دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٣٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٨,٦٥٠
لایک
لایک
١٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٠

هنگام حذف

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٢ سال پیش
متن
She came to see me just to dump.
دیدگاه
٦

او فقط برای ترک کردن من به دیدنم اومد

تاریخ
٢ سال پیش
متن
How can you live in this dump?
دیدگاه
٣

چه جور می تونی توی این بیغوله زندگی کنی؟

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.