برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران
 
آفریقای جنوبی
پرتوریاوکیپ تاون
پایتخت آفریقای جنوبی
کیپتاون
پول آفریقای جنوبی
راند
دریاچه ای در آفریقای جنوبی
نیاسا
شهر آفریقای جنوبی
کیپ تاون
لقب کشور آفریقای جنوبی
الماس
مرکز آفریقای جنوبی
پرتوریا
واحد پول آفریقای جنوبی
راند
سبحان
(South Africa)
نام فارسی آن از تطابق نام عربی"آفریقیه" و انگلیسی Africa است. نام آفریقا احتمالاً از لاتین یا یونانی و به معنای "سرزمین بدون سرما(آفتابی)" است.
Suid-Afrika (آفریکانس): "آفریقای جنوبی"
Aifric Theas (ایرلندی): "آفریقای جنوبی"
Azania (نام پیشین): این نام را اقلیت سفیدپوست بکار می بردند. ریشهٔ آن مشخص نیست ولی با زبان نیل وصحرایی ارتباط دارد. شاید از عربی "عجم"(غیر عرب). و شاید هم از یونانی azainein "خشک کردن".اشاره به خشکی منطقه دارد. ویکی
آفریقای مرکزی (Central Africa)
بنگرید به آفریقای جنوبی.
کمیل قیصری
سرزمین بدون سرما


نام نویسی   |   ورود