برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1528 100 1
شبکه مترجمین ایران

آب گوارا

آب گوارا در دانشنامه اسلامی

آب گوارا
در موارد متعددی در قرآن کریم از آب گوارا سخن به میان آمده است.
آمیخته نشدن آب های گوارا با آب های شور دریاها در عین مجاور بودن، از نشانه های خدا که در سوره فرقان بیان شده است.و هو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج و جعل بینهما برزخا و حجرا محجورا. (فرات به معنای نهایت عذوبت (پاکیزگی و سردی) است.).اوست که دو دریا به هم بیامیخت: یکى شیرین و گوارا و دیگرى شورابى سخت گزنده. و میان آن دو مانعى و سدى استوار قرار داد.
ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۲، ص۶۵.    
توجه به منافع و گوارایی آب دریا، زمینه شکر خداست.و ما یستوی البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه و هذا ملح اجاج و من کل تاکلون لحما طریا... و لعلکم تشکرون.این دو دریا یکسان نیستند: یکى آبش شیرین و گواراست و یکى شور و تلخ. از هر دو گوشت تازه مى خورید، و از آنها چیزهایى براى آرایش تن خویش بیرون مى کشید. و مى بینى کشتیها را که آب را مى شکافند تا شما از فضل خدا روزى طلبید و باشد که سپاسگزار باشید.
فاطر/سوره۳۵، آیه۱۲.    
منت خدا بر انسان برای سیراب کردن وی با آب گواراست..... و اسقینکم ماء فراتا.در آن کوه هاى بلند پدید آوردیم و از آبى گوارا سیرابتان ساختیم.
مرسلات/سوره۷۷، آیه۲۷.    
...
در این مقاله آیات مرتبط با آب گوارا معرفی می شوند.
آمیخته نشدن آب های گوارا با آب های شور دریاها در عین مجاور بودن، از نشانه های خدا :۱. «و هو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج و جعل بینهما برزخا و حجرا محجورا؛
فرقان/سوره۲۵، آیه۵۳.    
توجه به منافع و گوارایی آب دریا، زمینه شکر خدا:«و ما یستوی البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه و هذا ملح اجاج و من کل تاکلون لحما طریا... و لعلکم تشکرون...؛
فاطر/سوره۳۵، آیه۱۲.    
همچنین خدا، پدیدآورنده آب گوار:۱. «قل ارءیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین؛
ملک/سوره۶۷، آیه۳۰.    
...
...

آب گوارا در جدول کلمات

آب گوارا را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رکسانا
زلال شفاف لذیذ
بهرام پور
اب نشاط بخش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آب گوارا   • مفهوم آب گوارا   • تعریف آب گوارا   • معرفی آب گوارا   • آب گوارا چیست   • آب گوارا یعنی چی   • آب گوارا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آب گوارا

کلمه : آب گوارا
اشتباه تایپی : Hf ',hvh
عکس آب گوارا : در گوگل

آیا معنی آب گوارا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )