برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1725 100 1
شبکه مترجمین ایران

between

/bəˈtwiːn/ /bɪˈtwiːn/

معنی: مابین، در مقام مقایسه، مابین، فیمابین، در میان، میان، در بین
معانی دیگر: لا، متفقا، باهم

بررسی کلمه between

حرف اضافه ( preposition )
(1) تعریف: in the area separating.

- the wall between rooms
[ترجمه HS;V] دیوار میان دو اتاق
|
[ترجمه الیاس مرید مشتاق] دیوار وسط دو اتاق
|
[ترجمه matin] دیوار میان اتاق ها
|
[ترجمه Amir Mahdi Amiri] دیوار میان دو اتاق
|
[ترجمه محدثه فرومدی] دیوار مابین اتاق‌ها
...

واژه between در جمله های نمونه

1. between our "moon" and the firmament's moon. . .
میان ماه ما و ماه گردون . . .

2. between our moon and the heaven's moon. . .
میان ماه ماو ماه گردون . . .

3. between red and pink
بین قرمز و صورتی

4. between them they lifted the stone
به کمک هم سنگ را بلند کردند.

5. between work and studies she had no time left
کار و مطالعه وقتی برایش باقی نمی‌گذاشت.

6. between a rock and a hard place
(عامیانه) در مخمصه،در تنگنا،دارای دو گزینش که هر دو بد هستند،بین بد و بدتر

7. between ourselves (between you and me)
خودمانیم،اگر به کسی نگویی،بین خودمان باشد

8. between scylla and charybdis
گیر افتادن میان دو گزینش که هر دو بد هستند،میان چاه و چوله

9. between the devil and the deep (blue) sea
(گیرافتاده) بین دو چیز ناخوشایند،بین چاه و چوله،نه راه پس و نه راه پیش داشتن

10. between times
در میان دو زمان یا دوره،در آن میان

11. between two fires
از دو سو در خطر،از دو سو مورد حمله،میان دو آتش

12. between whiles
گهگا ...

مترادف between

مابین (قید)
between , betwixt
در مقام مقایسه (قید)
between
مابین (حرف اضافه)
between , betwixt
فیمابین (حرف اضافه)
between
در میان (حرف اضافه)
into , across , among , between , amongst , amid , amidst , midst , betwixt
میان (حرف اضافه)
among , between , amongst
در بین (حرف اضافه)
between

معنی عبارات مرتبط با between به فارسی

(عامیانه) در مخمصه، در تنگنا، دارای دو گزینش که هر دو بد هستند، بین بد و بدتر
حرف بین خودمان باشد
خودمانیم، اگر به کسی نگویی، بین خودمان باشد
گیر افتادن میان دو گزینش که هر دو بد هستند، میان چاه و چوله
(گیرافتاده) بین دو چیز ناخوشایند، بین چاه و چوله، نه راه پس و نه راه پیش داشتن
در رختخواب
در میان دو زمان یا دوره، در آن میان
از دو سو در خطر، از دو سو مورد حمله، میان دو آتش
گهگاه، گاه و بیگاه، هرچند وقت یک بار
در معرض خطر، پا در هوا، در وضع بد، در جای خطرناک
نه این و نه آن، در میان، میانه
جدا کردن، نفاق افکندن، موجب جدایی (دو یا چند نفر) شدن، بین (دو نفر) قرار گرفتن
...

معنی between در دیکشنری تخصصی

between
[فوتبال] بین-مابین
[ریاضیات] میان، بین، در میان
[نساجی] حالت قابل قبول
[روانپزشکی] طرح بین آزمودنی ها. طرحی تجربی که در آن آزمودنی های مختلف تحت شرایط متفاوت مورد آزمایش قرار می گیرند.
[سینما] مسدودکننده مرکزی
[سینما] تصویر بین دو حرکت یاتصویر میانی

معنی کلمه between به انگلیسی

between
• betwixt, amid; in the middle
• intermediate to; common, shared
• if something is between two things or is in between them, it has one of the things on one side of it and the other thing on the other side.
• if people or things are moving between two places, they are moving regularly from one place to the other and back again.
• a relationship, discussion, or difference between two people, groups, or things is one that involves them both or relates to them both.
• if people have a particular amount of something between them, this is the total amount that they have.
• when something is divided or shared between people, they each have a share of it.
• if something is between or in between two amounts or ages, it is greater or older than the first one and smaller or younger than the second one.
• if someone stands between you and what you want, they prevent you from having it. if they stand between you and something you do not want, they help you to avoid it.
• if something happens between or in between two times or events, it happens after the first time or event and before the second one.
• if you must choose between two things, you must choose either one thing or the other.
between a rock and a hard place
• between a difficult situation and one that is even more difficult, no simple answers, no easy choices
between and between
• between, neither the one nor the other, in a middle position
between hammer and anvil
• in a very difficult or precarious position, between a rock and a hard place
between hangovers
• temporarily sober, not drunk
between husband and wife
• private business of a husband and wife
between life and death ...

between را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

F
بین
نسیم 1234
بین
Rahil
بین،مابین،وسط،میان،میانه
میلاد یاری
بین، در میان؛
رز
میان
وسط
Maryam💞
میان
عشق
بين
🦄🐩
میان دو چیز، وسط دو چیز
امیدرضا
بین،وسط
آرمان
وسط
مریم
وسط دوچیز
PARIA
به معنی بین است
مثلا سخن بین دو فرد
علی
میان
Sbvser
وسط
ارمینا
بین
ghofrani
در کنارِ
Between recognizing gut feelings and learning from experience
به معنی احساس درونی در کنار تجربه
Draco
وسط
Sina
وسط دو جسم
محدثه فرومدی
...between ... and = بین ... تا ...
tinabailari
there was a notebook between the books
یک دفتر ، بین کتاب ها بود 🅿️
محمد حیدری
بین یا وسط(بیشتر دو چیز)
توجه به نو آموزان:among با between مترادف نیست بلکه خیلی فرق دارن مثلا فکر کنید شما سه کتاب روی هم دارید پس میگویید کتاب مثلا انگلیسی بین دو کتاب است ولی among به معنی (در میان) است مثلا فکر کنید کشاورزی خانه اش وسط باغ است این موقع از کلمه among استفاده می کنیم و میگوییم خانه کشاورز در میان در ختان هست. لطفا برای تر جمه اول فارسی رو خوب یاد بگیرید امیدوارم موفق بشید باتشکر.
محمد مصطفایی
طرفین قرارداد
sportwoman
بین
وسط
ابمدبحدبحذل
بین
وسط
میان
Saeb
ما بین
Behshad
ما‌بین ، بین.
سلام
در میان
مابین
دربین
سهیلا مهرزاد ثمرین
لابلا
مابین
Raha😉
مابین،دروسط دوچیز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی between

کلمه : between
املای فارسی : بتوین
اشتباه تایپی : ذثفصثثد
عکس between : در گوگل

آیا معنی between مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )