دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٩٤٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣,٠٠٤
لایک
لایک
١٠١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٠

Hospitality

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٦

continue

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٣١

مدیریت کردن

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٥ سال پیش
متن
The clouds are fading away.
دیدگاه
٣٣

ابر ها دور میشوند

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.