برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1434 100 1

come over

/ˈkəm ˈoʊvə/ /kʌm ˈəʊvə/

دستخوش کردن، تحت تاثیر قرار دادن، جشن، فرا رسیدن، غلبه کردن بر، به سر... آمدن، دچار...شدن، بر...مستولی شدن، کسی را فراگرفتن

بررسی کلمه come over

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to come from one place to another to visit or talk with someone, used only when people are in the same town, area, or space.

- Some friends came over to my house last night.
[ترجمه مهتاب سلطانی] تعدادی از دوستانم دیشب به خانه ی من آمده بودن
|
[ترجمه تبسم] تعدادی از رفیقانم دیشب به خانه ی من امده بودن
|
[ترجمه ترجمه گوگل] چندتا از دوستان دیشب به خانه ی من امدند.
|
[ترجمه ترگمان] چند تا از دوستام دیشب اومدن خونه من
[ترجمه گوگل] بعضی از دوستان شب گذشته به خانه من آمده بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه come over در جمله های نمونه

1. Come over to the fire and cozy up a bit.
[ترجمه S] به سمت آتش بیا و کمی گرما بگیر
|
[ترجمه ma30] به طرف اتش بیا و کمی گرما بگیر
|
[ترجمه مهرسا جون] بیا طرف آتیش تا یکم گرم شی
|
[ترجمه ترگمان]بیا به طرف آتش و یه گاز گرم بگیر
[ترجمه گوگل]بیا به آتش برو و کمی کمی دلپذیر
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. When did you first come over to China?
[ترجمه ساجده] برای اولین بار کی به چین رفتی؟|
...

معنی کلمه come over به انگلیسی

come over
• visit; drop in; come, participate, join

come over را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

غلامرضا وفاکش
اگربخواهیم کسی را ببینیم وآن شخص بخواهد شمارا درخانه خودتان ببیند یا ملاقات کند به این حالت آمدن
come over میگویند.
رومینا
مسلط شدن
فائق آمدن
get over
زینب
مثال
can I come over and see you tonight
?
fnzh
پرشدن ناگهانی از یک احساس
پیش آمدن (happen to sb)
A feeling of despair came over me
**Come overدر اینجا اگر verb باشد برای احساسات به کار میرود
ali
چیره شدن (یه احساسی...)
Ali
?Yum Bacon and Eggs, can I come over
(visit; participate, join )
Leila
Why has she suddenly come over shy?
چرا او به یکباره ساکت شد ؟
محمد علیزاده
ملاقات شخصی در خانه خودش
He came over to the castle
jalal
تغییر رویکرد :تغییر روش
sepide
سرزدن
parsa
اتفاق افتادن
Sina
آمدن
مهدی صباغ
سر زدن به دیگران در منزل آنها
رفتن به منزل دیگران به منظور دید و بازدید و ملاقات با آنها
Saman
Visit someone's house or place
Reyhane
کنار رفتن
Arvin
بازدید(سرزدن)به خانه یا مکانی
amirreza1
اگربخواهیم کسی را ببینیم وآن شخص بخواهد شمارا درخانه خودتان ببیند یا ملاقات کند به این حالت آمدن come over میگویند.
Nina
سر زدن ، ملاقات کردن کسی در خانه خودش
میلاد علی پور
به خانه ی کسی سر زدن، به جایی یا نزدِ کسی رفتن
samin
به خانه کسی رفتن
نرگس مالایی
سرزدن به کسی، رفتن به خونه کسی
M.B.I
سر زدن و ملاقات دیگران در خانه آنها
Sofia
کسی را دعوت کردن
yeganeh16
غلبه کردن
:of a feeling......affect some body in a strong way
.A feeling of despair came over me
afsan
غالب، مسلط
😍😘e.y😘😍
ملاقات کردن،دیدن،سر زدن👀👁️
Visit someone's house or place.😳
----
بیا
ممد
جو گیر شدن. به خود آمدن.. احساساتی شدن
محمد
امدن
Mahsa
بیا!
Atena
Go and visit someone
Matin
تحت تاثیر قرار دادن
Ailin
اگه بخوایم مرتبط با احساسات در نظر بگیریم معنی واژه میشه دچار شدن یا سر آمدن ....
داریوش
پشت سر گذاشتن
For example
We came over tough week
ما یه هفته سخت پشت سر گذاشتیم
Sahar azizi
به دیدن کسی در خانه اش رفتن
بالای سر کسی رفتن مثلا گارسون برای سفارش بالای سر میز ما آمد
The waiter came over
Mohammad torabi
دعوت كردن به خانه شخصي/ رفتن به خانه شخصي
Can you come over tonight ? : excample
Icome over & see you tonight
Hni
سرزده خانه کسی رفتن
مهتاب جون
سر زدن،رفتن به خانه ی کسی برای چند دقیقه یا ساعت
امیررضا
شیمی: به دست آمدن، تشکیل شدن محصول
مهدی صدرالسادات
بیرون آمدن
مهرو خرم
نزدیک امدن
مهدی جلالی
از راه دور آمدن

Won't you come over to England for a holiday
Waryawkarimi
Of feeling)affect sb in a strong way )غلبه کردن
Zezeg
ارضا شدن
سر زدن
امدن
امیررضا
طاقت سر اومدن (احساس)
نازنین زهرا خرمی فر
verb: if a strong feeling comes over you ,you suddenly experience it

پر شدن ناگهانی از یک احساس

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی come over
کلمه : come over
املای فارسی : سوم اور
اشتباه تایپی : زخئث خرثق
عکس come over : در گوگل

آیا معنی come over مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )