برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

دنیز بایسال

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 سوری نام معلم ای فداکار ی بود بد اخلاق که در امریکا گینس گرفت ١٣٩٨/٠٢/١٧
|