منو
میلاد

میلاد

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
١٦٤
لایک
١٧
لایک
دیس‌لایک
٣
دیس‌لایک
رتبه کل
٦,٩٥٨
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٦٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٦,٩٥٧
لایک
لایک
١٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

دیدگاهی موجود نیست.

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٢ سال پیش
متن
The student proved to the professor that his answer was in fact correct.
دیدگاه
٧

دانشجو به استاد اثبات کرد که پاسخ اش در واقع درست است.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Biography must to some extent delineate characters.
دیدگاه
٧

زندگینامه باید تا حدودی شخصیت ها را توصیف کند.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.