برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1674 100 1
شبکه مترجمین ایران

ابلیس

/'eblis/

مترادف ابلیس: اهریمن، دیو، شیطان

برابر پارسی: اهریمن، کخ ژنده

معنی ابلیس در لغت نامه دهخدا

ابلیس. [ اِ ] (اِخ ) (ظ. از کلمه ٔ یونانی دیابلس ) لغویون عرب آنرا از ماده ٔ ابلاس به معنی نومید کردن یا کلمه ٔ اجنبی شمرده اند، و آن نام مهتر دیوان است که پس از نفخ روح در جسد ابوالبشر، چون از سجده ٔ آدم سر باززد مطرود گشت. و او تا روز رستاخیز زنده باشدو جز بندگان مخلص را اغوا تواند کرد. نظیر اهریمن دین زردشت. شیطان. عزازیل. خناس. بوخلاف. ابومره. بومره. شیخ نجدی. ابولبینی. دیو. مهتر دیوان. (السامی فی الاسامی ). پدر پریان. ج ، ابالیس ، ابالسة :
که ما را دل ابلیس بی راه کرد
ز هر نیکوئی دست کوتاه کرد.
فردوسی.
سران جهاندار برخاستند
اَبَر پهلوان خواهش آراستند
که ما را بدین جام می جای نیست
به می با تو ابلیس را پای نیست.
فردوسی.
من در تو فکنده ظن نیکو
ابلیس تو را ز ره فکنده
مانند کسی که روز باران
بارانی پوشد از کونده.
لبیبی.
گر به پیری دانش بدگوهران افزون شدی
روسیه تر نیستی هر روز ابلیس لعین.
منوچهری.
خود ابلیس کز آتش تیز بود
چه پاکی بدش یا چه آمدْش سود؟
اسدی.
ابلیس قادر است ولیکن بخلق در
جز بر دروغ و حیله گری نیست قدرتش.
ناصرخسرو.
نه بدان لعنت است بر ابلیس
کو نداند همی یمین ز یسار
بل بدان لعنت است کاندر دین
علم داند، بعلم نکْند کار.
سنائی.
آنکه مرد دها و تلبیس است
او نه خال و نه عم که ابلیس است.
سنائی.
ای بسا ابلیس آدم رو که هست
پس بهر دستی نباید داد دست.
مولوی.
همچو ابلیسی که گفت اغویتنی
تو شکستی جام و ما را میزنی.
مولوی.
پس اگر ابلیس هم ساجد شدی
او نبودی آدم او غیری بدی.
مولوی.
مخور هول ابلیس تا جان دهد
هر آنکس که دندان دهد نان دهد.
سعدی.
|| و فردوسی گاهی ابلیس گفته و از آن اهرمن دین زردشتی اراده کرده است :
شنیدی همانا که کاوس شاه
بفرمان ابلیس گم کرد راه.
فردوسی.
بترسیم کو [ کیخسرو ...

معنی ابلیس به فارسی

ابلیس
شیطان (ه . م . اهریمن . یا از کفر ابلیس مشهور تربودن . بسیار مشهور بودن سخت بنام بودن.
ناامیدشده ازرحمت خدا، ونام شیطان
( اسم ) ۱ - شیطان اهریمن پدر دیوان ۲ - هر یک از پیروان شیطان . جمع : ابالیس و ابالسه مخفف بلیس .
[ گویش مازنی ] /abelis/ حلزون
تالیف ابو الفرج ابن الجوزی بعربی . اساس فکری آن رد بر فرق مختلف و پیدا کردن موارد ضعف و الحاد آنهاست . از جمله مطالبی درباره فلاسفه و صوفیه آورده است .
مردم مکار و حیله باز عیار
خایه شیطان چه گن به معنی خصیه باشد

معنی ابلیس در فرهنگ معین

ابلیس
( اِ) [ معر. ] (اِ.) شیطان ، اهریمن . ج . ابالیس و ابالسه .

معنی ابلیس در فرهنگ فارسی عمید

ابلیس
در ادیان سامی، موجودی که باعث رانده شدن آدم و حوا از بهشت شد، مظهر شر و بدی که انسان را گمراه می کند، عزازیل: از ابلیس هرگز نیاید سجود/ نه از بدگهر نیکویی در وجود (سعدی۱: ۹۸). &delta، پس از آفریده شدن آدم همۀ فرشتگان به امر خداوند او را سجده کردند، مگر ابلیس که سرپیچی کرد و به این سبب رانده و ملعون شد.

ابلیس در دانشنامه اسلامی

ابلیس
ابلیس بر وزن اِفْعیل از لغت «بلس» به معنای مأیوس شدن می باشد.از دیرباز اعتقاد به وجود ابلیس(شیطان) و نیروهاى شرور در میان ادیان و مذاهب وجود داشته است و اسلام در قرآن کریم به خوبی به معرفی او پرداخته است.
مشتق شده و جمع آن ابالسه است. این کلمه یازده بار در قرآن کریم به کار رفته است. در این که ابلیس واژه عربی یا اعجمی است، لغت شناسان به اختلاف گراییده اند. برخی آن را از واژه یونانی «دیابولوس» به معنای سخن چینی و افترا مشتق می دانند.
شناخت ابلیس
در اصطلاح ادیان آسمانی به موجودی از طائفه جن یا فرشتگان به حسب تفاسیر مختلف ـ اطلاق می شود، که پیش از آفرینش حضرت آدم وجود داشته و در صفوف فرشتگان الهی به عبادت می پرداخت، اما وقتی خداوند آدم را آفرید و به فرشتگان امر فرمود که به آدم سجده کنند، ابلیس از سجده سرباز زد.تعابیر قرآن، ابلیس را به صراحت موجودى حقیقى، نه پندارى و نه همان نفس امّاره معرّفى مى کند که نه به صورت استقلالى، بلکه در حیطه حاکمیّت خداوند، آدمیان را به شرّ و گناه فرا مى خواند، از این رو وجود شیطان که به شر و معصیت فرا مى خواند
← نامهای ابلیس
فرق «ابلیس» و «شیطان» این است که ابلیس عَلَم و نام خاصی برای موجود مشخص است، اما شیطان معنای عام دارد و بر هر موجود بد و شریر اطلاق می شود که مصادیق آن در طایفه انسان وجن پیدا می شود
انعام/سوره۶، آیه۱۱۲.    
...
ابلیس
اِبلیس نام جن یا فرشته ای که در بهشت بر آدم سجده نکرد و از آنجا رانده شد. بیشتر مفسران او را از جنیان دانسته و اندکی نیز او را فرشته می دانند.
واژه ابلیس در قرآن کریم یازده بار به کار رفته که نُه بار آن در ضمن داستان آفرینش آدم و فرمان سجده بر وی آمده است. واژه شیطان و شیاطین نیز ۸۸ بار در قرآن به کار رفته که در بسیاری از موارد به معنای ابلیس است.
او پس از نافرمانی از سجده بر آدم، مورد لعن خدا قرار گرفت و رانده شد، سپس درخواست کرد که تا قیامت زنده بماند ولی خدا وعده داد تا وقتی معین به او مهلت دهد. ابلیس قسم یاد کرد که همه تلاش خود را تا روزی که مهلت دارد برای انحراف فرزندان آدم به کار گیرد. تنها کاری که او در این را ...


ابلیس در دانشنامه ویکی پدیا

ابلیس
ابلیس در آیین های تک خدایی چون اسلام نام شیطان بود.
در کتاب تاریخ طبری در روایاتی از ابن عباس نقل شده: ابلیس از فرشتگان بود و نامش عزازیل بود و در زمین ساکن بود. فرشتگان ساکن در زمین جن نام داشتند. ابلیس به عبادت همی کوشید و در دانش از همه پیش بود و به همین سبب مغرور شد و در برابر فرمان خدا عصیان نمود.
ابلیس در قرآن از نوع جن شناخته شده است. ابلیس از نزدیکان درگاه خداوند بود تا آنجا که در میان فرشتگان آمد و شد می کرد. خداوند اجنه را آفرید ولی آن ها گرایش زیادی به کارهای ناپسند داشتند پس خداوند گروهی از فرشتگان را فرستاد تا آن ها را برای انجام کار خوب پیش خود ببرند. یکی از این جن ها که به دست فرشتگان افتاد ابلیس بود. او آنقدر نزد آن ها آموزش دید تا وقتی که همه او را به عنوان یک فرشته شناختند. پس از آفرینش آدم، خدا به همهٔ فرشتگان و همچنین به ابلیس دستور داد تا بر آدم سجده کنند. ابلیس به خاطر کبر از این کار سر باز زد. و خدا او را از خویش راند. سوره کهف آیه ۵۰: کانَ مِنَ الْجِنّ: «ابلیس از طائفه جنّ بود». ابلیس از خدا درخواست مهلت تا روز قیامت کرد. و خدا به او تا روز مشخصی وقت داد. ابلیس به عزت خدا قسم یاد کرد که همه آدمیان مگر بندگان مخلصش را گمراه می کند. و خدا نیز وعده داد که جهنم را از او و همهٔ کسانی که از او پیروی می کنند پر خواهد کرد.
ابلیس، فرزندان و یارانش که شیطان نیز خوانده می شوند بارها در قرآن به عنوان دشمن آشکار آدمیان خطاب شده اند. آن ها می توانند از جایی که آدمیان آن ها را نمی بینند، آن ها را ببینند. و انسان ها را به کارهای ناپسند وسوسه کنند، ولی با یاد خدا و پناه بردن به خدا آن ها از انسان ها دور می شوند. «الا بذکرالله تطمئن القلوب:دلها آرام گیرد بیاد خدا».
عکس ابلیس
کاربردهای نام ابلیس:
ابلیس نام مهمترین شیطان در آیین اسلام
ابلیس (رمان) عنوان ترجمه فارسی کتاب ایستادگی اثر استیون کینگ
...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ابلیس در دانشنامه آزاد پارسی

رجوع شود به:شیطان

معنی ابلیس به انگلیسی

devil (اسم)
شیطان ، روح پلید ، عفریت ، ابلیس ، نویسنده مزدور ، خارخسک
satan (اسم)
شیطان ، ابلیس
serpent (اسم)
میهن فروش ، ابلیس ، مار ، ماربزرگ

معنی کلمه ابلیس به عربی

ابلیس
ثعبان

ابلیس را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مجتبی
دوست فریبکار
عرفان
اهریمن. دیو.
برای ریشه ی این واژه، سه نظریه است. 1ـ برخی آن را عربی و از واژه ی البَلَس (مرد بی خیر) یا واژه ی اَبلَسَ (= متحیر و اندوهگین شد. از اندوه خاموش ماند) می دانند. 2ـ برخی دیگر آن را از واژه ی لاتینی دیابولوس Diabolus که آن هم از یونانی دیابُلُس Diabolos (=کسی که جدایی می افکند) می دانند. حجت شان هم این است که واژه ی امروزی Diable در فرانسه و Devil در انگلیسی که هر دو به معنی شیطان است، از همان واژه ی یونانی دیابُلُس گرفته شده؛ ولی دیابلس در یونانی به معنی شیطان نبوده و در سده ی نهم میلادی (300 سال پس از قرآن) به معنی شیطان به زبان فرانسه راه یافته.3ـ درست تر آن است که آن را از واژه ی اوستایی اورویستَ Urvista که نام یک دیو یا روان شیطانی بوده بدانیم؛ زیرا به واژه ی ابلیس بسیار نزدیک تر از واژه ی یونانی است که با «د» آغاز شده است.
التن قاسمپور
در دنیای آخرت دو تا جا برای ما وجود دارد،اولی بهشت است که فرمانروای آن خداوند متعال است و دومی جهنم است که فرمانروای آن ابلیس یا همان شیطان است
tinabailari
شیطان ، اهریمن 🥔🥔
Araz
Lucifer

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• ابلیس شیطان   • ابلیس جدید   • ابلیس حصین   • فرشته ابلیس   • ابلیس حسین   • ابلیس صبح ظهر شب   • معنی ابلیس   • ابلیس کیست   • مفهوم ابلیس   • تعریف ابلیس   • معرفی ابلیس   • ابلیس چیست   • ابلیس یعنی چی   • ابلیس یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ابلیس

کلمه : ابلیس
اشتباه تایپی : hfgds
آوا : 'eblis
نقش : اسم
عکس ابلیس : در گوگل

آیا معنی ابلیس مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )