زینب اکبرپور

زینب اکبرپور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهتوکلیجه١٧:٠٨ - ١٣٩٩/١٢/٢٦چای کوهی ، کلکینه، بتونیگزارش
0 | 0
یامن اسمه عزا١٢:٤٠ - ١٣٩٩/١٢/٠٩اسمم همیشه یادآور عزاست گزارش
0 | 0
مانوس شدن١٥:٠٣ - ١٣٩٩/١٢/٠٣الفتگزارش
0 | 0
فریماه٠٤:٢١ - ١٣٩٩/١١/٣٠فریماه یعنی زیبا و با شکوه و با عظمت همچون ماه . . . اسم دخترم رو گذاشتم فریماه به خاطر معنی قشنگی که داشت و بهش افتخار میکنم. . . . ♥️گزارش
14 | 0
هلما١٧:٣١ - ١٣٩٩/١١/١٩اسم هلما با ( ه ) دو چشم معنیش میشه یه اسم آلمانی اما با ( ح ) جیمی میشه صبور . که اسم دختر ، دختر خاله ی منه با ( ه ) دوچشم. قشنگ ترین اسم دنیا . ... گزارش
9 | 0
دژخیمان٠٩:٠١ - ١٣٩٩/١٠/٢٥دژخیمان : دشمنگزارش
2 | 1
توگویی١٥:٠٣ - ١٣٩٩/١٠/١٦به زبان مازندرانی تو گویی یعنی تو گاویگزارش
5 | 1
امام١٨:١٤ - ١٣٩٩/١٠/٠٥روبه رو البته برای پایه هفتمگزارش
7 | 1
مانند گل١٢:٥٠ - ١٣٩٩/٠٩/١٣گلگون درسته 👌🏻👌🏻👌🏻 گزارش
12 | 1
بیمارستان رازی١٨:٤٨ - ١٣٩٩/٠٧/٣٠این روانی است و درس های بچه اش را مینویسهگزارش
0 | 0
ماپار١٥:٥٢ - ١٣٩٩/٠٥/٢٥ماپار یعنی ماهپاره یا پاره ای از ماه اصالتا خوزستانی و فارس هستند گزارش
5 | 0
ایلماه١٦:٠٤ - ١٣٩٩/٠٣/٢٤از لحاظ دستور زبانی ترکها صفت و موصوف را برعکس فارسی و بختیاری استفاده میکنند و چون کلمه ی ایلماه اول موصوف بعد صفت است پس یک کلمه ی ترکی است به معنا ... گزارش
12 | 2
چگ مایی٠٧:١٩ - ١٣٩٩/٠٣/٠٩راه رفتن به صورت دست و پاگزارش
0 | 0
لحظه شماری کردن١٥:٥٧ - ١٣٩٩/٠٣/٠٦منتظر بودن گزارش
41 | 5
ویکتور هوگو١٠:٥٠ - ١٣٩٩/٠٢/٠٥اسم دیگر گوژ پست کلیسای نتر دام پاریس هست فکر کنمگزارش
0 | 0
ناتوان گشتن٢٢:٢١ - ١٣٩٨/١٢/٠٧فروماندنگزارش
0 | 0
نمایش خنده دار١٣:٠٧ - ١٣٩٨/١١/٢٢جک گزارش
5 | 1
خرمن گیاه١٩:٣١ - ١٣٩٨/٠٨/١١حاصل گیاهگزارش
0 | 0
شیما١٧:٥٠ - ١٣٩٨/٠٨/٠١اسم شیما بهترین اسم در دنیاس واقعا مهربان زیبا دلسوز و از همه نظر بهترین اسم رفیقم شیماگزارش
39 | 1
دماغ پرور١٧:٥٤ - ١٣٩٨/٠٧/٢٨روحیه . حال درونگزارش
115 | 21
شیرینی خرمایی١٨:٠٦ - ١٣٩٨/٠٥/٠٢رنگینکگزارش
0 | 0
ماهک١٩:٥٣ - ١٣٩٧/١٠/٢٥اسم دختر من ماهک است من فکر میکنم زیبا روکوکچ من است. ولی خیلی ها مشنوی تعجب میکنه میکن ما تا حالا نشنیدیمگزارش
69 | 1
حلما٠١:١٨ - ١٣٩٧/٠٥/٢٣خیلی اسم قشنگی منم الا باردارم اگر دختر دار شدن می زارم حلما اسم دختر اولم هم حسنا لقب حضرت فاصله سگزارش
209 | 2
من سالی یک بار به مسافرت می روم٢٠:٢٨ - ١٣٩٧/٠٥/٠٦i travel on a trip once a yearگزارش
2 | 1
حلما٠٠:٢١ - ١٣٩٧/٠٣/١٤اسم حلما از لقب بی بی زینب س میاد و معنی صبر و برد باری هستش و من الان باردارم و بچم دختر و حتما اسمش رو میزارم حلما تا بچم با الگو گرفتن از اسمش و ص ... گزارش
536 | 6
من قبلنا معلم بودم١٣:٠١ - ١٣٩٦/٠٤/٢٢این طور بگید درستره I use to be a teacherگزارش
7 | 1
من میخواهم١٣:٤٥ - ١٣٩٦/٠٤/٢٠I wantگزارش
16 | 1
امنسیا١٦:٠٨ - ١٣٩٦/٠٤/١٤به یاد رفتن گزارش
0 | 0
خردمند١٤:٣٧ - ١٣٩٦/٠٤/١٣خردمند به معنای دانای با شرافت است نه هر داناییگزارش
16 | 2
بهمن١١:١٩ - ١٣٩٦/٠٤/٠٨به من بهترین تنگزارش
39 | 3
سیامند٠٣:٠٦ - ١٣٩٦/٠٤/٠٧سیامند: نامی مردانه که دارای ریشه ی کردی متشکل ازدو جزءسیا ( :سیاه و تیره ) و مند ( :آرام و متین ) می باشد. این نام معنایِ دورتر " شب آرام و ساکت" را ... گزارش
85 | 1
بهشید منش١٧:٥٠ - ١٣٩٦/٠٤/٠٥بهترین خورشید. خورشیدی که غروب نمی کندگزارش
0 | 0