برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1511 100 1
شبکه مترجمین ایران

احمد بن علی نجاشی

احمد بن علی نجاشی در دانشنامه اسلامی

احمد بن علی نجاشی
ابوالحسن احمد بن علی نجاشی از اساتید و بنیان گذاران «علم رجال» است که در اواخر قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم می زیست. متأسفانه از جزئیات زندگی اش همچون زادگاه، سفرها و ... اطلاع دقیقی که نگاشته خود وی یا معاصرانش باشد در دست نیست. از این رو با استفاده از شواهد و قراین و با توجه به آثاری که از او به یادگار مانده است، سعی گردیده از میان اقوال و نظرات مختلف، نظر و قولی که به حقیقت نزدیک تر است برگزیده و به پیشگاه دوست داران علم و عالمان راستین تقدیم گردد.
وی با راهنمایی پدر دلسوز و اندیشمندش فراگیری دانش و معارف دین را در مسجد محله آغاز کرد او در مدتی کوتاه با حضور پیوسته در مسجد «نفطویه نحوی» (معروف به مسجد لؤلؤی) نزد امام جماعت مسجد روخوانی قرآن را فرا گرفت.
← مدرسه اهل بیت
از آنجا که شناخت راویان و به دست آوردن تخصص لازم در این رشته مبتنی بر شنیدنی های زیاد و مراجعه به اساتید بزرگ این فن است، نجاشی برای کسب مهارت در این رشته، از دریای دانش اساتید بسیاری بهره برد و از دست مبارک آنان به دریافت اجازه نقل روایت مفتخر گشت و در دانش رجال تخصص افزون یافت. حال به اختصار از آن بزرگان نام می بریم:۱. علی بن احمد بن عباس نجاشی (پدر نجاشی): نجاشی بعضی از کتاب های شیخ صدوق را نزد پدرش خواند و از دست او اجازه نقل روایت کتاب های شیخ صدوق نایل آمد. ۲. احمد بن محمد بن عمران معروف به «ابن جندی» (۳۰۵ـ۳۹۶). ۳. احمد بن محمد بن موسی معروف به «ابن صلت اهوازی» (۳۲۴ـ۴۰۹) ق. ۴. احمد بن عبدالواحد بن احمد بزاز معروف به «ابن عبدون» یا «ابن حاشر» (۳۳۰ـ۴۲۳) ق.۵. احمد بن علی بن عباس سیرافی معروف به ابن نوح سیرافی. ۶. ابواسحاق ابراهیم بن مخلد (۳۲۵ ـ ۴۱۰).۷. ابوالحسن اسد بن ابراهیم بن کلیب (متوفی ۴۰۰) ق.۸. القاضی ابوعبدالله جعفی.۹. ابوالحسین بن محمد بن ابی سعید.۱۰. حسن بن احمد بن ابراهیم (۳۳۹ـ۴۲۶) ق.۱۱. حسن بن احمد بن محمد معروف به «ابن هیثم عجلی».۱۲. حسن بن محمد بن یحیی فحام (متوفی ۴۰۸) ق.۱۳. ابو عبدالله حسین بن عبیدالله غضائری (متوفی ۴۱۱) ق. نجاشی از این استادش که شنیدنی های زیاد داشت و آگاه به زندگی راویان حدیث بود، به دریافت اجازه نقل حدیث نایل آمد. ۱۴. حسین بن احمد بن موسی.۱۵. حسین بن جعفر بن محمد مخزومی معروف به «ابن خمر ...

احمد بن علی نجاشی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی احمد بن علی نجاشی   • مفهوم احمد بن علی نجاشی   • تعریف احمد بن علی نجاشی   • معرفی احمد بن علی نجاشی   • احمد بن علی نجاشی چیست   • احمد بن علی نجاشی یعنی چی   • احمد بن علی نجاشی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی احمد بن علی نجاشی

کلمه : احمد بن علی نجاشی
اشتباه تایپی : hpln fk ugd k[had
عکس احمد بن علی نجاشی : در گوگل

آیا معنی احمد بن علی نجاشی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )