برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نکاح

/nekAh/

مترادف نکاح: ازدواج، پیوند، تزویج، زناشویی، عروسی، وصلت

متضاد نکاح: طلاق

برابر پارسی: زناشویی
هنگام عقد نکاح زوج به زوجه می پردازد یا منتقل می کند
مهریه
سند عقد معامله یا نکاح
قباله
زهرا
زیبا ترین واژه ی پارسی که میتون برای این واژه ی تازی آورد (سپوختن )که در فرهنگ پارسی (ایران باستان ) از برابری و آزادی و خردورزی بانو و پور می آید گاییدن دختر یا زنی به طور رسمی که با اطلاع فامیل صورت میگیرد
همراز
عقد بین زن و مرد که موجب علاقه میشود
سمانه
هم بستر شدن با دختری ک عاشقش بودی ..به طور رسمی
محمد
معنی کلمه نکاح . خلاصه این کلمه یعنی گاییدن . عربها موقع پیشنهاد دادن از این کلمه استفاده میکنند .
منصور
همبستری،همخوابگی،جماع
حمیده
به نظر من منظور از نکاح در خطبه عقد درهم امیختن و یکی شدن زن و مردی است که قصد دارند از این به بعد با هم زندگی کنند یعنی رابطه روحی و جسمی بسیار نزدیک بایستی برقرار شود تا ازدواج موفقی شکل گیرد و صرف ارتباط جسمی تنها مد نظر این خطبه نمی باشد


نام نویسی   |   ورود

شبکه مترجمین ایران