منو
زینب
ویژه

زینب

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
٨,٥٥٠
رتبه کل
٤١٤
رتبه کل
لایک
٩٦٢
لایک
دیس‌لایک
٥٢٠
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٨,٥٥٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٤١٣
لایک
لایک
٩٦٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٢٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٥

I love you too much بیش از اندازه دوستت دارم

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٢

منی سویوریون؟ گَل گورشونیم باهم دوست باشیم

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٠

Long life that can see all his grandchildren But a person was deprived of this divine blessing عمر طولانی که توان دیدن تمام نوه های خود دارد اما ش ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١١

Talk a little more about ourselves یکم بیشتر در مورد خودمان صحبت کن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٨

I'm tired of your appearance and your body حالم از ریخت و قیافه و هیکل تو بهم میخورد

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.