منو
سیده زهرا برقعی

سیده زهرا برقعی

عضو از ٥ سال پیش
امتیاز کل
٣١,٠٠٠
لایک
٣,١٩٤
لایک
دیس‌لایک
٤٧٣
دیس‌لایک
رتبه کل
١٢٠
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣١,٠٠٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١٢٠
لایک
لایک
٣,١٩٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٧٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٣٦٨

رشته تحصیلی

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢١٣

قال گذاشتن، دو در کردن ( بیشتر در رابطه عاشقانه )

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٤١

تشخیص دادن

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٣٨

معطل کردن

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٠٧

آتو

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.