منو
زهرا حسینی

زهرا حسینی

عضو از ٤ سال پیش
امتیاز کل
٤,٤٥٤
لایک
٤٧٣
لایک
دیس‌لایک
١٣٨
دیس‌لایک
رتبه کل
٧٠٩
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤,٤٥٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٧٠٩
لایک
لایک
٤٧٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٣٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٤١

کاهش دادن کم کردن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٤

رونق اقتصادی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٥

( در قرارداد ) ماده قانونی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٢

فرستاده ی یک کشور به سازمان یا کشور دیگر

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٨

تاکید نمودن

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.