برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1527 100 1
شبکه مترجمین ایران

Strike (To)

معنی Strike (To) در دیکشنری تخصصی

Strike (To)
[سینما] پیاده و خارج کردن دکورها و وسایل صحنه - برچیدن دکور - پیاده کرده دکور

Strike (To) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Strike (To) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )