برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ژیار

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بژی:در گذشته که جنگاوران کورد به جنگ دشمنانشان میرفتند یا اینکه به مسافرتهای طولانی مدت میرفتند،به این دلیل که آن دوره جایی برای جلوگیری از خراب شدن ... ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|