برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1564 100 1
شبکه مترجمین ایران

آثار تورم

آثار تورم در دانشنامه اسلامی

آثار تورم
مقاله ایی که پیش رو دارید در مورد رویارویى با آثار تورّم، یا تسلیم در برابر آن، بررسى فقهى اقتصادى می شود.
غلاء السعر یُسیءُ الخُلق ویُذهِب الامانةَ ویَضْجُرُ المرءَ المسلم.
کلینى، فروع کافى، ج۵.
با این نگاه و نگرش، به پاره ای آثار اقتصادی تورّم اشاره می شود:۱. ارزش واقعی داراییهایی که برحسب ارزش اسمی ثابت هستند، کاهش می یابد. افراد واجد پول، حسابهای پس انداز قرض الحسنه، قراردادهای بیمه و مانند اینها، به میزان کاهش ارزش پول، زیان می بینند؛ یعنی همه بستانکاران داراییهایی که ارزش اسمی آن داراییها ثابت می ماند، زیان خواهند دید، و دولت و سایر بدهکاران در برابر بستانکاران یاد شده، سود کلانی می برند.۲. کسانی که مالک داراییهای ثابت: مسکن ، کارخانه، اتومبیل ، کالاهای بادوام و مانند اینهایند، در زمان تورّم، ارزش دارایی آنان هیچ گونه کاهشی نمی یابد و دست کم ارزش اسمی دارایی آنان، به میزان نرخ تورّم افزایش می یابد.۳. کسانی مانند کارمندان دولت و بازنشستگان، که درآمد پولی ثابتی دارند، آسیب می بینند، قدرت خرید و درآمد واقعی آنان کاهش می یابد. در عوض دریافت کنندگان سود، سود می برند؛ یعنی سود سرمایه گذاران اقتصادی، صاحبان مالکیّت خصوصی و ابزار تولید افزایش می یابد.۴. در جوّ تورّمی، میزان واقعی بدهی شرکتها و بنگاه های اقتصادی کاهش می یابد، در نتیجه، بازپرداخت اصل و فرع قرضهای آنان آسان تر می شود و از دیگر سو، قیمت فراورده های آنان افزایش می یابد.۵. هزینه زندگی بر اثر تورّم، افزایش می یابد. در نتیجه، کارگران، دستمزد بیش تری می خواهند که این امر، سبب افزایش هزینه تولید و کاهش تولید خواهد شد. همچنین قیمت مواد اوّلیّه افزایش می یابد که این امر نیز، نوعی افزایش هزینه تولید را در پی دارد و در نتیجه، سبب کاهش تولید می شود.۶. سرمایه گذار، اگر پیش بینی کند که در آینده ، قیمتها افزایش خواهد یافت و ارزش واقعی داراییهایی که دارای ارزش اسمی ثابت هستند، همانند پول، کاهش خواهد یافت، برتری می دهد سرمایه گذاری خود را از راه وامهای بلند مدّت، تأمین کند. در چنین حال و روزی، هرچند صاحب پول، دارایی خود را به بخش سرمایه گذاری وام داده، یا حتّی در قراردادهای مشارکت شرکت کرده است، در پایان دوره، در فرض قرض دادن، زیان خواهد دید و در فرض شرکت در ...

آثار تورم را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آثار تورم   • مفهوم آثار تورم   • تعریف آثار تورم   • معرفی آثار تورم   • آثار تورم چیست   • آثار تورم یعنی چی   • آثار تورم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آثار تورم

کلمه : آثار تورم
اشتباه تایپی : Hehv j,vl
عکس آثار تورم : در گوگل

آیا معنی آثار تورم مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )