برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
 
برنامه عادل فردوسی پور
نود
برنامه فردوسی پور
نود
چهار راه تقاطع خیابان فردوسی و جمهوری
استامبول
چهارراه تقاطع خیابا نهای فردوسی و جمهوری در تهران
استامبول
منظومه ای مشتمل بر 14000 بیت به وزن شاهنامه فردوسی از ادیب پیشاوری
قیصرنامه
آرامگاه فردوسی
طوس
آرمگاه فردوسی
طوس
پدر افراسیاب در شاهنامه فردوسی
پشنگ
شاعر ایرانی و همکار فردوسی
دقیقی
شهر فردوسی
توس
مدفن فردوسی
توس
مکافات بدی در لفظ فردوسی
بادافره
از شاخص ترین داستانهای حماسی فردوسی
رستم و اسفندیار
matin
ابوالقاسم فردوسی طوسی (زادهٔ ۳۲۹ هجری قمری – درگذشتهٔ ۴۱۶ هجری قمری، در طوس خراسان)، شاعر حماسه‌سرای ایرانی و سرایندهٔ شاهنامه، حماسهٔ ملی ایران، است. برخی فردوسی را بزرگ‌ترین سرایندهٔ پارسی‌گو دانسته‌اند که از شهرت جهانی برخوردار است. فردوسی را حکیم سخن و حکیم طوس گویند.


نام نویسی   |   ورود