برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1614 100 1
شبکه مترجمین ایران

right away

/raɪt əˈweɪ/ /raɪt əˈweɪ/

معنی: فورا، یک مرتبه
معانی دیگر: بی درنگ، بی معطلی، بلافاصله

بررسی کلمه right away

عبارت ( phrase )
• : تعریف: at this moment; now; immediately.

- Tell your brother to come home right away.
[ترجمه امیرحسین قرقانی] بلافاصله به برادرتان بگویید بیاید به خانه
|
[ترجمه الهه بخشي] به برادرت بگو بلافاصله به خانه بيايد
|
[ترجمه کاربر] به برادرت بگو که بی درنگ به خانه بیاید
|
[ترجمه ترگمان] به داداشت بگو همین الان بیاد خونه
[ترجمه گوگل] بلافاصله به برادر خود بیائید به خانه برسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
عبارت ( phrase )
• : تعریف: at once; immediately.
مترادف: forthwith, immediately, instantly, straightaway ...

واژه right away در جمله های نمونه

1. I knew right away that I was pregnant.
[ترجمه ترگمان]فورا فهمیدم که حامله هستم
[ترجمه گوگل]بلافاصله متوجه شدم که باردار هستم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He realized right away that there was something wrong.
[ترجمه ترگمان]بلافاصله متوجه شد که مشکلی پیش امده است
[ترجمه گوگل]او متوجه شد که چیزی اشتباه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. We cannot get a large sum of money right away.
[ترجمه ترگمان]ما نمی‌توانیم پول زیادی دریافت کنیم
[ترجمه گوگل]ما نمیتوانیم مبلغ زیادی پول را بلافاصله دریافت کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He did not reply to her question right away.
[ترجمه مصطفی امیرجانی] او به سوالش بلافاصله پاسخ نداد|
...

مترادف right away

فورا (قید)
at once , anon , instantly , right away , straightway , forthwith , hastefully , therewith
یک مرتبه (قید)
once , right away , en masse , straight off , out of hand , holus-bolus

معنی کلمه right away به انگلیسی

right away
• immediately, right now, at once

right away را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ایما محسنی
فورا
بی درنگ
مستقیم
Sima
بلافاصله
🐾 مهدی صباغ
همین الان
خیلی زود
امیر علوی
فورا، الساعة، بی درنگ
فریحا
الان،now
f.p
= immediately
بیومکانیک
فورا
بدون تاخیر
در دم
درجا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی right away

کلمه : right away
املای فارسی : رایت آاوای
اشتباه تایپی : قهلاف شصشغ
عکس right away : در گوگل

آیا معنی right away مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )