و بِه آفرین ، دختران گشتاسپ ، به دست اوست . سرانجام اِسفَندیار به رویین دژ حمله برد، خواهران خود را رهانید و ارجاسپ را به خونخواهی پدر و برادرانش کشت.

ارتباط محتوایی با ارجاسپ

ارجاسپ را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی سیریزی
دارنده اسب ارزنده ( ارجاسب)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ارجاسپ   • مفهوم ارجاسپ   • تعریف ارجاسپ   • معرفی ارجاسپ   • ارجاسپ چیست   • ارجاسپ یعنی چی   • ارجاسپ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ارجاسپ
کلمه : ارجاسپ
اشتباه تایپی : hv[hs~
عکس ارجاسپ : در گوگل

آیا معنی ارجاسپ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )