دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٠٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
٧,٥٢١
لایک
لایک
٢١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

پیشنهادی موجود نیست.

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٣ سال پیش
متن
The student proved to the professor that his answer was in fact correct.
دیدگاه
٧

دانشجو به استاد اثبات کرد که پاسخ اش در واقع درست است.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Biography must to some extent delineate characters.
دیدگاه
١٠

زندگینامه باید تا حدودی شخصیت ها را توصیف کند.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.