برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1637 100 1
شبکه مترجمین ایران

certainly

/ˈsɜːrtənli/ /ˈsɜːtnli/

معنی: مطمئنا، قطعا، یقینا، حتما، همانا، محققا
معانی دیگر: مسلما، بی شک

بررسی کلمه certainly

قید ( adverb )
(1) تعریف: by all means; without question.
مشابه: all right, by all means, especially

- I'll certainly do my best.
[ترجمه یاسر] من حتما بهترین خود انجام خواهم داد
|
[ترجمه Sofia] من حتما بهترین خودم را انجام خواهم داد.
|
[ترجمه سونیل] من مطمئنا بهترین نتیجه را از انجام این کار خواهم گرفت.
|
[ترجمه S.I.GH] من قطعا بهترین کار را انجام میدهم
|
[ترجمه javid] قطعاً تمام تلاشم را بکار میگیرم
...

واژه certainly در جمله های نمونه

1. most certainly
محققا،حتما

2. it is certainly going to rain
حتما باران خواهد آمد.

3. The design certainly looks good on paper.
[ترجمه یاسر] حتما طراحی بر روی کاغذ خوب دیده میشود
|
[ترجمه ترگمان]طراحی قطعا روی کاغذ خوب به نظر می‌رسد
[ترجمه گوگل]طراحی مطمئنا بر روی کاغذ خوب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I'll certainly carry on living here for the foreseeable future.
[ترجمه ترگمان]من مطمئنا برای آینده اینجا زندگی می‌کنم
[ترجمه گوگل]من مطمئنا برای آینده قابل پیش بینی اینجا زندگی خواهم کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Macmillan wrote back saying that he could certainly help.
[ترجمه ترگمان]مک میلان در جواب گفت که مسلما می‌تواند کمک کند
[ترجمه گوگل]مکملان نوشت عقب گفت که او قطعا می تواند کمک کند
[ترجمه شما ...

مترادف certainly

مطمئنا (قید)
assuredly , certainly
قطعا (قید)
certainly , forsooth
یقینا (قید)
certainly , surely
حتما (قید)
presently , certainly , inevitablly
همانا (قید)
indeed , certainly
محققا (قید)
indeed , certainly , surely

معنی certainly در دیکشنری تخصصی

معنی کلمه certainly به انگلیسی

certainly
• doubtlessly, definitely
• of course!
• you use certainly to emphasize what you are saying when you are making a statement.
• you also use certainly when you are agreeing with what someone has said or suggested.
• you say certainly not when you want to say `no' in a strong way.
most certainly
• most probably, very likely

certainly را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ErFaN
صد البته
Elmira
اطمينان
Parya
مطمئنا
Fati
قطعا
amir
قطعا،مطمئناً
na
درست درواقع
tinabailari
certainly isn't nice
...
یقینا
🖤سونیل🖤
مطمئنا
یقینا
به یقین دارم
ناشناش
اطمینان داشتن حتما قطعا
Mmm
Undoubtedly
قطعا.بی شک
Amir ali
قطعا
حتما
Masoomeh
Definitely
میلاد علی پور
بی برو برگرد
ملیکا جون
مترادف :definitly حتما
آیسان علمداری
used to reply completely or to emphasize something and show that there is no doubt about it
یلدا
مطمئناً . یقیناً
سيب
مطمئنأ
You certainly have no choice but to do so
مسلمأ جز این چاره ی ندارید
میثم علیزاده
قطعا
مطمعنن
البته( که درست است، که اینطور است، که برای شما فراهم است-معمولا وقتی کسی درخواستی داره و ما میخوایم بگیم البته که میشه-)
akamrahimi50@gmail.com
طبیعتا، بدیها، بدیهیه که...
M
قطعا ،حتما
رضا
اعتماد کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی certainly

کلمه : certainly
املای فارسی : کرتینلی
اشتباه تایپی : زثقفشهدمغ
عکس certainly : در گوگل

آیا معنی certainly مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )