برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1397 100 1

lowlife


(عامیانه)، از طبقات پست اجتماع، پست، حقیر، فرومایه

بررسی کلمه lowlife

اسم ( noun )
(1) تعریف: (informal) a person of low social status.

(2) تعریف: a coarse or disreputable person.
مشابه: crumb

واژه lowlife در جمله های نمونه

1. Pete turned out to be a real lowlife.
[ترجمه مجید طرقی دریاسری] معلوم شد پیت آدم بسیار پست فطرتی است.
|
[ترجمه مجید طرقی دریاسری] معلوم شد پیت بسیار رذل و پست است.
|
[ترجمه ترگمان]پیت \"تبدیل شد به یه آدم بی‌ارزش\"
[ترجمه گوگل]پیت معلوم شد که زندگی کم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Charlie may be lowlife, but he isn't stupid.
[ترجمه مجید طرقی دریاسری] شاید چارلی پست باشد اما نادان نیست.|
[ترجمه ترگمان]ممکن است چارلی lowlife باشد، اما احمق نیست
[ترجمه گوگل]چارلی ممکن است کمبود زندگی باشد، اما او احمق نیست
[ترجمه ...

معنی کلمه lowlife به انگلیسی

lowlife
• contemptible person, immoral person

lowlife را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

طناز
بدنام، بی اعتبار ، مایه رسوایی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی lowlife
کلمه : lowlife
املای فارسی : لولیف
اشتباه تایپی : مخصمهبث
عکس lowlife : در گوگل

آیا معنی lowlife مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )