برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1617 100 1
شبکه مترجمین ایران

ابراهیم (پیامبر)

ابراهیم (پیامبر) در دانشنامه اسلامی

ابراهیم (پیامبر)
حضرت ابراهیم علیه السلام مشهور به ابراهیم خلیل، دومین پیامبر اولوالعزم، جد بزرگ دو گروه: عرب از طریق پسرش حضرت اسماعیل(ع) و بنی اسرائیل از طریق فرزند دیگرش اسحاق است.
شکل های گوناگون نام ابراهیم در منابع دینی و غیر دینی ، با افزایش ، ادغام یا جابجایی حروف و هجاها می تواند حاکی از شهرت و رواج آن در منطقه هلال خصیب باشد. شکل ابرام در نخستین موضعی که عهد عتیق به آن اشاره کرده ، هم چون نام های یعقوب و یوسف در سده های ۲۰ و ۱۹ق م ، در میان آموری ها و سایر اقوام منطقه دیده شده است جوالیقی نیز شکل های اِبراهام ، اِبراهْم ، اِبراهِم را ذکر کرده و آن را نامی کهن و غیر عربی دانسته است . گویا کهن ترین منبعی که این نام را به شکل ابراهیم ضبط کرده قرآن است .
درباره ی معنای اَبرام ، نخستین بخش آن (اَب ) به معنای پدر، لغتی سامی است . هم چنین دومین بخش رابه معنای دوست داشتن و یا به معنای بلند مرتبه یا عالی دانسته اند. بر این مبنا، معنای «پدر عالی یا متعالی” را برای اَبرام نمی توان نامحتمل شمرد هم چنین معنایی که برای «اَبراهام » (شکل گویشی آن : اَوْرَهام ) - پدر امت های بسیار - آمده است . گویا فقط ریشه عامیانه دارد، اگرچه می تواند با «رُهام» عربی به معنای کثیر و بی شمار هم ریشه باشد. اما معانی و شکل های دیگری هم که برای ابراهیم آورده اند، درست نمی نماید. برای نمونه نووی از قول ماوردی ، معنای آن را در سریانی «پدر رحیم” آورده و وهب بن منبه ، اَبْرهه را صورت حبشی ابراهیم و به معنای سپید چهره دانسته است که چنین معنایی صحیح به نظر نمی رسد.

ابراهیم (پیامبر) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ابراهیم (پیامبر)   • مفهوم ابراهیم (پیامبر)   • تعریف ابراهیم (پیامبر)   • معرفی ابراهیم (پیامبر)   • ابراهیم (پیامبر) چیست   • ابراهیم (پیامبر) یعنی چی   • ابراهیم (پیامبر) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ابراهیم پیامبر

کلمه : ابراهیم (پیامبر)
اشتباه تایپی : hfvhidl (~dhlfv)
عکس ابراهیم (پیامبر) : در گوگل

آیا معنی ابراهیم (پیامبر) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )