برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1578 100 1
شبکه مترجمین ایران

آخرت

/'Axerat/

مترادف آخرت: آخرالزمان، اخری، رستاخیز، عقبا، عقبی، قیامت، نشور

متضاد آخرت: دنیا

برابر پارسی: رستاخیز، انجامش، آنجهان، پسین سرای، روز بازپسین

معنی آخرت در لغت نامه دهخدا

آخرت. [ خ ِ رَ ] (ع اِ) آخِره. آن جهان. آن سرای. عقبی ̍. معاد. دارالخلد. عجوز. آجل. آجله. اخری ̍. مقابل اولی ̍ و دنیا : و هر گاه که متقی در کار این جهان گذرنده تأملی کند هرآینه مقابح آن را بنظر بصیرت بیند... و با یاد آخرت الفت گیرد. (کلیله و دمنه ). و آنکه سعی برای مصالح دنیا مصروف دارد زندگانی بر وی وبال باشد و از ثواب آخرت بازماند. حاصل آن [ راحتی اندک ] اگر میسر گردد خسران دنیا و آخرت باشد. (کلیله و دمنه ). و اگر بقضاء مقرون گردد عز دنیا و آخرت مرا بهم پیوندد. (کلیله و دمنه ). و نیز آنکه سعی برای آخرت کند مرادهای دنیا بتبعیت بیابد. (کلیله و دمنه ). آخر رای من بر عبادت قرار گرفت چه مشقت طاعت در جنب نجات آخرت وزنی نیارد. (کلیله و دمنه ). و بحال خردمند آن لایقتر که همیشه طلب آخرت را بر دنیا مقدم دارد. (کلیله و دمنه ).
دنیا پلی است رهگذر دار آخرت
اهل تمیز خانه نگیرند بر پلی.
سعدی.
دوست بدنیا و آخرت نتوان داد
صحبت یوسف به از دراهم معدود.
سعدی.
- عشاء آخرت ، عشاء آخره ؛ نماز خفتن.

معنی آخرت به فارسی

آخرت
( اسم ) آن جهان جهان دیگر سرای دیگر عقبی : [ باید در فکر آخرت بود . ]
آنجهان
کفن
خانه ای که انسان برای آن دنیا می کند . یا سرای دیگر .

معنی آخرت در فرهنگ معین

آخرت
(خِ رَ) [ ع . ] ( اِ.) جهان دیگر، عقبی .

معنی آخرت در فرهنگ فارسی عمید

آخرت
۱. بازپسین.
۲. جهانی که به اعتقاد دینداران مردم پس از زنده شدن به در آنجا وارد می شوند و به اعمال آن ها رسیدگی می شود، جهان دیگر، آن جهان، آن سرای.

آخرت در دانشنامه اسلامی

آخرت
آخِرَتْ (آخره)، مؤنث «آخِر» بر وزن فاعله از ماده «ا خ ر» به معنی «پایان، پسین، قیامت یا دیگر»، عبارت از جهانی است که مردم پس از مردن، به آن در می آیند و برای همیشه در آن جا می زیند.
این واژه در قرآن مجید و سنت و فرهنگ مسلمانان به صورت یک اصطلاح به کار برده شده و منظور از آن «جهان دیگر» است که در برابر دنیا قرار دارد و در آن همه انسانها پاداش و کیفر کارهای خود را دریافت خواهند کرد و در همه ادیانِ مبتنی بر وحی از آن به گونه ای سخن رفته است.
← صفت و مضاف الیه
در موارد بسیاری از قرآن از آخرت به «الیومُ الآخِرُ» نیز تعبیر شده است.در این تعبیر «دنیا» «روز اول» به شمار آمده است و آخرت «روز دیگر».همچنین «دارُالقَرار» یکی دیگر از تعبیراتی است که قرآن درباره آخرت به کار برده است.در قرآن از « اجر آخرت»، « عذاب آخرت»، « ثواب آخرت»، « آتش آخرت»، « لعن در آخرت»، « خسران در آخرت» و « حرث ( کشت ) آخرت» سخن رفته است.
واژه حدیثی
همچنین، در احادیث منقول از پیامبر اسلام و ائمه دین واژه های «آخره» و «الیوم الآخر» در برابر «الدنیا» به کار برده شده و منظور از آن، عالم آخرت است.پیامبر اسلام گفته است: شیرینی دنیا تلخی آخرت و تلخی دنیا شیرینی آخرت است.
احمد بن محمد ابن حنبل، مسند، ج۵، ص۳۴۲، دارالفکر، بیروت.
...
آخرت
آخِرَت در قرآن کریم، سنت و فرهنگ اسلامی، به جهان پس از مرگ گفته می شود که در برابر «دنیا» قرار دارد. آخرت، جهانی است که در آن همه انسان ها پاداش و کیفر کارهای خود در دنیا را دریافت خواهند کرد. در همه ادیانِ مبتنی بر وحی، از آخرت به گونه ای سخن گفته شده است.
آخرت در قرآن کریم ، سنت و فرهنگ اسلامی به صورت یک اصطلاح به کار برده شده و منظور از آن «جهان دیگر» است که در برابر دنیا قرار دارد و در آن همه انسان ها پاداش و کیفر کارهای خود در دنیا را دریافت خواهند کرد و در همه ادیانِ مبتنی بر وحی، از آن به گونه ای سخن گفته شده است.
واژه آخرت در قرآن کریم، در ۱۰۴ مورد بدون هر گونه قید یا اضافه به کار رفته است و در ۹ مورد، صفت یا مضاف الیه «الدار» قرار گرفته است. (الدّارُ الآخِرَة، دارُالآخِرَة). در یک آیه، آخرت به صورت صف ...


آخرت در دانشنامه آزاد پارسی

آخرت (afterlife)
باور به این که زندگی با مرگ پایان نمی گیرد و به صورتی دیگر یا در جایی دیگر ادامه می یابد. عقیده به آخرت از مشخصه های همۀ ادیان است. دامنۀ عقایدِ مربوط به آنچه پس از مرگ روی می دهد، از اعتقاد به حلول روح در بدنی دیگر (در میان بوداییان، هندوها، و سیک ها) تا اعتقاد به رستاخیز در روز قیامت را، یعنی هنگامی که خداوند دنیا را به آخر می رسانَد و هرکس را برحسب چگونگی زندگی اش در دنیا جزا می دهد (مسیحیت، اسلام، و یهودیت بر این اعتقادند)، دربرمی گیرد. در بیشتر ادیان عقیده بر این است که روح انسان نامیراست و پس از مرگ جسم به حیات خود ادامه می دهد و هویت و شخصیت فرد را حفظ می کند. طبق آموزه های مسیحیت، روح، در بهشت یا دوزخ، در کالبدی روحانی ادامۀ حیات خواهد داد. در مسیحیت کاتولیک رومی، برزخی نیز وجود دارد که ارواح با عبور از آن تطهیر و برای بهشت آماده می شوند. این واژه در قرآن در ۱۰۴ مورد بدون هیچ قید یا اضافه ای به کار رفته است. آخرت در قرآن به نام های دیگری نیز خوانده شده ازجمله: «یَومُ الآخر» (بقره، ۸، ۶۲، ۱۷۷؛ آل عمران، ۱۱۴؛ نساء ۳۹، ۱۳۶) «دارالآخِره» (اعراف، ۱۶۹)، «دارالقَرار» (غافر، ۳۹)، «دارالسلام» (یونس، ۲۹)، «دارالمُتّقین» (نحل، ۳۰)، «دارالخُلْد» (فصلت، ۲۸). ایمان به آخرت (معاد) از اصول عقاید اسلامی است. کسانی که به آخرت ایمان نداشته و استکبار و فساد ورزیده اند، در آخرت با عذابی دردناک مواجه می شوند (ازجمله اسراء، ۱۰؛ قصص، ۸۳). در آن جا نظام اجتماعی برقرار نیست و هر فرد، به تنهایی دربرابر خدا حاضر می شود و اگر نیکوکار باشد، به فیض حیات جاوید می رسد و رستگار می شود (نجم، ۳۹؛ مریم، ۹۳ـ۹۵) و اگر در حیات دنیوی، بدکار یا اعمال نیکش، کمتر از اعمال بدش بوده (مؤمنون، ۱۰۳؛ قارعه، ۸) از دوزخیان (← اصحاب الشمال) خواهد بود. آن جا حقایق بر همه آشکار می شود (طارق، ۹). زندگی حقیقی در سرای آخرت است (عنکبوت ۶۴) و ویژۀ کسانی است که در زندگی سرکشی نکرده و پرواپیشه بوده اند (قصص، ۸۳). نعمت ها و عذاب های اخروی با نمونۀ دنیوی آن ها فرق دارند و بسیار فراترند. در عالم آخرت، آمرزش الهی و شفاعت پیامبران و صالحانی که خداوند به آنان اجازۀ شفاعت داده است، بسیاری از انسان های شایسته را فرامی گیرد و از عذاب اخروی نجات می دهد. خداوند در آخرت با شکنندگان عهد الهی و ...

آخرت در جدول کلمات

به فرموده حضرت علی(ع)ثمره ••• | بدبختی در دنیا و آخرت است
حسادت

معنی آخرت به انگلیسی

futurity (اسم)
اینده ، اخرت
hereafter (اسم)
اخرت
other world (اسم)
اخرت ، دنیای دیگر ، عالم ثانی ، عالم باقی

آخرت را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• آخرت در قرآن   • جهان آخرت وجود دارد   • آخرت ویکی پدیا   • دنیای آخرت چگونه است؟   • فیلم جهان اخرت   • آخرت چیست   • تحقیق در مورد آخرت   • جهان آخرت ویکی پدیا   • معنی آخرت   • مفهوم آخرت   • تعریف آخرت   • معرفی آخرت   • آخرت یعنی چی   • آخرت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آخرت

کلمه : آخرت
اشتباه تایپی : Hovj
آوا : 'Axerat
نقش : اسم
عکس آخرت : در گوگل

آیا معنی آخرت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )