برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1643 100 1
شبکه مترجمین ایران

at stake


در مخاطره یا شرط بندی

بررسی کلمه at stake

عبارت ( phrase )
• : تعریف: in a position to be lost; in jeopardy.
مترادف: concerned, invested, involved

واژه at stake در جمله های نمونه

1. There's more at stake here than you can possibly imagine.
[ترجمه علی اکبر منصوری] در اینجا چیزهای بحث انگیزتر/ مسائل قابل توجه تر/نکات حائز اهمیت تر از آنچه که احتمالا بتوانید تصور کنید وجود دارد!
|
[ترجمه ترگمان]بیشتر از اون چیزی که می‌تونی تصور کنی وجود داره
[ترجمه گوگل]در اینجا بیشتر در معرض خطر قرار می گیرد تا احتمالا تصور کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. National pride is at stake in next week's game against England.
[ترجمه علی اکبر منصوری] غرور ملی در گرو بازی هفته آینده مقابل انگلیس است.|
[ترجمه ترگمان]غرور ملی در بازی هفته آینده علیه انگلستان در خطر است
[ترجمه گوگل]غرور ملی در بازی هفته آینده مقابل انگلیس است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه at stake به انگلیسی

at stake
• at risk, in danger of being lost
be at stake
• be at risk, be in danger of being lost; be in question

at stake را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
در معرض خطر
در خطر نابودی
علی اکبر منصوری
1- در معرض خطر، در مخاطره
2- موضوع بحث، موضوع یا نکته ای که باید بهش توجه شود، نکته حائز اهمیت، موضوع مورد اختلاف!
3-شرط بندي، در گرو، جایزه برنده، در شرطبندي، در قمار!
مثال ها:
1- This decision puts our lives at stake
این تصمیم زندگی ما را در معرض خطر قرار میدهد!
2- At stake is the success or failure of world trade talks
نکته قابل توجه، موفقیت یا شکست مذاکرات تجاری جهان است!
3-The prize at stake is a place in the final
جایزه شرط بندی یک جایگاه در فینال است!

National pride is at stake in the next game
غرور ملی در گرو بازی بعدی است!
محدثه فرومدی
1 در خطر
2 خطیر
Figure
۱- در معرض خطر ، in danger of being lost
There's nothing at stake= you have nothing to lose
Their honor is at stake.
۲- مورد بحث، مورد توجه in question, concerned, involved
There is in fact much at stake and much to consider.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی at stake

کلمه : at stake
املای فارسی : آات استیک
اشتباه تایپی : شف سفشنث
عکس at stake : در گوگل

آیا معنی at stake مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )