منو
محمد یاسین صالحی

محمد یاسین صالحی

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
٤,٤٣٢
لایک
٤٧٢
لایک
دیس‌لایک
١٤٤
دیس‌لایک
رتبه کل
٧١٤
رتبه کل
درباره‌ی من:

پارسی را پاس میداریم زیرا گفته اند
قدر زر زرگر شناسد ، قدر گوهر گوهری

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤,٤٣٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٧١٤
لایک
لایک
٤٧٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٤٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢١

واژته "تفنگ" یک واژه پارسی است و دگرگون شده ی "توپنگ" می باشد. توپنگ = توپ انگ توپ بنواژه ای از کارواژه "توپیدن" است و این بنواژه در واژه "توپان ( ت ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٩

دختر واژه ای کاملا پارسی است. دختر = دوغ ( شیر ) در درواقع در گذشته ، کار دختران ، در کردن ( بیرون آوردن ) شیر یا همان دوشیدن دام ها بوده است.

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٠

برابر پارسی : آموزگاه

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٧

نمابرگ

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٤

حساب کاربری

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.