برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران
 
علم اقتصاد
اکونومی
اصطلاحی در علم اقتصاد که به عنوان یک متغیر برون زا مطرح است و به وسیله بانک مرکزی مشخص می شود
عرضه پول
اصطلاحی در علم اقتصاد که به کالاهایی که مستقیما مصرف نمی شوند اطلاق می شود
سرمایه ای
اصطلاحی در علم اقتصاد که به کالاهایی که مستقیما مصرف نمی شوند | اطلاق می گرد د
سرمایه ای
اصطلاحی در علم اقتصاد که به کالاهایی که مستقیما مصرف نمی شوند | اطلاق می گردد•
سرمایه ای
پدر علم اقتصاد مدرن
ادام اسمیت
در اصطلاح علم اقتصاد | مکانی است که کار قیمت گذاری و خرید و فروش کالا و اوراق بهادار در آن انجام میگیرد
بورس
در علم اقتصاد به افرادی گفته می شود که در محدوده سن و شرایط خاص هستند و به دنبال شغل می گردند
بیکار
در علم اقتصاد به سندی اطلاق می شود که مطابق آن شخص متعهد می شود مبلغ معینی را در وجه یا حواله کرد شخص دیگری بپردازد
سفته
در علم اقتصاد به مجموع ارزش کالاها و خدمات نهایی تولیدی به وسیله عوامل تولید ملی در یک دوره معین | اطلاق می شود•
تولید ناخالص ملی
از انواع بیکاری در علم اقتصاد عامل اصلی این نوع بیکاری | کاهش درازمدت و تدریجی عمر یک صنعت می باشد
ساختاری
از انواع بیکاری که در علم اقتصاد عامل اصلی این نوع بیکاری کاهش درازمدت و تدریجی عمر یک صنعت است | نام دیگر این بیکاری «ساختاری» است
بنیادی
از دانشمندان علم اقتصاد و صاحب کتاب «سرمایه»
مارکس
از دانشمندان علم اقتصاد که معتقد است آنچه که می تواند زمینه رشد اقتصادی را در کشورها فراهم کند | چگونگی استفاده از اختراعات | اکتشافات و تکنولوژی مدرن است
شومپیتر
از دانشمندان علم اقتصاد که معتقد بود | اگر چه روند تولید ملی رو به افزایش است ولی نوساناتی نیز دارد
ارتوربرن
پدر علم اقتصاد
آدام اسمیت
از انواع تقسیم بندی علم اقتصاد
کلان
از دانشمندان علم اقتصاد
دوزنبری
از شاخه های اصلی علم اقتصاد
کلان
فرزان توانگر
اکونومی
شهریار آریابد
در پارسی " چیستای آبریک "


نام نویسی   |   ورود